Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

mei

Uit onderzoek van het sociaal wetenschappelijk bureau blijkt dat de West-Friese forens gemiddeld 22 minuten per dag in de files rond de Randstad staat. Zestig winkels in Hoorn hebben reclames op hun pand die niet aan de kwaliteitseisen van de gemeente voldoen. PvdA raadslid P.Bruijns attendeert het college per brief op het feit dat in Hoorn met de 1,5% en 0,5% regeling voor kunst in nieuwbouwprojecten niet veel wordt gedaan. De bewoners van de seniorenappartementen aan de Cole Porterhof maken bezwaar tegen de plaatsing van gsm-mast op het flatgebouw. De gemeente heeft hiervoor geen bouwvergunning verleend. Nadat eerder het kampioenschap in de Hoofdklasse A van de KNVB is behaald verovert Hollandia door een 3-0 overwinning op DEM in Castricum de beker van het district West 1. Het voormalige bestuur van de Regionale VVV West-Friesland draagt geen schuld aan het faillissement dat in 1997 werd uitgesproken. De curator vermeldt in zijn verslag de nog geldende claim van de stichting Landelijke Geschenkenbon. De stichting wil die nog op de gemeente Hoorn verhalen. Bij het NS-station in de Kersenboogerd worden 96 “tulpenbeugels” geplaatst die voor 192 fietsen stallingplaats bieden. Het gemeentebestuur presenteert plannen voor toekomstige ontwikkelingen op De Blauwe Berg: door ruimte te bieden voor een bioscoopcomplex, een disco en mogelijk een kunstijsbaan wordt een vrijetijdspark realiseerbaar. De commissies gemeentewerken en monumenten bespreken plannen voor de renovatie van de overtuinen aan de Slapershaven. Als dank voor zijn inzet voor de Hoornse gemeenschap en de allochtone gemeenschap in het bijzonder ontvangt W. Anijs de zilveren legpenning van de stad Hoorn. Het gebruiksrecht van de vroegere scheepswerf van Droste aan het Kleine Oost wordt toegekend aan kunstenaar Fred Ros uit Berkhout. Hij gaat daar kunstzinnige, museale en educatieve activiteiten ontplooien. De gemeente komt dit jaar zo'n acht ton tekort op de begroting voor de Wet Voorziening Gehandicapten. In een brief aan de twaalf andere gemeenten in de regio stelt wethouder J. van Es voor Hoorn meer zeggenschap te geven over instellingen als vluchtelingenwerk en volwasseneneducatie. Autobedrijf Beemsterboer wil zijn bedrijf verplaatsen van de Van Aalstweg naar de Holenweg. De gemeente wil het winkelpand P. de Gruyter & Zn op de hoek Nieuwsteeg-Nieuwe Noord op de monumentenlijst plaatsen. De Stichting Beeldenpark Hoorn doet aangifte van de diefstal van drie beelden uit het beeldenpark aan de Westerdijk. De gemeente draagt de Ridderikhoffpanden over aan de Stichting Stadsherstel. Mevrouw Orlanda Deyl-Wijnhard en burgemeester Pierre Janssens verrichten de officiële opening van de multiculturele woongemeenschap Ma Awitya in de Risdam. Uit de Atlas van de lokale lasten, een uitgave van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, blijkt dat het totaalbedrag voor onroerendezaakbelasting, reinigingsheffing en rioolrecht voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde woning voor Hoorn fl. 1155 per jaar bedraagt. Het gemiddelde voor Nederland bedraagt fl. 581. Zonder medeweten van de gemeenteraad doet de gemeente Hoorn mee aan een Europees project rond citymanagement. Het nieuwe zorggebouw aan de Nieuwe Steen, gebouwd in opdracht van de Omring Thuiszorg, wordt officieel geopend. Het krijgt daarbij de naam Het Baken. Door hevige storm, ongebruikelijk in deze tijd van het jaar, wordt veel schade aangericht aan bomen. De stadsfeesten worden er ook door ontregeld. Na een jarenlange renovatie wordt het Wilhelminapark als het Engelse Park feestelijk in gebruik genomen. De fontein in de vijver wordt vernoemd naar de vorig jaar overleden wethouder Theo Hoogkamer. De bouwput van het project 't Jeudje moet met een tweede damwand beschermd worden tegen het water van de Vollerswaal. Bewoners van de Plevier in de Kersenboogerd plaatsen op eigen kosten een geluidswal langs hun huizen aan de IJsselweg. De gemeente stelt daarvoor de grond beschikbaar.