Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

juni

Wethouder J. van Es lost bij de schietberg het startschot voor de renovatiewerkzaamheden in het Julianapark/Schellinkhouterdijk. De gemeente Hoorn wil de subsidie voor Radio Hoorn (in 1997 fl. 90.000,-)in de komende jaren afbouwen. Zij adviseert het bestuur van Radio Hoorn te streven naar samenwerking met de regionale zender Radio Televisie West-Friesland (RTW). Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor over te gaan tot aankoop van de panden van Ridderikhoff en Van Schoten aan de Roode Steen en het Grote Oost. Het plan voor herinrichting van het Grote Noord brengt naar schatting 1,5 miljoen gulden aan kosten met zich mee. Hiervan zal de helft door de ondernemers moeten worden opgebracht. De leden van de voetbalvereniging Hollandia gaan niet akkoord met de bijdrage van de gemeente voor de bouw van nieuwe opstallen op het complex in het Julianapark. Bewoners van De Vang en omgeving in de Grote Waal verzetten zich tegen plannen van de gemeente om een grote discotheek te realiseren in de nabijheid van hun woningen. Bij de uitbreiding van het politiebureau aan de Blokmergouw ontstaan problemen met de verwijdering van asbest. Stofdeeltjes ervan zijn gevonden in delen van het bestaande gebouw. Het blijkt noodzakelijk voor de schoonmaak een deel van de werkruimten af te sluiten. Het "Amateurfestival Oude Muziek Nu" dat vier dagen lang met lezingen en concerten in Hoorn plaatsvindt, blijkt een groot succes. Voor de bouw van zeven panden met in totaal achttien woningen aan de Binnenluiendijk is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bouwplan sluit aan op de bestaande bebouwing. Voor de bouw van een grote discotheek komt volgens de Hoornse gemeenteraad het terrein bij de vestiging van McDonald's in aanmerking. Wethouder Van Es krijgt de opdracht hierover met de gemeente Westerkoggenland te onderhandelen. Als alternatief voor de vestiging geeft de raad het bedrijventerrein Westfrisia aan. In de strijd tegen de overlast van bladluizen in de bomen aan de Veemarkt worden 200.000 lieveheersbeestjes ingezet. De uit de Verenigde Staten overgevlogen diertjes worden door wethouder T. Hoogkamer zelf in de bomen gezet. De gemeente Hoorn gaat onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de haven uit te breiden. Als gevolg van de branden in diverse scholen in de Grote Waal moet de gemeente de komende vijf jaar jaarlijks fl. 400.000,- extra verzekeringspremie betalen. De controle en de verbetering van de brandveiligheid van de 37 Hoornse schoolgebouwen zal bovendien naar schatting fl. 185.000,- gaan kosten. De Milieufederatie Noord-Holland wil dat de Watersportvereniging Hoorn de hekken rond het terrein van de vereniging terugplaatst op de plek waar ze januari vorig jaar nog stonden en daarmee de illegale uitbreiding ongedaan maakt. De federatie schakelt hiertoe de bestuursrechter te Alkmaar in. De huurdersvereniging Stan Kentonhof voert actie om de vestiging van een supermarkt in de buurt gedaan te krijgen. Verzet van ondernemers van het Betje Wolffplein verklaart waarom de gemeente de vereiste vergunning nog niet heeft afgegeven. De Explosieven Opruimingsdienst uit Culemborg maakt een vuurwerkbom onschadelijk die aan de deurknop van een woning aan de Veranda was bevestigd om de bewoner te bedreigen. Alle bewoners binnen een straal van 200 meter worden geëvacueerd. Voortdurende schades door vandalisme en diefstal maken het noodzakelijk op het parkeerterrein P&R aan de Van Dedemstraat beheerd parkeren in te voeren. Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van bouwbedrijf Heddes aan het Keern ontvangt de vereniging "Het Carillon te Hoorn" een gift van fl. 10.000,- voor de aanschaf van een grote klok voor het carillon in de Grote Kerk.