Actie 2017   Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder

 

Brief aan College mbt herinrichting Kerkplein  (20-10-2017)

... lees verder >>

 

Brief aan Kerkenraad mbt Noorderkerk  (10-05-2017)

Aan de Kerkenraad en het College van DiakenenProtestantse Gemeente Hoorn Zwaag BlokkerJD Pollstraat 11623 LM Hoorn Verkoop Noorderkerk  Hoorn, 8 mei 2017 Geachte raad en college, Op 20 april 2017 lazen we in de krant het bericht dat de algemene kerkenraad de kerk gaat verkopen aan een groep ondernemers, de Coöperatie Westfries Cultuur Goed in Hoorn. Wij hebben begrip voor het feit dat in de huidige situatie de exploitatie en het onderhoud van een monumentale kerk als de Noorderkerk, het oudste monument van Hoorn, een te zware last is voor een kerkelijke gemeenschap en dat u daarom heeft gekozen voor de verkoop van de kerk.Bij eerdere gelegenheden hebben we uw aandacht gevraagd voor het behoud van de publieke functie van het monument.Voorbeelden van een dergelijk gebruik zijn elders te vinden in monumentale kerken waarin een boekhandel is ondergebracht. Het feit dat de bibliotheek Hoorn een bod heeft uitgebracht, past volledig... lees verder >>

 

Brief aan Gemeenteraad mbt Noorderkerk  (10-05-2017)

Aan de Raad van de gemeente Hoorn,Onderwerp verkoop NoorderkerkHoorn, 9 mei 2017 Geachte raad,Bijgaand ontvangt u het afschrift van onze brief aan de kerkenraad en het college van Diakenen van de Protestante Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker.Wij vragen aan de kerkelijke organisatie zo mogelijk de verkoop van de Noorderkerk aan de commerciële partij te heroverwegen. Naar ons idee zou de bestemming voor de bibliotheek prima passen bij het historisch gebouw en de locatie in de binnenstad.Uw raad zou het gehele proces kunnen bespoedigen en positief kunnen beïnvloeden wanneer u de benodigde gelden beschikbaar stelt en daarmee de publieke functie van dit monument kan waarborgen.Wij doen een dringend beroep op u alles in het werk te stellen de Noorderkerk voor de gemeenschap te behouden.Met vertrouwen zien we uw reactie tegemoet.Hoogachtend,Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn, M.J.Lodde-Tolenaarsecretaris  
 

 

Oudere brieven