Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

november

Op het oude ABC-terrein aan de Binnenluiendijk worden resten van een scheepshelling uit het begin van de 17e eeuw blootgelegd. Dank zij veel subsidie van de provincie kan de aanleg van twee rotondes in de Grote Waal en de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Weel binnenkort beginnen. Op een bijeenkomst in het Huis VerLoren ter informatie over de voorgenomen andere opzet van het openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland, blijken de reacties sceptisch en afwijzend. In de tuin van de kunstuitleen aan het Grote Oost wordt de historische ambtsketen van de burgemeester van Zwaag gevonden. De eerlijke vindster overhandigt de ketting aan Hoorns burgemeester P. Janssens. Meer medewerkers van het Bureau Stadstoezicht krijgen opsporingsbevoegdheid. Daardoor hoopt het college tegemoet te komen aan de kritiek die de politiek heeft op het functioneren van het bureau. De locatie Werenfridus van de scholengemeenschap Tabor neemt de gerenoveerde vleugel van het schoolgebouw in gebruik, die geschikt gemaakt is als studiehuis zoals bedoeld in het Tweede Fase project in het voortgezet onderwijs. Bij de behandeling van de begroting voor 2001 kondigt wethouder G. van der Meer aan dat het college een allesomvattend plan zal ontwikkelen waarin de toekomstige ontwikkeling van de centrumstad Hoorn wordt geschetst. Het mag worden gezien als een nieuw structuurplan voor de gehele stad. De kunstopleiding Sandberg 2 in Hoorn tekent met o.a. de tentoonstelling “Leeg en Niets” in de Mariakapel protest aan tegen de plannen van de staatssecretaris om het aantal studieplaatsen aan het Sandberg Instituut te halveren. De overdaad aan hemelwater in dit najaar maakt het noodzakelijk om extra pompen in te zetten om de grootste bouwput van de stad, het Jeudje, werkbaar en droog te houden. Piet Gorter neemt na 35 jaar afscheid als bestuurslid van het openluchtbad De Wijzend in Zwaag. De gemeenteraad wijst de stijging van het afvaltarief zoals door het S.O.W. wordt voorgesteld af. Voor het tekort aan inkomsten verwijst zij naar de eigen reserves van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW). Op de najaarsmarkt worden 321 koeien aangevoerd. Raadslid Jacqueline Amesz verlaat de fractie van GroenLinks. Ze kan zich niet langer vinden in de “veranderde politieke inzichten van de fractie.”
In de Van Dedemstraat wordt een bergbezinkbassin aangelegd om bij hevige regenval overstort van rioolwater naar oppervlaktewater te voorkomen. Het is het eerste van tien in Hoorn aan te leggen bassins. Na 34 jaar en een carrière van administrateur tot directeur neemt Co Visser afscheid van verzorgingshuis Westerhaven. Door een convenant te sluiten met de besturen van de scholengemeenschappen Atlas en Tabor probeert wethouder J. van Es te voorkomen dat beider scholen voor vmbo aan het d'Ampten elkaar blijven beconcurreren. De Hoornse brandweer is verhuisd naar de nieuwe kazerne in het Julianapark. De oude behuizing aan het Kleine Oost wordt gesloopt. Wegens gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel sluit Bouwmarkt Bupro zijn vestiging op bedrijventerrein Hoorn 80 enige dagen per week. De sponsoractie van Supermarktketen Deen levert de jeugdafdelingen van de Hoornse sportverenigingen flink geld op. Vooral aan de afdeling gehandicaptenvoetbal van v.v.Zwaluwen '30 geven de consumenten hun steun. De Hoornse Stichting Talent Ontplooiingsinstituut ontvangt van het ministerie van Sociale Zaken een subsidie. Daardoor kan zij een plan uitwerken om kinderopvang te organiseren. Zij zal gastouders opleiden tot kleine zelfstandigen die dan als franchise-nemer bij gastouderbureaus worden ingezet. In een speciale ledenvergadering heft de VVV Hoorn zichzelf op, zodat de organisatie kan opgaan in de nieuwe VVV die Hoorn met Alkmaar en Bergen/Schoorl gaat vormen. De directie van de bovenregionale organisatie werkt vanuit Hoorn. De gemeente trekt fl. 220.000 uit voor de aanpassing van de parkeerautomaten aan de betaling per Chipper en Chipknip. De aanpassing aan de euro zal later plaatsvinden. Dat kost dan fl. 52.800. Als reactie op het nieuwe voorstel busvervoer-nieuwe-stijl van de provincie dient het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd een eigen plan in voor een busdienst door de wijk. Het ministerie van Justitie besluit om het Oostereiland in de komende maanden tijdelijk te gebruiken voor de huisvesting van een groep vreemdelingen die in afwachting zijn van hun vertrek uit Nederland. Drs Harold D.E. Bos wordt voor 18 uur per week aangesteld als de eerste betaalde coördinator van Kunstcentrum De Boterhal. Na een felle uitslaande brand in een autospuiterij op bedrijventerrein De Oude Veiling moet een speciaal team van experts de verontreiniging door asbest bestrijden. Een schilderij van de Oostenrijker Carl Fahringer, met de afbeelding van de houtzaagmolens en botters op het Visserseiland zoals die rond 1875 er moeten hebben uitgezien, wordt door de eigenaar, beheersmaatschappij BBN, in het Westfries Museum ondergebracht.