Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Hoornse stichting presenteert eigen plan voor Poort van Hoorn, met veel minder hoogbouw in stationsgebiedplan (Pien Nods)   (29-03-2021)

poortkaartBewoners van het gebied ten noorden van het NS-station in Hoorn hebben door deskundigen een eigen plan laten maken voor dit deel van het project Poort van Hoorn. Zij vinden dat het stedenbouwkundig plan, op basis waarvan de gemeenteraad op 8 december vorig jaar een beslissing heeft genomen, een onvolledig en onjuist beeld geeft. Gebouwen zouden veel lager kunnen worden. Gemeenteraadsleden reageerden tijdens een digitale presentatie vrijdagmiddag vol lof, maar zijn benieuwd naar het weerwoord van de gemeentelijke plannenmakers.

Alternatiefplan Poort van Hoorn
De omwonenden hebben stichting De Betrokken Poorter opgericht. Voorzitter is Paul Stumpel, die aan de Van Dedemstraat woont en secretaris Fred Veerman, bewoner van het Keern. Veerman heeft een bouwkundige achtergrond. Ze vroegen alle beschikbare berekeningen en onderzoeken op, beoordeelden ze en pasten ze ’waar nodig’ aan. Veerman liet alles narekenen door twee afzonderlijke aannemers. De Hoornse Pien Nods zorgde als bijna-afgestudeerde architecte, samen met een ervaren collega, voor de uitwerking.

Verprutsen
Uitgangspunt is dat zij het gewenste oppervlak voor wonen willen bereiken met zo laag mogelijke gebouwen. ,,Het beeld van nabije torenkolossen tast onze prachtige binnenstad in haar diepste wezen aan. Je kunt het onomkeerbaar verprutsen.’’

De hoogte van gebouwen wordt volgens de stichting in het stedenbouwkundig plan van de door de gemeente ingeschakelde architecten Karres en Brands niet juist weergegeven. Hun impressie ’in vogelvlucht’ zou de gebouwen lager tonen dan nodig is om de door de gemeente gewenste bouwinhoud te halen. Ook worden schaduwpartijen onjuist weergegeven. Op het plaatje in het plan komen die tot halverwege de Van Dedemstraat. In dat van De Betrokken Poorter staan de gebouwen aan de Van Dedemstraat op winterse middagen volledig in de schaduw. In combinatie met windeffecten door de hoogbouw zal dit leiden tot een guur leefklimaat, aldus de stichting.

(Tekst gaat door onder de foto)

Alternatiefplan Poort van Hoorn


Schaduwen zoals die volgens de stichting bij de geplande gebouwen zullen vallen op een zonnige winterse middag. © Beeld: De Betrokken Poorter


In het raadsvoorstel staat dat in de stationsgebieden noord en zuid ongeveer 49.000 m2 woonoppervlak moet komen. Volgens de stichting komt Karres en Brands op 44.400 m2 in noord en 4600 in zuid. Hun alternatief komt op 46.324 m2 in noord en 4750 in zuid.

In de plannen van de stichting is er geen hoogbouw nodig op de hoek Van Dedemstraat-Keern, maar volstaat een lager gebouw (twee lagen in plaats van vijftien), dat aansluit op de bestaande woningen. Ook elders zijn de gebouwen lager dan de 12 tot 14 of zelfs 16 tot 20 lagen waar het stedenbouwkundig plan rekening mee houdt.

Ondergronds
Hoe het verschil in de nodige hoogte te verklaren is? Waar de gemeente uitgaat van parkeergarages voor een groot deel van de minimaal 1050 parkeerplaatsen, meent de stichting dat ál het parkeren ondergronds kan. Op twee lagen: anderhalve laag onder de grond, een halve erboven. Het maaiveld wordt hoger, gelijk aan dat van het ziekenhuis. Een ’zeer ervaren en alom gerespecteerde ontwerpende woning- en betonbouwer’ heeft het onderzocht en de conclusie getrokken dat het zeker mogelijk is de gewenste parkeerruimte volledig ondergronds te brengen, zonder dat het meer kost dan een bovengrondse parkeergarage op deze ’A-locatie’. ,,Dit biedt de mogelijkheid om de lompe bouwblokken die Karres en Brands heeft afgebeeld, te vervangen door doordachte speelse architectuur.’’

