Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Boekenpakket 3 - speciale aanbieding

Boekenpakket 3

speciale aanbieding


Auteur
verschillende auteurs
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
diverse jaren
Prijs
€ 26,00


Interessante boeken voor een interessante pakket-prijs.
Verkrijgbaar bij Oud Hoorn in Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22.

 

Maria van Hoorn

Hadrianus Junius (1511 - 1575)

 

foto

Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45

Mw. C. Boschma- Aarnoudse beschrijft in het boek de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het gbouw van de middeleeuwen tot heden. Peter Laan, de architect van de restauratie in 1993, behandelt deze restauratie. Hans de Vries, voorzitter van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken, beschrijft het huidige gebruik als expositieruimte. Bij de sloop van de, naast het Sint Jans Gasthuis gelegen huishoudschool is een archeologisch onderzoek gehouden dat wordt toegelicht door mevr. T. van der Walle-van der Woude. De gebeeldhouwde natuurstenen consoles worden door mevr. A. de Gooijer- Luiks beschreven aan de hand van middeleeuwse prenten. Het boek wordt besloten met een architectuur-historische beschouwing over gasthuizen in het algemeen en het Sint Jans Gasthuis in het bijzonder. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland weet de heer H. Zantkuijl een beeld te schetsen van de oorspronkelijke indeling en de veranderingen die het gebouw heeft ondergaan.