Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Meer informatie over Ereleden   (04-12-2021)

oudhoornDe in het colofon van het Kwartaalblad genoemde ereleden staan nu met "meer informatie" genoemd op de "organisatiepagina" in de subrubriek "ereleden"   Soms betreft dit een Biografie, een artikel op Website of in een Kwartaalblad danwel een toekenning van een lintje of een In Memoriam. Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur of ten minste tien procent van de leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie, doch hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden.

 

Nieuwsarchief