Het stedenbouwkundig plan stelt voor, de etages van parkeergarages extra hoog te maken, zodat die in de toekomst - als er minder behoefte is aan parkeerruimte - kunnen worden omgebouwd voor woningbouw. Dat brengt extra kosten met zich mee, stelt de stichting. ’Die wegen bij lange na niet op tegen de voordelen’. ,,Een ondergrondse parkeergarage kan altijd nog worden gebruikt als fietsenstalling of deels voor regenwateropvang.’’

De raad wil stallingen voor ongeveer 3700 fietsen. De stichting stalt er 3000 ondergronds en 750 bovengronds in ’zuid’.

De aanleg van een ondergrondse parkeergarage - ’Dat kan daar gerust, zie het ziekenhuis, Horizon College en Toren’ - voorkomt volgens De Betrokken Poorter ook de noodzaak om de grond te vervangen die in dit gebied tóch moet worden weggehaald en gesaneerd. Veerman weet als Horinees dat de spoorsloot ooit is gedempt met onder meer resten van een autosloperij en sloopafval van de Hoornse Koperwarenfabriek van Scholten. Bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage hoeft veel grond niet te worden vervangen. ,,Geschat voordeel 1,6 miljoen.’’

Buskoepel
In hun plan staan woongebouwen ingetekend op de plek van de parkeergarage, maar ook op die waar in het gemeentelijk plan de overkapping voor het busstation staat. Die ’fraaie, maar toch wel heel erg kostbare koepel’ wordt vervangen door een busstation, met een remise/oplaadplek er vlak naast en bebouwing erboven. Dat laatste zou mogelijk zijn, omdat nu al bijna alle bussen in de regio elektrisch worden aangedreven. In de plannen van de gemeente staat dat voor de busremise en de garage een plek elders moet worden gevonden. Niet slim, meent de stichting. Van een ingewijde in het openbaar vervoer hebben ze vernomen dat er soms drie maal per dag van bus gewisseld moet worden in verband met het opladen van de accu’s.

Wat het verkeer betreft heeft de stichting ook een verbeterpuntje. Zij verwacht dat de T-splitsing Maelsonstraat-Van Dedemstraat druk en onoverzichtelijk wordt, met links afslaand (auto)verkeer, invoegende bussen en fietsers die het gebied inrijden. Daarom stelt zij een alternatief voor, met een voortijdige scheiding van verkeersstromen.

Gemeenteraadsleden
Gemeenteraadsleden van CDA, Fractie Tonnaer, PvdA, D66, GroenLinks en VVD waren vrijdagmiddag tijdens een digitale presentatie door de stichting vol lof. ,,Blij als burgers meedenken.’’

Ook hadden ze vragen, maar vooral zijn ze benieuwd naar het weerwoord van Karres en Brands op de bevindingen van De Betrokken Poorter. Roy Drommel (GroenLinks): ,,Ik mis de ambtenaren of mensen van Karres en Brands die mij kunnen geruststellen. Misschien zeggen ze: mooie aanvulling, of: u bent dit en dat vergeten’.’’

Jan Kollen (PvdA) stelde vast dat het alternatief valt of staat met het ondergronds parkeren in het hele gebied en dat het dus belangrijk is dat te toetsen. D66’er Arwin Rood waarschuwde voor snelle conclusies. Hij benadrukte dat bij de tekeningen van Karres en Brands duidelijk staat dat het gaat om een ’indicatieve verbeelding van een mogelijke inpassing’. ,,De vervuiling is bij de gemeente bekend en de wens is al, zoveel mogelijk ondergronds te parkeren. De gemeenteraad beslist straks over elk projectdeel apart. Het hele plan is nog redelijk los’’, zei Rood.

,,Daarom zijn we er snel ingedoken’’, zei ’techneut’ Fred Veerman. ,,Als je zo’n ondergrondse parkeergarage niet direct maakt, ben je te laat.’’

Voorzitter Paul Stumpel stelde in het vooruitzicht dat mensen van Karres en Brands en de gemeente zullen worden uitgenodigd voor een volgende digitale bijeenkomst, over twee weken.Bron: NHD

 

Nieuwsarchief