Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

juli

De gemeente kondigt aan stappen te ondernemen tegen de illegale gebruikers van het parkeerterrein Blauwe Berg die daar al maanden staan op het voor passanten bedoelde terrein. Wethouder G. v.d. Meer opent de tentoonstelling over het werk van Zeeman Architecten in het Architectuurcentrum. De Woningstichting Hoorn start de uitbreiding van het kantoor aan de Maelsonstraat. Daartoe wordt het terrein van het inmiddels gesloopte pand van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor gebruikt. De Arbeidsinspectie stopt het vervangen van de ketels van de centrale verwarming in woningen aan Kosterstuin en Klagerstuin. De apparaten staan op brandplaten waarin mogelijk kankerverwekkend asbest is verwerkt. Het verwijderen daarvan dient volgens de voorschriften te geschieden. Staatssecretaris A. Nuis opent het geheel gerestaureerde voormalige statenlogement Statenpoort en zwaait daarbij de gemeente lof toe vanwege de vernieuwende monumentenzorg in Hoorn. Daarvan is deze restauratie opnieuw een mooi voorbeeld. Het Westfries Gasthuis tekent bezwaar aan tegen het voornemen van minister Borst om de vruchtbaarheidsbehandeling In Vitro Fertilisatie in Hoorn niet langer toe te staan. De iepen in het Julianapark worden bedreigd door iepziekte. Eén 50-jaar oude boom wordt om die reden gerooid. De Gemeenschapsraad Zwaag keert zich tegen het plan voor een rechtstreekse verbinding tussen de Dorpsstraat en het bedrijventerrein Westfrisia. Door brand wordt het voormalig garagebedrijf van Cees van der Maat aan de Westerblokker geheel verwoest. Tijdens de brand komt asbest vrij dat in de nabijgelegen woonwijk Zuiderhout terecht komt. Bij de politie komen honderd klachten binnen over geluidsoverlast door een illegale house-party in het Julianapark in de nacht van 12 op 13 juli. De gemeente geeft het sociaal wetenschappelijk bureau van het SOW opdracht onderzoek te doen naar overlast door de horeca in de binnenstad. Burgemeester en wethouders leggen de bezwaren tegen de vestiging van een nieuwe supermarkt in het zuid-oosten van de wijk Kersenboogerd naast zich neer. Bij een onderzoek naar de hoogte van de jaarlijkse woonlasten in de Westfriese gemeenten blijkt Hoorn als duurste uit de bus te komen: fl. 864,25 in totaal voor rioolrecht (fl. 144,-), onroerende zaakbelasting eigenaar (fl. 320,35) en onroerende zaakbelasting gebruiker (fl. 399,90) op basis van een huis van fl. 215.000,- gemiddeld. Bij de opening van de tentoonstelling "Reinwater" van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) verwijt burgemeester P. Janssens de vereniging "irritant gedrag" vanwege haar bezwaren tegen de bouw van de nieuwe schouwburg aan de oever van het Hoornsche Hop. Regels van het Rijk en de Provincie maken het voor het Liornehuis en in soortgelijke situaties verkerende verzorgingshuizen onmogelijk de verouderde keuken te renoveren. De maaltijdvoorziening wordt nu uitbesteed aan Medirest Catering, dat gespecialiseerd is in het maken van maaltijden voor de gezondheidszorg.