Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Najaarsledenvergadering 14 oktober 2017   (31-10-2017)

Oosterkerk

Er was een grote opkomst tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Oud Hoorn. De bijzondere lezing van Frans van Iersel over de ontwikkeling van de stad en het monumentenbeleid sinds 1917 en het uitreiken van de Monumentenprijs golden als hoogtepunten van deze ochtend.

  

najaarsledenvergadering1. Voorzitter Jaap van der Hout heette een ieder welkom: 

We zijn al een eind op weg in ons jubileumjaar. We hebben een aantal zeer geslaagde evenementen achter de rug. De oprichtingsvergadering met de onthulling van de plaquette met de afbeelding van dhr. Kerkmeijer. Het symposium, onze ledenexcursie naar de Zaanstreek, de jubileumwandeling en ons educatieprogramma. Tot nu toe een zeer geslaagd jubileumjaar. Van alles wat ik u net vertelde heeft u natuurlijk ook kunnen lezen in onze nieuwsbrieven. Ik ga er vanuit dat ik u allemaal zie op onze jubileumvoorstelling komt op 19 november, het belooft een spetterende voorstelling te worden. Daarnaast is er tijdens deze voorstelling de presentatie van ons boek over de laatste eeuw. Tot 10 november voor een gereduceerde prijs.

2. Het verslag van de voorjaarsledenvergadering (Kwartaalblad nummer 3 van dit jaar.) gaf geen aanleiding voor vragen of discussie. 

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.
* Breed 12 had rond deze tijd opgeleverd moeten worden. We hebben echter nog al wat tegenslag gehad, meer asbest dan was voorzien en lekkages in het deel van Debutade. We hadden echter ook leuke verrassingen zoals twee originele 17e -eeuwse kozijnen. Eén kozijn heeft nog een deel van een raam en zeer oud glas. We maken beide kozijnen zichtbaar in het appartement. We verwachten de oplevering nu eind november. We hebben wel al een zeer enthousiaste huurder voor dit appartement. Vlak voor de overhandiging van de sleutel organiseren we een open dag voor de leden.

* Schoolsteeg 7 is tijdelijk in gebruik bij de schrijversgroep van onze jubileumvoorstelling. We hebben nog geen nieuwe huurder kunnen vinden. Het staat te huur bij Boekweit-Olie.

4. Afscheid van bestuurslid Eddy Boom. Vorig jaar hebben we al een extra bestuurslid benoemd gezien het jubileumjaar. Jelly Drijfhout neemt de taken rond educatie over als bestuurslid van Eddy.

Eddy Boom

Jaap van der Hout: We zullen Eddy gaan missen binnen ons bestuur. Eddy kom je overal tegen in onze gemeenschap van Hoorn. Was het niet bij D66 , dan wel weer bij de Oosterkerk, de stichting stedenband Hoorn-Pribram en het Comité 40-45. Een bestuurlijke duizendpoot met een breed netwerk. Deze bevlogenheid en het brede netwerk maakte Eddy zeer waardevol voor onze vereniging. Afscheid nemen moet je doen op je hoogtepunt. Een voorwaarde die je ook aan Eddy kan overlaten. Eddy laat een groep vrijwilligers achter die samen hard trekken aan de educatie van ons erfgoed bij jongeren. Een hoogtepunt hierin was het project "Held of schurk "dat nu net is afgerond. Lovende artikelen in de pers, enthousiaste kinderen en scholen. 540 kinderen van 13 scholen hebben meegedaan. Een project dat zeer actueel is en naar meer smaakt.

We laten hem niet zomaar gaan er hoort altijd een cadeautje bij een afscheid. Maar eerst wil ik een daverend applaus voor deze bestuurlijke duizendpoot.

Het cadeau is een foto van Benno Ellerbroek van het Grote Oost en de Oosterkerk.

Dankwoord van Eddy Boom:

Men zegt wel eens dat je moet stoppen op je hoogtepunt, dat geldt voor sporters, politici, maar eigenlijk ook voor bestuurders. Daarom stop ik, want toen ik ruim 9 jaar geleden begon in het bestuur met als taak (jeugd)educatie, moest ik het wiel van educatie nog uitvinden. Ook in andere verenigingen als de onze, bestond deze portefeuille niet.

