Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Ouderen (her)ontdekken Hoorn   (18-02-2021)

Kermis in 1955 Onder de titel '(Her)ontdek Hoorn' presenteert Daphne Luijters van de Reinwardt Academie haar onderzoek naar manieren om oudere inwoners meer te betrekken bij het erfgoed van Hoorn. In opdracht van Vereniging Oud Hoorn onderzocht zij een aanvullend dienstenaanbod gericht op ouderen in verzorgingshuizen. Aan de aanbodzijde is een inventarisatie gemaakt van bestaande ouderenprogramma’s van musea, historische verenigingen en overige erfgoedinstellingen. Aan de vraagzijde zijn de behoeften en randvoorwaarden in kaart gebracht van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen in Hoorn. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal inspirerende suggesties. 

Nieuwe activiteiten

Reminiscentiekoffers zijn herinneringskoffers waarin foto’s, videobeelden en voorwerpen zitten die ouderen herinneren aan Hoorn van vroeger. Bijvoorbeeld over verdwenen beroepen/winkels of vervoer. Idealiter zitten in deze koffers voorwerpen die alle zintuigen prikkelen zoals foto’s, objecten, muziek, geluidsfragmenten, spreekwoorden of spellen. Open hier de handleiding van de reminiscentiekoffer Kermis in Hoorn.

Een workshop bijvoorbeeld over de nalatenschap van de VOC in Hoorn met foto’s uit de beeldbank van gebouwen of zakjes specerijen die geroken en geraden worden. Het groepsportret van de Hoornse bewindhebbers zou besproken kunnen worden met afgebeelde objecten op tafel zoals een hoed, verrekijker, wereldbol. E.e.a. volgens de methodiek van het Van Gogh Museum.

Het fotospel ‘Dit is Hoorn’ is geïnspireerd op de Onvergetelijk BelevenisTafel. Op tafel liggen groot afgedrukte foto’s van Hoorn van vroeger met daarop een of meer cijfers. Ieder cijfer is gekoppeld aan een vraag, informatie of een kleine opdracht over het onderwerp.

Uitbreiding bestaande activiteiten

Een aantal bestaande activiteiten blijkt met weinig moeite te kunnen worden aangepast aan ouderen. Zo zouden de ouderen graag deelnemen aan de stadswandelingen mits de gids rekening houdt met een ander spreek- en looptempo. De vertellers van de werkgroep jeugd hoeven tijdens het programma slechts een apart tijdslot te reserveren voor ouderen. Panelen van de tentoonstellingen kunnen na afloop worden opgehangen in de hal van een verzorgingshuis.

(Her)ontdek Hoorn

Helpt u mee?

Heeft u affiniteit met de doelgroep ouderen en lijkt het u leuk om deze suggesties te gaan uitwerken? Neem contact op met Anja Morit, bestuurslid erfgoededucatie.  

 

Het volledige onderzoek: ‘(Her)ontdek Hoorn’

 

 

 

Nieuwsarchief