Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

maart

Projectontwikkelaar Zeeman toont interesse voor de panden van het Samenwerkings Orgaan West-Friesland aan de Blauwe Berg en biedt het S.O.W. kantoorruimte te huur aan in het gebied Nieuwe Steen. Het college van Hoorn stelt in een nota het zwemonderwijs aan de openbare en bijzondere basisscholen ter discussie. De Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk wordt opgeheven. Het vrijkomende bedrag van fl. 712.500 wordt bestemd voor maatschappelijk werk dat door de Stichting Opvangcentrum zal worden uitgevoerd. In een open brief aan gedeputeerde H. Meijdam vraagt de PvdA-fractie om snel alsnog toestemming te geven voor de bouw van de gehele wijk Bangert/Oosterpolder (3000 woningen). De meerderheid van de commissie welzijn en milieu kiest voor gedeeltelijke afschaffing van het zwemonderwijs in Hoorn. Kinderen zonder zwemdiploma moeten dan in groep 6,7 en 8 de gelegenheid krijgen dit alsnog te behalen. Woningstichting Hoorn neemt de 28 woningen in de hofjes aan de Venenlaan over van de Stichting Stadsherstel Hoorn. Zo komt één van Nederlands oudste complexen sociale woningbouw weer in handen van de vroegere eigenaar. Het verzetsmonument bij het Sint Jozefpark in Blokker is beklad met hakenkruisen en een fascistische tekst. De gemeente Hoorn draagt fl. 538.000 bij aan de grootschalige opknapbeurt die bedrijventerrein Hoorn 80 zal ondergaan. De Commissaris van de Koningin voor Noord-Holland, J. van Kemenade, slaat de eerste paal voor de bouw van de nieuwe schouwburg. Het Hoornse gemeentebestuur houdt het Ministerie van Economische Zaken aan de verkiezingsbelofte die oud-staatssecretaris A. van Dok twee jaar geleden heeft gedaan: dat de regio een kwart miljoen gulden krijgt als het toerisme in de regio bevorderd wordt. Plannen die in de verstreken periode zijn ingediend hebben nog geen reactie opgeleverd. De fractie van Groen Links vindt dat er een welzijnsbeleid voor dieren moet komen. Een wethouder dient daar verantwoordelijk voor te zijn. De fractie van Hoorns Belang veroordeelt het besluit van zijn ex-fractielid C.Hoogendijk om onder die naam als eenmansfractie in de raad aan te blijven. De grootste politieke fracties vinden dat de plannen van het college voor grensverlegging van de gemeente Hoorn niet ver genoeg gaan. De Hoornse politiek steunt het plan van de Woningstichting Hoorn om de woningen van de monumentale hofjes aan de Venenlaan te kopen. De gemeente gaat een bestemmingsplan maken voor het gebied Oostereiland. Hoewel er kritiek is op de notitie toeristisch beleid van de gemeente,geeft de commissie economische zaken toestemming fl. 3.000 te gebruiken voor onderzoek naar de opzet van een nota hierover. De gemeente meldt zich aan voor een onderzoek van de Fietsersbond. Doel is te achterhalen op welke manier het gebruik van de fiets in Hoorn gestimuleerd kan worden. Aan de loswal aan de Schelphoek wordt een werf voor de bouw van drijvende woningen aangelegd. Jan Bennis, Nico Klaver en Ben Koedooder ontvangen een jubileumspeld bij hun 60-jarig lidmaatschap van fanfare Sint Caecilia in Zwaag. Ton Kuppens ontvangt de bronzen eremedaille van de stad Hoorn bij zijn afscheid als voorzitter van Horeca Nederland. De kamer van Koophandel ondersteunt de claims die Hoorn heeft neergelegd bij de buurgemeenten. Het bevolkingsonderzoek naar diabetes dat al tien jaar in Hoorn wordt gehouden, krijgt een vervolg.