Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Gezondheidszorg (20)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Jaarverslag van het verpleeghuis Lindendael.
(G.9 - Smit - 279)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
J. Steendijk-Kuypers 
Artikelen over de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn
(G.9 - Stee - 271)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Kees Neefjes 
75 jaar verzorgingshuis Avondlicht aan het Keern
(G.9 - Neef - 282)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Kees Neefjes 
75 jaar verzorgingshuis Avondlicht aan het Keern
(G.9 - Neef - 695)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Economische stagnatie, slecht functionerende bestuurders en verstoorde sociale verhoudingen als gevolg van de pest zijn enkele thema's uit deze publicatie.
(G.9 - Noor - 477)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
[redactie J.M. van der Ros] 
De GGD Westfriesland zag het levenslicht in 1976. Een korte terugblik.
(G.9 - Gesc - 273)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Hans Boer en Yvonne Simons 
Uitgaven over de armenzorg en mn. de wezenzorg in Hoorn.
(G.9 - Boer - 274)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Boekje over mn. de geschiedenis van de kraamzorg in Hoorn.
(G.9 - Have - 275)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Hoe ging Nederland door de eeuwen heen om met zijn zotten, dollen, razenden, lijders of, zoals het tegenwoordig heet, cliënten?
(G.9 - Huis - 792)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in West-Friesland.
(G.9 - Gesc - 476)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
In dit proefschrift wordt het probleem van de civielrechterlijke bescherming tegen handelingen van geestelijk gestoorden op de voorgrond gesteld.
(G.9 - Wind - 161)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
[redactie G. Biesboer ... et al] ; [met bijdr. van C. de Boer ... et al] 
Uitgave n.a.v. het 25-jarig bestaan van Lindendael.
(G.9 - Bies - 280)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Geschiedenis en beschrijving van de vernieuwing van verpleeghuis Lindendael.
(G.9 - Lind - 882)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Heleen Kuipers 
Fotoreportage met korte, veelal komische, sfeerimpressie teksten.
(G.9 - Kuip - 871)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Geschiedenis van de vier Westfriese ziekenhuizen.
(G.9 - Boon - 277)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Lezing gehouden op maandag 20 februari 1995 in het Pakhuis te Hoorn
(G.9 - Stee - 956)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Hoorn als model van een stedelijke samenleving en de gezondheidszorg daarin, met veel aandacht voor sociale aspecten zoals bijvoorbeeld armoede.
(G.9 - Stee - 272)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
De auteur vertelt het verhaal van he Sint Jans Gasthuis. Gezocht is ook naar de wortels van het ziekenhuis.
(G.9 - Onst - 276)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 29,50)
Toon Gerritsen 
25 jaar St. Janskoor van het Westfries Gasthuis 5 mei 1992
(G.9 - Gerr - 278)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
[historisch onderzoek, samenst. en red.] Judith Roosenschoon ; eindred. Karel Bourgondien 
Het boek memoreert nog eens de kleine en grotere gebeurtenissen, die zich vanaf het onstaan tot en met de huidige moderne ontwikkelingen hebben afgespeeld.
(G.9 - Zorg - 281)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief