Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Bestuur beter in beeld   (08-02-2021)

In het contact met andere historische verenigingen kwam het idee naar voren om het bestuur beter in beeld te brengen. Op de organisatiepagina van deze site is dat uitgevoerd. Naast een foto van de bestuurders wordt het e-mail-adres getoond en wordt vermeld waar de bestuurder optreedt als eerste aanspreekpunt. Tevens wordt vermeld bij welke werkgroepen de bestuurders betrokken en zijn en indien van toepassing welke beleidsnotities hier bij horen. Deze informatie wordt ook gedeeld op de verschillende pagina's van de diverse werkgroepen. Hieronder treft u het overzicht vanaf de organisatiepagina. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 

Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Voorzitter
voorzitter@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Stadsontwikkeling
Matt Wever
Matt Wever
Matt Wever
Secretaris
secretaris@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
ICT
Jos Renckens
Jos Renckens
Jos Renckens
Penningmeester
penningmeester@oudhoorn.nl
Ron Dol
Ron Dol
Ron Dol
bestuurslid.pr@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Kwartaalblad, Publiciteit en Leden Nieuwsbrief
Jan Floris
Jan Floris
Jan Floris
notulist@oudhoorn.nl

Notulist van het bestuur en Coordinator werkgroep Internet
Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen
Bezorging Kwartaalblad
Beheer Oost-Indisch Pakhuis

en Vrijwilligersbeleid (PDF)

Anja Morit
Anja Morit
Anja Morit
educatie@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Erfgoededucatie:
Stadswandelingen en
Cursus Cultuurhistorie

Beleid cursus Cultuurhistorie(PDF)
Beleid werkgroep Stadswandelingen(PDF)

 

 

Nieuwsarchief