Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

augustus

Bewoners van Plevier in de Kersenboogerd protesteren tegen het voornemen van NS om het keerspoor bij de woningen daar weer in gebruik te nemen.

2: Portofino.
2: Portofino.
De vernieuwing van de kademuren en de herinrichting van de straat maakt het mogelijk om op het Nieuwland een terras te exploiteren. Daarvoor heeft het Italiaans restaurant Portofino toestemming gekregen. Een uitspraak van de bestuursrechter in Utrecht is voor de gemeente Hoorn geen aanleiding om de proef met het schenken van alcohol in winkels te stoppen. De Horeca in Hoorn vraagt om ruimere regels voor terrassen. De in 2012 vastgestelde regels voldoen niet meer. De terreurdreiging in Europa heeft een negatieve invloed op het toerisme vanuit Azië en Amerika. Ook in Hoorn is dat merkbaar, aldus het Evenementenbureau Hoorn Events. Woningcorporatie Intermaris maakt een korte film over de gevolgen van de verhuurdersheffing die voortvloeit uit de Woningwet van 2015. De film is op You Tube.com te zien. Om de kermis ruimte te bieden worden door de gemeente tijdelijk verwijderd: 275 fietsenstandaards, 60 lantaarnpalen en andere lichtmasten, 15 vuilnisbakken, 13 betonnen paaltjes en 6 parkeermeters. Met een nieuw offensief wordt vanuit de Grote Waal weer aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast in de wijk die veroorzaakt wordt door het verkeer op de A7. In de voorbije periode van 10 jaar actie voeren heeft men Rijkswaterstaat niet kunnen overtuigen van de noodzaak een deugdelijke voorziening te treffen. Werkzaamheden ten behoeve van de Westfrisiaweg geven aanleiding de actie te verscherpen: waarom wel voor sommige delen van het tracé passende maatregelen nemen en die voor de Grote Waal achterwege laten?, zo stelt de actiegroep. Lappendag verloopt onder ideale omstandigheden zonder noemenswaardige incidenten. Vanaf 1 september wordt in Hoorn een wegsleepverordening van kracht. De eigenaar van een hinderlijk geparkeerde auto betaalt dan € 225.

21: Tuindersschoorsteen in Blokker.
21: Tuindersschoorsteen in Blokker.
De tuindersschoorsteen in Blokker wordt op 26 augustus officieel opgeleverd. De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft de verplaatsing van de schoorsteen gefaciliteerd. Met de organisatie van diners in de druivenkas van de historische fruittuin van de familie Balk worden extra financiële middelen verworven. Recreatie op en aan het water bij de Schelphoek neemt toe door de uitbreiding met nieuwe voorzieningen voor suppen (stand up paddling), flyboarden en tuben. De mogelijkheid om te waterskiën wordt voorbereid. Het aantal surfers en kitesurfers wordt groter. Voor het inmiddels traditionele dancefeest Outdoor Stereo wordt een deel van het Julianapark ruim een week afgesloten. Te lang, naar het oordeel van de PvdA in Hoorn.

25: Schoolgebouw Nieuwe Steen 21.
25: Schoolgebouw Nieuwe Steen 21.
Door de verkoop van het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 aan Intermaris kan de school voor voortgezet speciaal onderwijs Spinaker zijn plannen in Hoorn niet realiseren. Haar huisvestingsprobleem lost zij op door leerlingen in Heerhugowaard te plaatsen. In het Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting van de gelijknamige stichting Hoorn wordt het probleem van Spinaker met de optie van nieuwbouw opgenomen. Van het boek ‘Mam, ik bel je zo terug’, geschreven door Wanda Beemsterboer na de moord op haar dochter Nadine, is de tiende druk verschenen. In de nieuwe gevangenis in Westzaan wordt de Engelse versie ‘Call you right back, Mum’ gepresenteerd. Bij de oecumenische basisschool Ichtus in de Grote Waal wordt het eerste rekenplein van Noord-Holland in gebruik genomen.

31: Hoornse ‘spekbak’ of schouw HN1.
31: Hoornse ‘spekbak’ of schouw HN1.
De Hoornse ‘spekbak’ of schouw HN1 bereikt door de zorg van de Stichting Hoornse Schouw de respectabele leeftijd van 100 jaar. De Hoornse zwemmer Bas Takken vertrekt naar Rio de Janeiro voor deelname aan de Paralympische Spelen 2016.