Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Literatuur, poëzie, taal (102)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

J. Visser-Roosendaal 
Roman over Zeger Davidson, die zich afspeelt in West-Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw.
(C.4 - Viss - 369)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Catalogus bevattende boeken gedrukt in Hoorn voor 1701.
(C.4 - Gruy - 857)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Rosita Steenbeek 
Historische roman over Alida Withoos, dochter van Matthias Withoos.Plaats van handeling is vooral Amersfoort, maar ook Hoorn.
(C.4 - Stee - 739)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Henri van Hoorn 
Het leven van Jan Pieterszoon Coen in de vorm van een novelle.
(C.4 - Hoor - 365)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Verhalen en Gedichten van de VOC door Schrijvers uit West-Friesland
(C.4 - Beem - 56)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J.A.M. Claassens 
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 1257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Catalogus van boek-, kantoor-, muziek-, en kunsthandel Bakker van een uitgebreide (4397 titels) leesbibliotheek in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
(C.4 - Bakk - 846)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Herman Lansdaal 
Bundel met verhalen en gedichten over tal van thema's.
(C.4 - Lans - 186)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Een studie naar Noordhollandse plaatsnamen.
(C.4 - Pann - 622)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
F. Butter 
Een Westfriese vertelling in dialect.
(C.4 - Butt - 897)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn, het verhaal van een weesjongen uit de 17e eeuw die met een Oostindievaarder vertrekt naar de oost.
(C.4 - Rooy - 1521)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Hans Werner 
De Glorie van Holland, Absurdistische Roman over Personages uit Hoorn, illustraties van Bob van den Born
(C.4 - Wern - 1483)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Eduard Hoornik 
Bundel van geromantiseerde journalistieke schetsen en reportages.
(C.4 - Hoor - 834)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Roman over een weesmeisje uit Hoorn ten tijde van de V.O.C. rond 1625.
(C.4 - Nuye - 362)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Maclaine-Pont, M.W. 
Jan Lambertz Cruyf, eerste kwart 15e eeuw Hoeken en Kabeljauwen
(C.4 - Macl - 354)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Fabricius, Johan 
Over de reis van Hoorn naar Bantam in 1618
(C.4 - Fabr - 357)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Wijn, Piet [ tekeningen] en Jacobs, Hans [teksten] 
De strip stond in de jaren vijftig dagelijks in kranten als Het Vrije Volk en Trouw. Deze eenmalige uitgave is verschenen in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
(C.4 - Wijn - 358)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Over het begin van de opstand in Hoorn
(C.4 - Honi - 827)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Historische roman, over het begin van de opstand in Hoorn
(C.4 - Honi - 820)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Honig, Jacob (Jansz. Jr.) 
Historische roman; over het begin van de opstand in Hoorn.
(C.4 - Honi - 351)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief