Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Verzet tegen wolkenkrabbers Poort van Hoorn + zorgen begraafplaats Keern.   (02-12-2020)

poortkaartOmwonenden verzetten zich tegen ’wolkenkrabbers’ van 16 tot 20 bouwlagen in Poort van Hoorn: ’Volstrekt onacceptabel en een ernstige aantasting van ons woongenot’

Omwonenden van het stationsgebied in Hoorn nemen nu al stelling tegen beoogde hoogbouw in het project De Poort van Hoorn. In een brief aan het gemeentebestuur noemen zij een gebouw van 16 tot 20 lagen op de kruising van het Dampten met het Keern ’volstrekt onacceptabel’ en een ’ernstige aantasting van ons woongenot’.

De brief is gestuurd namens bewoners van de Van Dedemstraat, Keern, Maelsonstraat en de Leemhorststraat (appartementencomplex Toren) en krijgt bijval in een afzonderlijk schrijven namens bewoners van De Weel.  De Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern hebben hun zorgen verwoord in deze brief.

De omwonenden reageren op de stedenbouwkundige visie die door de gemeenteraad op 8 december zal worden vastgesteld. Hierin staat dat ’op specifieke locaties hoogteaccenten mogelijk zijn’. Concreet gaat het om Pelmolenpad-Prisma (tot 8 lagen), Stationsgebied Noord (12-14 lagen) en de reeds genoemde kruising Dampten-Keern (16-20 lagen).

Ook in de recente raadscommissie - waarin de stedenbouwkundige visie unaniem werd omarmd - was hierop kritiek. Zo noemde Arnold Wegner (PvdA) 16 bouwlagen op die plek ’niet wenselijk’ en toonde René Assendelft (Hoorn Lokaal) zich zelfs ’erg geschrokken’. Arwin Rood (D66) wierp daar tegenin dat om ruim 1000 woningen te realiseren ’hoogbouw onontkombaar is’. ,,De hoogte ingaan zorgt ook voor meer openbare ruimte.’’

Hoewel de bewoners zich realiseren dat het hier nog gaat om een voorlopig schetsplan vragen zij toch nu al dringend aandacht voor hun bezwaren. Zij verwijzen daarbij naar de in 2017 vastgestelde Ontwikkelingsvisie voor de Poort van Hoorn waarin op de hoek Keern/Van Dedemstraat nog gesproken werd over maximaal 4 bouwlagen, afgestemd op de woningen in de Van Dedemstraat aan de overkant.

Eeuwenoude karakter
En terecht, vinden de bewoners.’Een dergelijk uitgangspunt is onontbeerlijk, om zo het prachtige rijtje jaren 30-woningen van de Van Dedemstraat blijvend tot hun recht te laten komen’, schrijven zij aan het gemeentebestuur. ’Daarenboven wordt door de hoogbouw het eeuwenoude karakter van ’t Keern ernstig aangetast. Deze historische licht verhoogde toegang tot Hoorn met zijn karakteristieke lintbebouwing wordt onherstelbaar beschadigd door een plotseling opdoemende, volledig uit de toon vallende toren.’

 


De nieuwe voorkant van het station, gezien vanaf de zuidkant.
© IMPRESSIE STEDENBOUWKUNDIG BUREAU KARRES EN BRANDS


Ook bewoners van De Weel hebben ’hoogtevrees’ en maken zich daarnaast zorgen over toenemend verkeer en andere verkeersconsequenties als later alsnog de Carbasiustunnel wordt aangelegd. ’In dat geval zullen ook de mogelijkheden voor een herinrichting van De Weel mogelijk moeten blijven. Hiermee zal in de huidige plannen al rekening gehouden moeten worden’, stellen zij.

Niet gecommuniceerd
Kritiek is er verder op de wijze waarop de gemeente met omwonenden heeft gecommuniceerd ’of, beter gezegd, niet gecommuniceerd’. Bewoners moesten uit de krant vernemen dat de raad deze maand besluit over de stedenbouwkundige visie. Eerder zijn de plannen wel toegelicht in zogenoemde Spoorcafé’s, maar dit was ’vooral eenrichtingsverkeer vanuit de gemeente’. Bewoners van De Weel staan ’in algemene zin positief tegenover de plannen, maar de indruk dat hierover inspraak is geweest, is niet terecht’.


Het gebied aan de noordkant van het station, gezien vanaf de traverse.
© IMPRESSIE STEDENBOUWKUNDIG BUREAU KARRES EN BRANDS


Eerste paal
Wethouder Samir Bashara benadrukte nog maar weer eens dat de gemeenteraad volgend jaar in de nieuwe Hoogbouwvisie zelf bepaalt hoe hoog er waar in Hoorn gebouwd mag worden. Dat is nog ruim voordat in 2023 de eerste paal voor de Poort van Hoorn de grond in gaat. ,,Het is geen kwestie van alleen maar plaggenhutten of alleen maar wolkenkrabbers. Er moet een geleidelijke opbouw van hoogtes zijn.’’

Ook verzekerde Bashara de raad dat de bewoners zo goed mogelijk zullen worden meegenomen in het hele proces. ,,We hebben ook al veelvuldig met bewoners gesproken, maar je bereikt nooit iedereen.’’

 Bron: NHD

De Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern hebben hun zorgen verwoord in deze brief.

Zie ook eerdere berichtgeving over de Poort van Hoorn. 

Het bestuur van Oud Hoorn stuurde deze brief

 

 

Nieuwsarchief