En dus toog ik naar alle scholen van voortgezet onderwijs. Ik legde contact met mijn vroegere collega’s. Zo ontstond vanuit de scholen een behoefte om Oud Hoorn te raadplegen en te laten ondersteunen in de vorm van kennis en begeleiding, vooral door onze gidsen in te zetten.

Maar tegelijkertijd liep ik tegen een groot probleem op, elk jaar was er wel een mutatie bij de leraren of het lessenpakket paste niet meer of de leerkrachten kregen beperkingen opgelegd waardoor het contact steeds moeizamer verliep.

Ik had al bijna de hoop opgegeven, maar toen gloorde ons jubileumjaar. Het bestuur besloot het eens op een totaal andere boeg te gooien. Er werd een groep “Educatie” gevormd bestaande uit oud-leerkrachten. Allengs ontvouwde zich in de groep het idee om de leerlingen van de basisscholen een project aan te bieden: “Held of schurk”. Vertellers in plaats van gidsen; OpRoet en het Westfries Museum werden erbij gehaald en een vaste route langs 7 of 8 historische, verklede Hoornse figuren werd gecreëerd.

En deze formule bleek een succes, want 540 kinderen met begeleiders togen op 4 ochtenden langs: Jan Haring, Bontekoe, Coen, Melknap, Johannes Beek, een veteraan , graaf Van Bossu en Platte Thijs.

Deze nieuwe manier van werken leent zich om nog jaren voortgezet te worden. Ook met andere, historische, mensen of belangrijke gebeurtenissen uit het verleden.

Volgend jaar wordt in Hoorn de Gouden Eeuw bejubeld. De leden van de werkgroep zullen ook in 2018 hun schouders er weer onderzetten, want bij succes moet je niet stoppen, maar doorgaan.

Ik dank alle leden van de werkgroep voor hun inzet, creativiteit en tomeloze energie.

 
5.  MonumentenprijsMonumentenprijs 2017 voor Italiaanse Zeedijk 58 Dit pand aan de Italiaanse Zeedijk is gebouwd in de 17de eeuw. Er zijn opvallende overeenkomsten met de naburige panden, dit rijtje kwam dan ook in dezelfde periode tot stand. Van 1751 tot 1865 was hier het Vissersgilde gevestigd. Nu is het pand als woning in gebruik. In 2016 werd het monument geheel gerestaureerd. Het werd aangepast aan de eisen van de moderne tijd, maar tegelijkertijd is de oorspronkelijke vorm grotendeels behouden gebleven. Een bijzonder element is de houten trap in de hal, een gaaf bewaard voorbeeld van een 17e-eeuwse spiltrap. Voor de restauratie werd de trap uitvoerig onderzocht en daarna gerestaureerd. Zie hier het rapport mbt bouwhistorie en restauratie. Een prachtig voorbeeld van behoud van erfgoed.

MonumentenprijsOm die reden werd tijdens de ledenvergadering de prijs uitgereikt aan Sjon en Hanneke Kooij, de jonge bewoners, die samen met familie en deskundigen veel energie en liefde in het pand hebben gestopt.

Sjon liet aan de hand van een presentatie zien hoe het was en hoe het geworden is. Zie hier de presentatie De voorzitter overhandigde hem en zijn vrouw het monumentenbordje en het cadeaulidmaatschap.

Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen waarschijnlijk op Open Monumentendag 2018 terecht. Dit jaar was de belangstelling erg groot.

 
En dan het speciale van dit jaar. Een extra prijs die op de gevel van Kleine Oost 36 komt. Daar was in de oorlog de afluisterpost Post Poddie gevestigd.

Eddy Boom:

Post Poddie ( Post District Drie) was een geheime telefooncentrale tijdens de oorlogsjaren, toen nog Kleine Oost 22. Jo Iepenga, de echtgenoot  van Marie, had hier een elektriciteitswinkel annex woning. Eerder was de illegale telefooncentrale gevestigd in de Oosterpoort, maar toen dat niet langer mogelijk was, verlegde  men, onder toeziend oog van de Duitsers, de kabels naar zijn pand. Het Hoornse verzet gebruikte deze aansluiting om berichten van Radio Oranje uit Londen over wapendroppings op te vangen en door te geven aan de acht commandanten van de afwerpterreinen. Ook onderschepte men berichten van het Duitse Ortskommandatur, gevestigd op de Grote Oost 4-6. Er werd een geluiddichte muur gemetseld, de ruimte was slechts via een vloerluik en een ondergrondse gang te bereiken.

