Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Eerste paal restauratie St. Michaëlskerk Blokker   (21-11-2017)

Michaelskerk<br>Blokker

Na ruim 17 jaar leegstand krijgt de St. Michaëlskerk aan de Westerblokker in Blokker een nieuwe functie! Dinsdag 21 november 2017 gaat de restauratie van deze prachtige kerk uit 1852 van start. Om 15.30 uur heeft wethouder Samir Bashara de eerste paal geslagen in de kerk.  In 1972 verloor de St. Michaëlskerk haar kerkfunctie. Na enige tijd trok er een tapijtenhandel in en ontstond de bijnaam ‘Tapijtkerk’. Sinds 2000 staat de kerk echter leeg en begon het verval. Dit kon Stichting Stadsherstel Hoorn niet aanzien en daarom kocht zij in 2013 de kerk. In 2014 werd een reconstructie van de in 1972 verdwenen torenspits teruggeplaatst en werd de voorzijde van de kerk gerestaureerd. Blokker kon weer trots zijn op haar kerk! Niet alleen voor de Blokkerse gemeenschap is de kerk, die onderdeel uitmaakt van de lintbebouwing van Blokker, van grote betekenis. Ook voor de gemeente Hoorn en daarom plaatste zij de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst.

Zie nieuwsbericht en filmpje mbt de toren

De beschrijving van de kerk door Henk Overbeek staat hier op deze website.

Toespraak Jan van de Heijden

Jan van der HeijdenSamir BasharaNamens Stichting Stadsherstel Hoorn heet ik u allemaal hartelijk welkom, in het bij-zonder wethouder Samir Bashara die we straks aan het werk zullen zien. (Bijzondere gasten?  Ga ik niet noemen, dat zijn jullie allemaal.) We waarderen het  zeer dat u deze bijzondere gelegenheid met ons wilt vieren. Het gaat om het slaan van een feestelijke eerste paal, waar over straks meer, wat voor ons vooral een mijlpaal is. Niet het einddoel, maar wel een belangrijke volgende stap op weg daar naar toe.

Onze stichting heeft deze kerk gekocht op 31 mei 2013. Dat komt vooral omdat we een Blokkers bestuurslid hebben, Frans Zwerver. Die zag de kerk steeds verder wegkwijnen en stelde voor om de kerk, die te koop stond,  aan te kopen. Daarin hebben wij hem gevolgd en het is gelukt. En omdat hetzelfde bestuurslid het zat was om steeds tegen die gemankeerde kerk aan te kijken, iets wat het toen nog was, stelde hij voor om de oude toren, die in de jaren 80 van de vorige eeuw door verval was verdwenen, weer terug te brengen. Dat hebben we gedaan, ook om aan te geven wat onze intenties waren. Op woensdag 2 juli 2014 is de torenspits terug geplaatst met behulp van toenmalig wethouder van Erfgoed  Judith de Jong. Dit was een belangrijke eerste stap in de restauratie van de Michaelskerk. Hierbij heeft de gemeente die beroemde  flinke duit in het zakje, ik zou bijna zeggen kerk-zakje, gedaan.

De kerk is tot 1972 gebruikt door de katholieke parochie in Blokker, waarvan be-kend is dat die al rond 1615 bestond, dus ruim 400 jaar. Daarna kwam er een tapijtwinkel in en vervolgens stond de kerk jarenlang leeg. Ons eerste idee was een woon-zorg-complex voor verstandelijk gehandicapten. Om dat mogelijk te maken hadden we ook de pastorie nodig, maar die was niet van ons. We hebben nog geprobeerd het plan in alleen de kerk te proppen, maar dan had die helemaal volgebouwd moeten worden en het bleef wringen.  Van dat plan hebben we afgezien. Inmiddels hebben de mensen met wie we dat hebben onderzocht  een prachtige accommodatie gerealiseerd in een monumentale boerderij verderop aan de Westerblokker. Die heet “De Westerhout”.

Daarna hebben we de mogelijkheid van een cultureel centrum onderzocht. Dat noemden we een beetje uitdagend “Paradiso light”. Is ook niet gelukt. De partij met wie we dat onderzochten vond iets in ik geloof  Nibbixwoud. Dus ook dat plan strandde.

Toen kwam er een huisarts en tegelijkertijd het marketing en communicatiebureau Groeier! die alle twee wel in de kerk wilden. Aan allebei hebben we gevraagd aan te geven wat ze aan ruimtes nodig hadden en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Beter gezegd daarvoor is het architectenbureau TPAHG uit Hoorn plannen gaan maken. Dat resulteerde in een plan waarbij er een extra verdieping in de kerk werd voorgesteld: de huisartsen op de begane grond en Groeier! op de verdieping. Dat leek goed te kunnen en die plannen zijn we verder gaan ontwikkelen. Toen de huisarts zich terugtrok hebben we ons niet meer uit het veld laten slaan en zijn we door gegaan met dit plan. We hebben Groeier! binnenboord weten te houden en zijn blij dat ze met ons het avontuur aan willen gaan. Maar er is ook nog ruimte voor andere huurders.

