Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

oktober

Het college van B. en W. halveert het budget voor de proef met beheerd parkeren door de Dienst Sociale Werkvoorziening op het P&R-terrein aan de Van Dedemstraat. De Rijksconsulent voor Sociale Zaken keurt de veranderingen bij de gemeentelijke sociale dienst goed. Hoorn krijgt voorlopig de ruimte om de verbeteringen zonder boetes en sancties van het Rijk uit te voeren. Voor de verbouwing van het 16 jaar oude buurthuis De Cogge in Risdam-noord verstrekt de gemeente een bijdrage van fl. 58.000,-. Voor het totaalbedrag van fl. 160.000,- worden de verschillende ruimtes aantrekkelijker gemaakt voor de activiteiten daar. Twaalf confessionele basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag ondertekenen een intentieverklaring tot fusie van de besturen. Uit onderzoek van de Gewestelijke Gezondheidsdienst blijkt dat achttien mensen in de afgelopen maanden besmet zijn geraakt door een persoon met open tuberculose (tbc). De gemeente kent voor 1998 aan het Westfries Museum en aan het Museum voor de Twintigste Eeuw een extra subsidie toe van in totaal fl. 200.000,-. De Hoornse meesterschilder Max Polman ontvangt de jaarlijkse onderscheiding van de vereniging Oud Hoorn. De gemeente Hoorn verschijnt op Internet met een eigen pagina (www.hoorn.nl). De site wordt dagelijks geactualiseerd. Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad een sluitende begroting voor het jaar 1998 aan. De gemeente dient bij de provincie een aanvraag in voor een bedrag van 12,5 miljoen gulden voor de nieuwbouw van schouwburg Het Park. Zij doet daarmee een beroep op het fonds dat ontstaan is door teveel berekende bedragen door het voormalige electriciteitsbedrijf PEN. Mevr. Vreeken-Eichhorn viert haar 100e verjaardag. Het college van B. en W. is van oordeel dat vanwege talloze ontwikkelingen het maken van een bestemmingsplan voor het stationsgebied moet worden uitgesteld. De inspraak over een nieuw plan werd twee jaar geleden overigens al afgerond. Het college is van plan het Liornehuis en het belendende terrein van het Streekziekenhuis aan te kopen. De gemeente stelt voor de Stichting Bontekoe op te heffen, die in 1994 is opgericht om het toeristisch aanbod te coördineren en te bevorderen. De gebruikelijke subsidies blijven beschikbaar voor toeristische initiatieven. Gebleken is dat in de tuinen van de Van de Bloqueriestraat onderzoek naar vervuilde grond noodzakelijk is. Daarom wordt in het gehele gebied tussen Draafsingel en Julianaplein onderzoek gedaan. Er zijn plannen om in het jaar 2000 de Technische School Hoorn en de Prismaschool in één gebouw te huisvesten. Door een brand in de winkel van De Rode Luifel aan het Breed wordt de grote voorraad kaarsen onbruikbaar. Door zuurstofgebrek is het vuur spontaan gedoofd. Voor de inrichting van het gerenoveerde wijkcentrum Grote Waal stelt het Juliana Welzijnsfonds fl. 80.000,- beschikbaar. De gemeente Hoorn krijgt van het Rijk fl. 750.000,- om kansloze jongeren op weg te helpen naar scholing en werk. Het college van B. en W. reageert afwijzend op het verzoek van de Stichting Stad Hoorn om een grotere parkeergarage op het Jeudje te bouwen dan was voorzien. Een meerderheid van de Hoornse politiek verzet zich tegen de visie van het college dat pas op de plaats gemaakt moet worden rond de ontwikkelingen aan de noordkant van het stationsgebied. In een open brief reageert burgemeester P. Janssens op de verdachtmaking dat de architectenkeuze voor de nieuwe schouwburg voorgekookt was. Hij noemt de aantijging van Rijksbouwmeester W. Patijn "onwaardig" en stelt dat de jury destijds volledig op de hoogte was van de opdracht om zelf twee ontwerpen voor de keuze voor te dragen. Het gemeentebestuur voelt niets voor het plan van de provincie om van het gebied Blauwe Berg een bedrijventerrein te maken. Door de toekenning van een Eenhoornzegel ter waarde van duizend gulden zal ervoor gezorgd worden dat het kunstwerk van de leerlingen van de Van Bockxmeerschool aan de Tweeboomlaan beschermd wordt tegen schade door graffiti.