Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Boekenpakket  2 - voordeel aanbieding

Boekenpakket 2

voordeel aanbieding


Auteur
Van der Knaap, Jeeninga, Van Zoonen
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
diverse jaren
Prijs
€ 19,75


Speciaal samengesteld pakket (2)
Met 3 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.

Winkelartikel: Van Koffijhuis tot Theater

Van Koffijhuis tot Theater € 24,95

 

 

Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comedièn in Hoorn.

Jubileumboek van Schouwburg Het Park ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 18 november 1994.

Op 24 mei 1839 werd Lodewijk Dankelman, "koffijhuishouder" te Hoorn, bekeurd, omdat hij in gebreke was gebleven de rijks- en stedelijke accijns en opcenten op sterke drank te betalen. Dankelman was eerder dat jaar begonnen met een koffiehuis in zijn woning aan het Achterom.
Achter zijn huis liep een zeer uitgebreide tuin tot aan de Westerdijk. In die tuin bouwde hij dertien jaar later een kolfbaan die hij geschikt maakte voor het geven van toneeluitvoeringen en die hij - samen met de omgeving - aanduidde als "het Park".
Het boek wordt afgesloten met een overzicht van het gebruik van Het Park door verenigingen en als Zaadbeurs. Met de vele illustraties, de kadastrale overzichten en uitgebreide aantekeningen is een aantrekkelijk lees-, kijk- en naslagwerk ontstaan over een nog vrijwel onbekend terrein van Hoorns historie.

 

Maria in Hoorn

Maria in Hoorn(€ 10,00)

Tijdens de Middeleeuwen werd het verloop van de geschiedenis in grote mate bepaald door het christendom.In die tijd ontwikkelde zich een bijzondere karakteristiek ervan: de verering van heileigen, met name de belangrijkste: Maria, de moeder van Jezus.Die verering kwam in de Nederlanden vooral op gang na de 12e eeuw. Overal werden wonderdadige Mariabeelden ontdekt of was Maria op wonderbaarlijke wijze verschenen. De devotie tot de moeder Gods nam een hoge vlucht.De heiligenverering gaf ook aanleiding tot misstanden. In ontstane bedevaartplaatsen ontwikkelde zich een levendige handel in relikwieèn en andere, zogenaamd religieuze of wonderdadige voorwerpen.De christelijke Kerk kon weinig tegen deze bedrieglijke uitwassen beginnen. Vaak deed ze er zelf aan mee.In de zestiende eeuw werd scherpe kritiek op deze wantoestanden geuit. En toen de Hervorming in de Nederlanden kwam, verviel de bedevaart tot een verborgen gebeuren in ons land.Maar helemaal verdwenen is zij niet.In 1939 heeft P. Noordeloos een boekje geschreven over Maria van Hoorn. Sindsdien is er heel wat meer wetenswaardigs bekend geworden. Daarom is deze uitgave tot stand gekomen.Uit: Ten geleide door Drs. J.P.H. van der Knaap, september 2006

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk in Hoorn (€ 13,60)

De Lutherse kerk in Hoorn dateert van 1628. In 1632 werd op het binnenterrein achter de Ramen en de Nieuwsteeg een schuilkerk gebouwd. Honderd jaar later bleek deze kerk bouwvallig en veel te klein voor de sterk groeiende Lutherse gemeente. De nieuwe Lutherse kerk, met de voorgevel aan de Ramen, kon in 1769 worden ingewijd. Aan weerszijden van de kerk werd een pastorie en een kosterswoning gebouwd. In de 19e en 20e eeuw werd het gebouw diverse malen opgeknapt en gerestaureerd, de restauratie in 1994 was de meest ingrijpende. In het rijk geillustreerde boek staan de verwikkelingen rond de bouw van de kerk centraal. Schrijfster Willeke Jeeninga beschrijft de architectuurgeschiedenis en belicht ook de sociale aspecten van de geschiedenis. Zij combineert de gegevens uit de archieven met een het verhaal over de geschiedenis van de Lutherse gemeente in de Hoorn. In de bijlagen de stambomen van een aantal families opgenomen. (tekst achterzijde boek).Totaalprijs € 48,55
Nu speciale pakketprijs € 19,75