Vier en ’n half jaar na aankoop, staan we hier om met u, die eerder genoemde feestelijke paal te slaan. Want zo’n extra verdieping die we willen, kan niet op de bestaande fundering van de kerk, die krijgt zijn eigen fundering. Hoewel de kerk zelf niet op palen staat, gaan we dat met nieuwe verdieping en indeling wel doen. Het voordeel is dat die extra vloer, maar ook de wanden voor de nieuwe functie, grotendeels los blijven van de kerk. Daarmee ontstaat een zekere flexibiliteit, hoewel dat in de praktijk vaak tegenvalt. Maar het idee is goed, met niet heel veel moeite kun je in de toekomst ook naar een andere indeling van de kerk. 

Toen er een plan was, moest er ook nog geld op tafel komen, want hoewel we geen arme stichting zijn, zit ons vermogen in gerestaureerde panden die we verhuren. Dus om zomaar weer ruim een miljoen te investeren gaat niet uit eigen middelen. We hebben een succesvolle crowdfunding gehad maar dat bracht toch niet helemaal voldoende op. Toch bedank ik nogmaals alle crowdfunders voor hun geweldige bijdragen.

Ik zal u de verhalen over het bankwezen besparen. Vooral  dankzij de gemeente is de financiering bij een bank gelukt. Waarvoor dank aan de gemeente: het college natuurlijk, maar ook de mensen bij Bureau Erfgoed, vooral Pieter Meijers en van de afdeling Financiën Niels Poelman die zo goed met ons hebben meegedacht. Daarmee hadden we de puzzel compleet en na nog wat kleine aanpassingen kunnen we van start. Na de witte boorden fase breekt nu die van de blauwe boorden aan, van de ambachtslieden en vakarbeiders die de klus moeten klaren. Nu begrijpt u gelijk mijn outfit, die staat symbool voor die fase. De uitvoering van het werk wordt gedaan door Pronk Restauratie  uit Warmenhuizen.  Voor het heien van de eerste paal krijgen ze hulp, van een gast(arbeider), van onze wethouder o.a. cultuur, erf-goed en monumenten Samir Bashara, die we bij voorbaat daarvoor danken. 
Heien is herrie: oordopjes. 

Kantoorfunctie
Michaelskerk
Mede dankzij tientallen supporters van de crowdfundingsactie voor het herstel van het leistenen dak en de steun van de gemeente, kan nu de volgende fase van start gaan. Er zijn diverse bestemmingen voor de kerk onderzocht en uiteindelijk is besloten de kerk een kantoorfunctie te geven. Inmiddels hebben de eerste huurders een huurcontract getekend voor de bovenverdieping. Voor de benedenverdieping worden nog huurders gezocht. TPAHG Architecten heeft in nauwe samenwerking met Stadsherstel Hoorn de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Aannemersbedrijf Pronk Bouw voert de restauratie uit. Naar verwachting zal de gehele restauratie nog voor de bouwvak 2018 gereed zijn.


Over Stichting Stadsherstel Hoorn
Stadsherstel is een 45 jaar oude maar vitale organisatie van vrijwilligers. Onze stichting telt gemiddeld acht bestuurders die zich zonder enige honorering en zonder persoonlijk winstoogmerk inzetten om in Hoorn, Blokker en Zwaag historische panden op te knappen en in stand te houden. Bij ons staat behoud en herstel van het cultuurhistorische karakter van de panden voorop. In haar bestaan heeft Stadsherstel Hoorn ca. 50 projecten gerealiseerd. Daarbij zijn woningen gerenoveerd en gerestaureerd, maar ook kerken, tuinen, winkels, historische hekken en poortjes. In enkele gevallen was er sprake van (vervangende) nieuwbouw. Voorbeelden van projecten in Blokker zijn de stolpboerderij “De Barmhartige Samaritaan“ uit 1659, die werd gerestaureerd in 1988 -1989 en nu de St. Michaëlskerk aan de Westerblokker. Meer informatie over de gerealiseerde objecten vindt u op www.stadsherstelhoorn.nl.

Heeft u vragen over de restauratie van de St. Michaëlskerk? Mail naar info@stadsherstelhoorn.nl of neem telefonisch contact op met Jan van der Heijden, voorzitter Stadsherstel Hoorn, 06-23 86 92 10.

 

Nieuwsarchief