Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

april

Het gemeentebestuur van Hoorn claimt bij grenswijziging twee keer zoveel grondgebied van de regio als het in februari heeft gedaan. Nu de meeste buurgemeenten geen grond aan Hoorn willen afstaan dient de provincie als scheidsrechter op te treden. De bioscoop Winston Theater wordt door brand geheel verwoest. Vermoedelijk is brandstichting de oorzaak. Om de parkeerautomaten in de stad beter te beveiligen wordt fl. 100.000 uitgetrokken voor extra maatregelen. De fractie van Hoorns Belang wil dat het college optreedt tegen het bieden van geld aan bewoners die mogelijk bezwaar gaan maken tegen een bouwplan. De Hoornse monumentencommissie wil dat de panden Draafsingel 57 en 59 (voormalige stadsboerderij “Meta” en voormalige woning “Schermeroord”) op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. Na dertig jaar als cardioloog aan het Westfries Gasthuis verbonden te zijn geweest gaat Herman Köhne met pensioen. De gemeente Hoorn wil in de komende jaren zeker 120 onderzoeken naar bodemvervuiling laten verrichten. De monumentencommissie adviseert de gemeente om het voormalige missiehuis op de Blauwe Berg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het gebouw is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van de Hoornse architect S. Langius. De gemeente is van plan het gebouw van het SOW te kopen. De politieke partij Hoorns Belang overweegt de naam van de partij de veranderen in Leefbaar Hoorn. In een extra ledenvergadering, bijgewoond door drie bestuursleden en zeven overige leden, wordt dit kenbaar gemaakt. Het gemeentebestuur en de horeca-ondernemers in de binnenstad komen nog niet tot overeenstemming op het gebied van het beleid ten aanzien van buitenterrassen. De gemeente presenteert de Nota Verkeer en Parkeren Binnenstad. De voetbalvereniging De Blokkers gaat akkoord met de plannen van de gemeente voor de aanleg van een nieuw sportcomplex nabij het bedrijventerrein Gildeweg. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders uit de fractie van D66 haar ongenoegen over het feit dat er van plannen om bewoners, maatschappelijke instellingen en gemeentelijke diensten wijkgewijs te laten werken, nog niets is gebleken. Het gemeentebestuur oordeelt positief over plannen om een tot bunkerschip omgebouwde klipper een ligplaats aan het Oostereiland te geven. Het schip zal het mogelijk maken dat schepen brandstof tanken en vuil water afgeven. Tijdens een informatieavond over de Nota Verkeer en Parkeren maakt wethouder G. van der Meer bekend dat er plannen zijn om, nadat de nieuwe schouwburg is gerealiseerd, op de plaats van de huidige een ondergrondse parkeergarage aan te leggen. Binnenstadsbewoners kunnen daarin een eigen parkeerplaats kopen. De restanten van de verbrande bioscoop Winstontheater op de Rode Steen worden gesloopt. De vereniging Oud Hoorn is teleurgesteld over de resultaten van haar bijdragen aan inspraakprocedures en ziet meer heil in het optreden van een “ lobbyist” die voorwerk voor besluitvorming als taak heeft. J.H. de Boer ontvangt bij zijn afscheid als chef Sport en Recreatie bij de gemeente Hoorn de zilveren legpenning van de stad. Het schoolvoetbaltoernooi voor de Hoornse basisscholen wordt gewonnen door de leerlingen van De Flierefluiter. Zowel het jongens- als het meisjesteam wordt eerste in de reeks wedstrijden. Vier Hoornse burgers worden koninklijk onderscheiden: F. Kilian, L. van der Linden en T. Sonneveld worden lid in de orde van Oranje-Nassau en W. Veenhof ridder in de orde van Oranje-Nassau.