Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder

 

Hoogbouweffectrapportage Maelsonstraat gevraagd aan de Raad  (18-01-2016)

 Aan de Raad van de gemeente Hoorn,Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.Ontwerpbestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat (28-10-2015) Hoorn, 5 januari 2016 Geachte raad,Op 13 december 2015 is het Ontwerpbestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat ter inzage gelegd.Vereniging Oud Hoorn wil graag haar zienswijze op dit plan aan u kenbaar maken.Op zich stemt Vereniging Oud Hoorn in met de strekking van dit plan. Het versterken van de woonfunctie nabij de binnenstad beschouwen wij als positief.De maat van de woongebouwen roept bij ons vraagtekens op.In de toelichting staat:De invulling gaat uit van het maken van een fors gebaar aan de Provincialeweg en de Maelsonstraat en het markeren van de stadsentree. Het markeren van de stadsentree is vormgegeven met een markant hoogteaccent van circa 55 m aan de nieuwe vorm te geven laan. Met deze bouwhoogte ontstaat enerzijds een hoogteaccent in relatie tot de direct aangrenzende bebouwing en anderzijds... lees verder >>

 

Renovatie naoorlogse woningbouw  (14-10-2015)

Aan het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente HoornNieuwe Steen 11625 HV Hoorn Onderwerp: Renovatie naoorlogse woningbouw Hoorn, 4 september 2015 Geacht college, Bij de planvoorbereiding en vergunningverlening voor de renovatie en uitvoering onderhoud voor het complex van Intermaris aan de Van Beierenstraat en omgeving in het Venenlaankwartier, zijn helaas steken gevallen.Venenlaankwartier en Hoorn-Noord vormen een staalkaart van diverse architectuuruitingen uit de vijftiger jaren. De onderling samenhangende complexen zijn door enkele corporaties en verschillende architecten gebouwd. Deze complexen vertellen bij wijze van spreken de geschiedenis van de wederopbouw-woningbouw in onze stad. Om die reden moeten we zorgvuldig met deze wijkjes omgaan.Wij constateren een aantal ingrepen die beslist niet nodig waren. De verspringende, grof vormgegeven dakgoot, past niet bij dit type woningbouw. De oorspronkelijke... lees verder >>

 

Gemeentelijk monument Mariaschool Eikstraat  (06-08-2015)

Aan het college van burgemeester en wethoudersGemeente Hoorn Onderwerp Gemeentelijk monument Mariaschool EikstraatHoorn, 16 april 2015 Geacht college,Het gaat om de Mariaschool aan de Eikstraat.Het huidige pand is de vervanging van de RK Meisjesschool aan het Ramen. Op 12 september 1932 werd de Mariaschool in gebruik genomen en op 5 april 1933 is er een steen in de voorgevel geplaatst door Pastoor J.P.Huibers, deken van Hoorn. In 1953 is een flink stuk aangebouwd. De Hoornse architect Sjoerd Wopke Langius (1898-1957) ontwierp op verzoek van de parochie en gemeente de Mariaschool. De architectuur kenmerkt zich als echte jaren twintig-dertig bouw. Het ronde metselwerk bij de entree is in de stijl van de Amsterdamse School. De grotere raampartijen zijn kenmerkend voor schoolgebouwen in die tijd. De architect heeft naar alle waarschijnlijkheid veel concessies moeten doen, want geld was er niet. De bouw vond plaats volgens de na in 1925 ingetreden meer gematigde... lees verder >>

 

 

Oudere brieven