Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

december

De restauratiekosten van de Hervormde kerk in Zwaag vallen fl. 50.000,- duurder uit nu blijkt dat de kapconstructie boven het koor moet worden vervangen. In de bouwplannen voor het gebied rond de Karperkuil is erin voorzien dat de Binnenluiendijk zijn oorspronkelijke vorm van 1576 terugkrijgt. De Belangenvereniging van Bewoners van het Havenkwartier tekent bezwaar aan tegen de bouw van een 20 meter hoog gebouw met 30 appartementen bij de Karperkuil. De oppositiepartijen CDA en Groen Links dringen aan op de komst van roltrappen bij de loopbrug van het NS station in de stad. In de plannen voor de aanleg van het Transferium zijn deze niet opgenomen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg laat weten dat met ingang van 2003 de stad Hoorn jaarlijks vier ton minder subsidie zal ontvangen. Dat veroorzaakt bij de organisaties met monumentaal bezit in Hoorn veel onrust. P. van der Hall, voormalig raadslid voor de Partij van de Arbeid, richt de lokale politieke partij "Hoorns Belang" op. In vergelijking met vorig jaar zomer blijkt de gemeente dat er een flinke toename is van het aantal geweldplegingen in de binnenstad. Het bestuur van v.v. Hollandia en de gemeente besluiten, na bezwaren van o.a. de KNVB en de horeca, om de nieuw te bouwen kantine van de vereniging in de zomermaanden toch niet open te stellen voor wandelaars. Mevr. J. Kouwenberg (73) ontvangt de Vrijwilligersprijs van Hoorn vanwege haar jarenlange inzet voor o.a. de Unie van Vrijwilligers. Er wordt een bouwplan ingediend voor de bouw van ouderenwoningen op het voormalige terrein van garage C. van der Maat aan de Westerblokker. Voor de Regionale VVV West-Friesland wordt het faillissement aangevraagd. De schuldenlast van 1,2 miljoen gulden blijkt onoverkomelijk. Het ANWB/VVV kantoor aan de Veemarkt wordt gesloten. Met subsidie van het Europees Sociaal Fonds wordt per 1 augustus a.s. in Hoorn een schoolvestiging begonnen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen als dependance van de Alkmaarse school "De Spinaker" voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De horeca in Hoorn voelt er niets voor om mee te betalen aan de kosten voor een proef met ruimere openingstijden. Het college van B. en W. geeft aan bewoners van het Robert Stolzhof alsnog vergunning voor het kappen van bomen uit een oude windsingel. In Soesterberg wordt het boek "Gerard Boedijn, blaasmuziekpionier" gepresenteerd. Het is geschreven door de Belgische schrijver Francis Pieters en uitgegeven door de initiatieven van de Hoornse Stichting Gerard Boedijn. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelt de beslissing over goedkeuring van het bestemmingsplan Visserseiland uit en belegt eerst een hoorzitting met de bezwaarmakers. Het project "Parachute", gecoördineerd vanuit het Jongeren Maatschappelijk Werk, gaat van start met het doel om te voorkomen dat jongeren tussen 12 en 20 jaar in de criminaliteit terecht komen. De belangenvereniging van Bewoners van het Havenkwartier wil dat de Hoge Brug tussen de Veermanskade en de Oude Doelenkade permanent wordt afgesloten voor autoverkeer. Door restauratiewerkzaamheden is de brug al tijdelijk aan het autoverkeer onttrokken. Het college van B. en W. besluit de gemeentelijke afdeling sport en recreatie te verzelfstandigen. Het Overleg Leefbaarheid Risdam Noord tekent bezwaar aan tegen het besluit van het college van Hoorn om met de jaarwisseling een dansfeest in sporthal "De Opgang" toe te staan. De Hoomse politiek wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de achtergronden voor het faillissement van de Regionale VVV. Nog in juni van dit jaar verstrekte de gemeente een lening van een half miljoen gulden, waarmee de problemen tot het verleden zouden behoren. Bij zijn afscheid van de school wordt aan J. Smit, oud-directeur van de Prismaschool, de zilveren legpenning van de gemeente uitgereikt als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor het onderwijs in Hoorn. Winkelcentrum De Kersenboogerd verplaatst de wekelijkse koopavond van donderdag naar vrijdag. Op het Visserseiland wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 112 woningen. De bouwvergunning is echter nog niet verleend en ook de procedure voor de noodzakelijke wijziging van het bestemmingplan is nog niet afgerond. Met het doel te komen tot meer activiteiten in het betreffende gebied wordt de belangenstichting De Hoornsche Haven opgericht. De subsidieregeling voor de kunstuitleen in Noord-Holland wordt gewijzigd. Hierdoor loopt de kunstuitleen West-Friesland in Hoorn een fiks bedrag per jaar mis. De 50 rouwkaarten die E. Nieuwenhuyse 24 december bij het PTT-depot in Zwaag bracht, werden 30 december, een dag na de crematie van haar moeder, bezorgd. De vrouw heeft een klacht bij de PTT ingediend.