Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Boeken digitaal

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.

Copyright op publicaties, weergegeven op deze website:
Er is getracht om rechthebbenden te achterhalen. Zij die desondanks menen nog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Contact: secretaris@oudhoorn.nl.