Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Brieven aan Gemeenteraad mbt Rozenbuurt en Plan de vrijheid   (24-03-2021)

oudhoornHet bestuur van de Vereniging Oud Hoorn heeft een tweetal brieven verstuurd naar de Gemeenteraad. Hieronder de korte inhoud en een verwijzing naar de complete brief zoals opgenomen in de rubriek "van het bestuur"Rozenbuurt Zwaag
In het plan voor de Rozenbuurt is aandacht besteed aan de zichtlijnen naar de kerk. De zichtlijn die parallel aan de Dorpsstraat gericht is vanaf de Oostergouw naar de kerk wordt door ons als te smal ervaren. Meer ruimte over deze sloot voor deze zichtlijn zou het plan zeer ten goede komen. De kerk is en moet het belangrijkste gebouw van Zwaag blijven, daarom pleiten wij er voor om de goot- en nokhoogtes van de bebouwing langs de Oostergouw ruim onder de goothoogtes te houden van de kerk. Hierdoor zal de kerk het monumentale middelpunt blijven van deze nieuwe Zwaagse buurt. 

 

Lees hier de complete brief.

 

De Vrijheid

Een goed stedenbouwkundig ontwerp begint bij een helder netwerk op basis van de historische ondergrond. In dit gebied ligt een goede mogelijkheid om het langzaam verkeersnetwerk te verbeteren. Dat biedt tevens de mogelijk om hier een rijker plan te maken dat ook de voormalige tuinderswoning intact laat. Door het plan op te schuiven en in woningaantal te verkleinen ontstaat er een helderder stedenbouwkundig concept waarbij de tuinderswoning kan blijven en een rol kan krijgen binnen de nieuwe buurt. Dit kan door het fietspad uit de Kersenboogerd langs het spoor te houden en voor het plan de Vrijheid te laten aansluiten op de Holenweg. De voetgangers uit de Kersenboogerd kunnen hierdoor via het dijkje een duidelijker en interessante route richting Julianapark krijgen. Door het verleggen van het fietspad ontstaat er aan de oostzijde ruimte om het plan op te schuiven om zo aan de westzijde voldoende ruimte te creëren.

Wanneer het dijkje via een simpele voetgangersbrug over het spoor wordt verbonden met het andere deel van de Holenweg ontstaat er voor de stad een inspirerend voetgangersnetwerk dat via de historische lijnen de verschillende buurten en het Julianapark met elkaar verbindt.

 

Lees hier de complete brief.

 

Nieuwsarchief