De laatste oorlogsjaren waren maar liefst 20 mensen dag en nacht in ploegendienst actief. Aan het eind van de oorlog kwamen er 300 gesprekken per dag binnen.Marie Iepenga-Brouwer leidde tot driemaal toe de Duitsers door het huis, maar noch de centrale noch de medewerkers werden ontdekt. Kennelijk vermoedden de Duitsers wel iets, omdat Jo Iepenga opgepakt werd door de Duitsers, maar na 10 dagen werd vrijgelaten.Na de oorlog was de Kleine Oost versierd met parachutes, afkomstig van de door Post Poddie doorgegeven droppings.

Op de app: Oorlog in Hoorn, is alles nog eens na te lezen.
Voortaan zal deze historische heldendaad niet meer onopgemerkt blijven voor de inwoners van Hoorn en de talloze toeristen die via de Kleine Oost naar het centrum van Hoorn lopen.

Na de vergadering werd de gevelsteen die op dit pand is aangebracht onthuld. Een grote groep leden was hier aan de overkant van de straat bij aanwezig.
 
De eigenaar van pand Erik van der Gulik ontving een cadeaulidmaatschap. Mevrouw Iepenga, schoondochter van Jo en Marie Iepenga en Marie heeft de steen onthuld.

6. Rondvraag,

Er werd gevraagd of de Theatervoorstelling gratis kon zijn voor de leden. Gezien de vele uitgaven die er gemaakt moeten worden werd dit door het bestuur niet haalbaar gevonden.

7. Pauze

Frans8.  Lezing: ‘Monumenten verbinden met de toekomst' 

Tijdens de herdenking van onze oprichtingsvergadering heeft Frans van Iersel een prachtige lezing gehouden over de stad en vooral de periode na 1950. De lezing was zo boeiend dat we Frans gevraagd is deze  ook op de ledenvergadering te houden.

De lezing en presentatie komen ivm een mogelijke presentatie elders, op een later moment op de website.Frans werd bedankt voor het bevlogen vertelde verhaal. Er is altijd een klein presentje voor onze gasten die een lezing houden. Jaap van der Hout: "Natuurlijk heb ik een doos met prettige inhoud staan, maar ik heb deze keer meer in het vat, ik heb hierbij namelijk de instemming van onze leden nodig.

FransIn 1977 kwam ik als jong stedenbouwkundige bij de gemeente Hoorn werken. Een belangrijk onderdeel van mijn werk was de binnenstad. Hierbij maakte ik kennis met Frans, een zeer betrokken Horinees met een grote kennis van onze binnenstad. De afgelopen jaren hebben we elkaar nog meer van nabij leren kennen. Frans vertegenwoordigt ons met zijn brede kennis in de Monumenten- en Welstandscommissie daarnaast schrijft Frans mee aan veel nota’s en beleidsstukken. Frans is er altijd als we hem nodig hebben en dat is vaak. Frans je hebt je altijd breed ingezet voor de vereniging op allerlei vlakken en bestuurslid. Deze lezing liet weer zien hoe goed je bent ingevoerd in de geschiedenis van onze stad. Gezien je grote inzet in de vele jaren dat je actief bent voor de vereniging willen we dat belonen met een erelidmaatschap. Dat mag ik niet zomaar maar heb daar de goedkeuring van onze leden voor nodig."

Met een groot applaus stemde de ledenvergadering in met de benoeming van Frans van Iersel tot  erelid van onze vereniging. Jaap spelde de bijbehorende versierselen op en gaf hem een cadeau voor de lezing. Jaap: "Voor zijn vrouw Aly, die vast wel eens denkt "alweer Oud Hoorn!" heb ik bloemen."


9. Iedereen werd bedankt voor haar of zijn aanwezigheid en de Oosterkerk voor de gastvrijheid en ging op weg naar het Kleine Oost voor de onthulling van de gevelsteen.

Post Poddie.

Na afloop van de ledenvergadering op zaterdag 14 oktober werd op de Kleine Oost 34 een plaquette onthuld door mevrouw Leny Iepenga-Bravenboer. Zij is de schoondochter van de vrouw die afgebeeld staat op de plaquette: Marie Iepenga-Brouwer.

Post Poddie

 

 


 

 

Nieuwsarchief