Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

februari

De collectie museale voorwerpen die tot voor kort deel uitmaakte van de maritieme tentoonstelling in het Centrum Varend Erfgoed, wordt door Peter Dorleijn in bruikleen overgedragen aan Museum Spakenburg. 2: Centrum Varend Erfgoed.
2: Centrum Varend Erfgoed.
Familiebedrijf Oliehoorn, gevestigd op bedrijventerrein Westfrisia, opent een tweede vestiging in Drachten vanwege uitbreiding van het assortiment. De ‘shop in shop’ op de eerste etage van de Grote Kerk stopt voortijdig. De zeventien ondernemers kregen te weinig bezoekers en omzet. Het initiatief verschilt ook te veel met de sfeer van de ‘foodmarket’ op de benedenverdieping, die wel doorgaat. Een meerderheid in de gemeenteraad steunt de plannen voor renovatie (€ 135.000) van het complex van Rugbyclub West-Friesland RCWF op de Blauwe Berg. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om schouwburg Het Park voor drie jaar een huurverlaging van € 150.000 per jaar te geven. De raad verbindt hier geen aanvullende eisen aan. Wel maakt zij duidelijk dat verhuizing van Het Park naar de Blauwe Berg tot en met 2018 onbespreekbaar is. Er komt een zogeheten visitatie van de schouwburg, waarin is opgenomen een inspectie van de financiële huishouding. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik ontvangt een bijdrage van in totaal € 789.000 van de BankGiro Loterij, waardoor de exploitatie gesteund wordt en het project Bello Atelier kan worden gestart voor het opknappen en restaureren van rijtuigen. Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag ontvangt de Koninklijke Erepenning (voor verenigingen of stichtingen die het 50-jarig bestaan vieren) bij het gouden jubileum dat dit jaar gevierd wordt. Burgemeester Yvonne van Mastrigt voegt daar een Eenhoornzegel ter waarde van € 500 aan toe. De gemeente steunt de oprichting van de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam, voor de promotie van toerisme in de regio Noord-Holland Noord. De samenwerking met VVV Hart van Noord-Holland stopt eind van dit jaar. De bestaande VVV informatiepunten blijven actief. Theo van Eijk wordt voorgedragen als nieuwe wethouder Leefbaarheid, Wonen & Stadsvernieuwing en Welzijn & Ouderenzorg. Hij volgt dan CDA-wethouder Michiel Pijl op, die burgemeester van Drechterland wordt.

11: Roode Steen 15.
11: Roode Steen 15.
De restauratie van het pand Roode Steen 15 wordt feestelijk afgerond. Bijzonder is de ontdekking en het herstel van een grote waterput. De vondst van zes originele vensterluiken (persiennes) is aanleiding om alle 18 luiken aan het pand terug te brengen. Scholengemeenschap Copernicus neemt feestelijk het vernieuwde en uitgebreide gebouw in gebruik. De provincie Noord-Holland geeft € 200.000 subsidie voor de bouw van een nieuwe steiger voor riviercruiseschepen bij het Oostereiland. Het college gaat akkoord met een garantstelling voor een lening van 16,2 miljoen euro aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn ten behoeve van nieuw- en verbouw van scholengemeenschap Werenfridus. De gemeente Hoorn en het Westfries Museum roepen wederom de hulp in van minister Koenders (Buitenlandse Zaken) nu duidelijk wordt dat de Oekraïense autoriteiten totaal geen actie ondernemen in de zaak van de kunstroof. De CDA-kamerleden Pieter Omzigt en Mona Keijzer stellen hierover Kamervragen. Met de invoering van een stadspas, voor o.a. korting in horecagelegenheden, en de organisatie van een foodmarket wordt het mogelijk om de Stadsfeesten toch te organiseren. Het gratis cultuurfeest wordt gehouden in het derde weekend van juni. Rabobank en gemeente Hoorn treden op als sponsor. De voltallige gemeenteraad vraagt het college maatregelen te nemen om doorgaand verkeer te weren van de Dorpsstraat en andere linten (Koewijzend/Bangert en Westerblokker). Het uitvoeren van maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe Havenverordening wekt beroering onder de schippers: zij vinden de nieuwe regels star en willekeurig en maken bezwaar tegen de dreigende ‘uitzetting’ van hun schepen. De facelift van het Westfriesgasthuis gaat een nieuwe fase in: een oud tussengebouw wordt voorzichtig gesloopt. Als de klus geklaard is wordt op de vrijgekomen ruimte een binnentuin aangelegd. Het faillissement van warenhuisonderneming V&D leidt tot het ontslag van de 65 medewerkers van filiaal Hoorn. De gemeente Hoorn gaat niet, zoals de gemeente Enkhuizen, een onderzoek laten doen naar sporen van drugs in het rioolwater. Om inwoners meer bij hun woonwijk te betrekken verruimt de gemeente de keuzemogelijkheden voor de inrichting, beplanting en onderhoud van openbaar groen, o.a. door adoptie van groen dat grenst aan particulier terrein onder voorwaarden toe te staan.

23: Blokker op de hoek Breed/Veemarkt.
23: Blokker op de hoek Breed/Veemarkt.
De vestiging van Blokker in de binnenstad, op de hoek Breed/Veemarkt, gaat na 93 jaar verhuizen naar de Gouw. De flats langs het spoor in de Grote Waal en in de Zuiderkruisstraat gaan verdwijnen. Zij worden vervangen door woonblokken van vier bouwlagen, met verspringende gevels en ‘hoogte-accenten’ tot maximaal acht bouwlagen. Daarmee wordt het aantal sociale huurwoningen in de wijk groter.

27: V&D failliet.
27: V&D failliet.
V&D failliet, ook andere winkelpanden op het Grote Noord zijn verlaten: de leegstand in de topwinkelstraat van de stad is ineens schrikbarend. De Schipper-Oosterkerkprijs 2015 wordt toegekend aan Wim Nanne Vriend en Zeger Bax voor hun jarenlange inspanningen voor de renovatie van de gereformeerde kerk in Andijk.