Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Digitale ledenvergadering 16 november 2020, 19.30u.   (21-10-2020)

oudhoornDit jaar heeft er nog geen ledenvergadering plaatsgevonden. Er is een oplossing voorbereid om op 16 november 2020, 19.30u. een digitale ledenvergadering te gaan houden. 
Deelnemen aan de ALV
• Wie als lid wil deelnemen aan de ALV op maandag 16 november dient zich per mail aan te melden via: alv@oudhoorn.nl 

Aanmelding kan geschieden tot uiterlijk donderdag 12 november 12.00 uur. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u per mail een link naar Microsoft Teams voor de Algemene Ledenvergadering en de technische instructies deelname Microsoft teams.

Inloggen kan op 16 november vanaf 19.25 uur.
o Vragen Vragen over de jaarstukken of voor de rondvraag kunt u voor 12 november mailen naar alv@oudhoorn.nl de beantwoording vindt plaats tijden de algemene ledenvergadering.
Deze stukken zijn hieronder ook te vinden.

Met vriendelijke groeten
Matt Wever,
secretaris Vereniging Oud Hoorn

Onderstaande stukken die de leden ook al op papier ontvangen hebben kunnen zonodig hier geraadpleegd worden.

Agenda Ledenvergadering

 

Toelichting jaarrekening 2019

Verslag Ledenvergadering 2019

Jaarverslag 2019

 

Huishoudelijk reglement

 

Nieuwsarchief