Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

februari

Aangifte van geboorte van een kind in Hoorn kan worden gedaan op de kraamafdeling. Via internet gaan de gegevens naar burgerzaken. De akte moet dan nog wel op het stadhuis door de vader getekend worden. In de binnenstad zijn blauwe afvalbakken geplaatst, bestemd voor de ontvangst van hondenpoep. De Nederlandse Kermisbond kiest de Hoornse Kermis tot kermis van het jaar 1999. De kermis van 2000 zal een huursom van fl. 910.000,- opbrengen. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de basisscholen in Hoorn wordt 3 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De gehandicapte sportman Leon Hessing wordt uitgeroepen als beste Hoornse sportman van 1999. De gemeente organiseert een workshop over de beperking van uitstoot van CO2 in de toekomstige woonwijk Bangert/Oosterpolder. Basisschool De Windvaan in de Risdam gaat met het geld dat bij het verwerven van het Eenhoornzegel wordt ontvangen, de speelplaats opknappen. Raadslid Marjon van der Ven vraagt het gemeentebestuur om tijdens haar zwangerschap een vervanger (m/v) met spreekrecht in commissie- en raadsvergaderingen te accepteren. Stemrecht blijft uitgesloten. Het ANWB-agentschap bij de VVV in Hoorn is door het ANWB-hoofdkantoor verkozen tot nummer één van Nederland. De gemeenteraad gaat akkoord met de instelling van een Bureau Stadstoezicht, waarin o.a. parkeerbeheer en stadstoezicht worden samengevoegd. Erg veel vertrouwen in het effect op handhaving in de stad spreken de raadsleden echter niet uit. De commissie stadsontwikkeling spreekt haar bezorgdheid uit over het uitblijven van plannen voor goedkope huurwoningen in Hoorn. Inmiddels is het prijspeil voor woningen zo gestegen dat de bouw van een huurwoning beneden de 190.000 gulden grens onhaalbaar lijkt. Na ruim 22 jaar zorg voor de zorg stopt Ton Smit (59) als directeur van verpleeghuis Lindendael en als voorzitter van de raad van bestuur van De Omring. De Stichting Muziektent wil een muziektent plaatsen op het Oostereiland zodra dit gebied vrij komt. In een open brief aan het college stelt de fractie van het CDA in de gemeenteraad voor om de portefeuille stadsontwikkeling binnen het college van de VVD over te dragen aan de PvdA. Na 27 jaar in Hoorn gevestigd te zijn verhuist scheepswerf Droste naar Vlissingen. Realisatie van woningbouwplannen aan de Karperkuil maakt verplaatsing van het bedrijf noodzakelijk. Tussen de gemeente Hoorn en het kabelbedrijf Multikabel is een conflict ontstaan over de vaststelling van de tarieven. Een eerder onderzoek door een onafhankelijk bureau heeft geen uitkomst kunnen brengen. De gemeente Hoorn mag met het ministerie van verkeer meepraten over de toekomst van de spoorwegverbindingen met de Randstad. De dreiging dat het noorden van de provincie wordt afgescheiden van het kernnet van de spoorwegen lijkt hiermee verdwenen. Op de hoek Dinkelweg/Maasweg komt een complex van acht lokalen en een speellokaal als "noodschool" om de ruimtenood in de Kersenboogerd op te vangen. De vestiging van Deen Supermarkt in de Kersenboogerd wordt in Utrecht uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland van het jaar. De bewoners van Acacia, Ceder en Cypres in de Kersenboogerd voeren actie tegen de verkeersoverlast en de verloedering van het groen in de buurt. Gemeenteraadslid C.Hoogendijk treedt af als lid van de fractie Hoorns Belang en gaat verder als onafhankelijk raadslid. De gemeente Hoorn doet voorstellen tot gebiedsuitbreiding met 1700 hectare land op grondgebied van de omringende gemeenten Wester-Koggenland, Wognum, Wervershoof en Drechterland. Tot het jaar 2025 zal dit naar verwachting voldoende armslag voor de nodige uitbreidingen van bedrijventerreinen en woonwijken geven. Gedeputeerde Staten geeft het college van burgemeester en wethouders in Hoorn geen toestemming voor de bouw van maximaal 3500 woningen in de Bangert/Oosterpolder. Pas bij de vaststelling van het nieuwe streekplan voor Noord-Holland Noord zal worden gereageerd op de Hoornse plannen voor de nieuwe wijk. Automobielbedrijf Beemsterboer heeft elders in Hoorn grond gekocht en zal de vestiging aan de Van Aalstweg verlaten.