Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

nieuwbouw in tuin van de baan   (17-01-2021)

wfmHet Westfries museum heeft de Hoornse gemeenteraad een tussenstand van zijn toekomstplannen gepresenteerd. Van nieuwbouw in de tuin is geen sprake meer.

Het museum zoekt de oplossing voor het gebrek aan depotruimte nu buiten het bestaande complex. De tuinen achter de panden aan de Roode Steen worden gekoppeld tot één grote stadstuin.

In juni vorig jaar gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan dat het bestaande plan voor restauratie, verduurzaming en uitbreiding van het museum, Hoorn CS, te ambitieus was. De gemeentelijke projectgroep kreeg de opdracht een soberder en doelmatiger plan uit te werken. De focus moest komen te liggen op herstel van de funderingen, verduurzaming van de monumenten, verbetering van de toegankelijkheid en uitbreiding met het naastgelegen pand Roode Steen 15. Het Rijk heeft hiervoor al een subsidie van 2,1 miljoen toegezegd, de provincie Noord-Holland draagt ruim 3 ton bij.

In ’Hoorn CS’ was sprake van een groot, vrij toegankelijk entreegebied in het museum plus een nieuwe expositieruimte, een depotvoorziening bij het museum en een verbinding met de panden van het museum aan het Achterom. Daarvoor zou nieuwbouw nodig zijn geweest in de tuin. Die is nu van de baan.

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe toekomstplan is dat alle nodige en wenselijke functies binnen de bestaande panden aan de Roode Steen worden gezocht. Om zo doelmatig mogelijk te werk te kunnen gaan, wordt gekeken naar mogelijke ‘koppelkansen’. De werkzaamheden die sowieso moeten worden uitgevoerd worden zoveel mogelijk gecombineerd met nieuwe functies. Het isoleren van de zolders kan samengaan met het plaatsen van installaties, het graven voor funderingsherstel met het maken of uitbreiden van kelders. Die koppelkansen worden nog verder onderzocht en uitgewerkt.

Museumdirecteur Ad Geerdink is ervan overtuigd dat ook het soberdere plan het museum ,,niet alleen een prachtig monumentaal, duurzaam en goed toegankelijk onderkomen biedt, maar ook de ruimte voor groei. Voor nieuwe presentaties met gebruik van de nieuwe technologieën als Virtual Reality en Augmented Reality, waarmee het museum een veel groter en breder publiek kan aanspreken. We werken aan een opzet die uniek is in Nederland. Daarmee maken we ook grotere kans op externe financiering door fondsen en sponsoren, zullen we meer bezoekers trekken en kunnen we onze positie als visitekaartje van Hoorn nog beter waarmaken.”

De projectgroep komt op 3 maart terug bij de gemeenteraad met de bouwkundige indeling en financiële ramingen. Op 20 april beslist de gemeenteraad over de toekomst van het museum.

 

Nieuwsarchief