Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

februari

Omwonenden zijn teleurgesteld over het plan voor herinrichting van het groentje op de kop van de Bierkade: zij zien niets terug van hun bijdrage aan het overleg met de gemeente. Om het zwembad De Waterhoorn te vervolmaken is nog een investering van fl. 300.000,- nodig. Dan is o.a. het buitenbad overkapt en is de kwaliteit van afvalwater dat op het riool geloosd wordt "vrij schoon". De curator van de failliet verklaarde Stichting Schuldhulp Begeleiding maakt bekend dat de gedupeerde cliënten hun geld niet zullen terugkrijgen. Hulpverlenende instanties doen hun best het financiële leed te verzachten. Om de problemen van de gemeentelijke Sociale Dienst uit de wereld te helpen is er een investering van fl. 900.000,- nodig. Een niet officiële stadsplattegrond, op verschillende plaatsen in de stad opgehangen, zaait onrust vanwege reeds ingetekende plannen in het gebied tussen Nieuwe Steen en Kloosterhout. De besluitvorming moet nog worden afgerond. De coalitiepartners D66, PvdA en VVD zijn ontevreden over het functioneren van wethouder K. Lanting (D66) en vinden dat zij haar bemoeienis met de gemeentelijke Sociale Dienst moet prijsgeven. De vereniging Oud Hoorn wil voorkomen dat er op korte termijn wordt begonnen met de bouw op het Visserseiland. Het geldende bestemmingsplan laat bouw niet toe, het nieuwe ontwerp is nog niet aangenomen. Tegen dit nieuwe plan heeft Oud Hoorn bezwaar gemaakt bij de provincie. De Woningstichting Hoorn kondigt aan haar activiteiten op de woningmarkt te willen uitbreiden tot geheel West-Friesland. Men streeft naar het behoud van voldoende aanbod van woningen waarvoor geen huursubsidie behoeft te worden toegekend. De carnavalsoptocht in Zwaag trekt duizenden belangstellenden. De praalwagens staan enige dagen later nog te pronk nabij de woning van de bouwers. Onder het motto "Het is (weer) leuk in de klas" organiseert het openbaar basisonderwijs de tweede Elandag voor studie en ontmoeting. De Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk gaat een vierjarig project uitvoeren om jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit, perspectief te bieden op opleiding of op (gegarandeerd) werk. Wethouder J. van Es neemt tot de gemeenteraadsverkiezing van 1998 de portefeuille Sociale zaken over van wethouder K. Lanting. Deze blijft belast met het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en milieu. Door kortsluiting in de kabels naar het groene neonkruis ontstaat brand in de koepel van de R.K. kerk aan het Grote Noord. De brandweer voorkomt dat de brand zich uitbreidt. Met een krappe meerderheid stemt de gemeenteraad in met de bebouwing van de Bangert en de Oosterpolder. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om samen met andere West-Friese gemeenten een extern bureau in te schakelen voor het onderzoek naar gemeentelijke herindeling. Volgens een onderzoek blijkt dat er in de Hoornse binnenstad mogelijkheden zijn om ruim 10 miljoen gulden meer binnen te halen uit het toerisme. De huidige omzet daaruit wordt gesteld op 45 miljoen, voornamelijk inkomsten bij de horeca en detailhandel. Na een dienstverband van ruim dertig jaar aan de school nemen J.P. van der Knaap en C. Veken afscheid als docent van de locatie Werenfridus van de s.g. TABOR. Een groep van 40 bewoners begint aan de opknapbeurt van het speelplaatsje tussen Spinner en Wever. De financiële middelen zijn afkomstig van de gemeente en uit het fonds Jantje Beton. Door bezuinigingen wordt het voortbestaan bedreigd van de Hoornse vestiging van de Anna Polakschool, instituut voor beroepsopleidingen voor vrouwen. De gemeente ziet af van de aanleg van een steiger langs het Oostereiland ten behoeve van het afmeren van salonboten. Een voorziening van 4 meerpalen blijkt voldoende. Passagiers van charterschepen kunnen via het Oostereiland toch de Hoornse haven bereiken. Bij de restauratie van de Statenpoort wordt achter de betimmering van de oude raadzaal goudleerbehang aangetroffen. Het stamt uit de periode tussen 1615 en 1620 en is daardoor het oudste goudleerbehang van Nederland. Een grote groep ondernemers van het Grote Noord dient bij de gemeente een plan in voor de herinrichting van deze straat. De gemeente en de Woningstichting Hoorn besteden 1,4 miljoen gulden aan verbetering van de woonomgeving van de sterflats aan de Astronautenweg. Om de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid in de gaten te houden wordt het platform Duurzaam Hoorn opgericht. De oppositiepartijen stellen daarbij de voorwaarde dat zij geregeld op de hoogte worden gehouden van het werk van het platform.