Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

juli

De plannen voor de uitvoering van de ‘Poort van Hoorn’ zullen flink duurder uitpakken: vier miljoen euro meer dan gedacht voor de aanleg van een tunnel voor voetgangers en fietsers onder de Provincialeweg bij het Keern, en voor de nieuwe aansluiting van het P&R terrein via de Maelsonstraat op de Provincialeweg. Daar komen dan de meerkosten van de ombouw van de turborotonde bij het Missiehuis tot kruispunt met verkeerslichten (5 tot 7,5 miljoen euro) nog bij. Besluitvorming hierover volgt na de vakantie. 6: Oplaadpunten voor elektrische auto's.
6: Oplaadpunten voor elektrische auto's.
De discussie over de beste plaats voor het aanmeren van riviercruisers (de ‘Witte Vloot’) beheerst enige weken het nieuws in de stad. De politiek komt moeizaam tot besluit, het college wacht nog even af. Twijfels alom over de economische meerwaarde en aan de oplossing voor het probleem dat touringcars met de aan- en afvoer van toeristen veroorzaken. Technisch bedrijf Van der Laan in Zwaag viert het 75-jarig bestaan. De aanleg van 13 nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's is voor de VVD aanleiding zich zorgen te maken over het verlies van beschikbare parkeerruimte in de stad. Immers, meestentijds staan die oplaadpunten leeg. Burgemeester Jan Nieuwenburg wil weten wat er leeft onder de inwoners van Hoorn. Hij laat zich daarom graag uitnodigen voor een eetafspraak (ontbijt of diner). Daarop komen 80 reacties. Onder het motto ‘op zoek naar verborgen schatten’ gaat hij een nieuwe serie bezoekjes brengen aan plaatsen die door inwoners onder zijn aandacht worden gebracht.

6: Internationaal Open Water Zwemmen.
6: Internationaal Open Water Zwemmen.
Van 10 t/m 17 juli worden in de havens en het buitenwater bij het Julianapark wedstrijden in het kader van Internationaal Open Water Zwemmen gehouden: het Europees Kampioenschap (voor het eerst in Nederland) en het Wereld Jeugd Kampioenschap. Gekoppeld aan de wedstrijddagen is er een groot bijprogramma met cultuur en sportieve activiteiten. De Stichting Ter Rede Hoorn organiseert in samenwerking met de Europese Zwembond LEN, de KNZB en de gemeente Hoorn. Hans Beenker is de coördinator. Woningcorporatie Wooncompagnie vestigt haar centraal kantoor voor de aansturing van haar werkgebied (Hoorn, Opmeer, Medemblik, Hollands Kroon, Schagen, Schermer, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Oostzaan) aan de Geldelozeweg. De pagina ‘Laat Julianapark ongerept’ op Facebook telt binnen enkele uren na opening ruim 1500 bijvalsbetuigingen in de strijd tegen drastische wijzigingen in het park door de mogelijk voorgenomen realisatie van een aanlegplaats voor de riviercruisevaart bij de Nieuwe Wal. Vooruitlopend op de ‘integrale oplossing’ van de problemen met riviercruisers en touringcars die de wethouder in oktober zal voorstellen, besluit de gemeenteraad dat riviercruiseschepen aan het Oostereiland mogen blijven afmeren. Om de overlast van hun dieselaggregaten te beperken wordt er walstroom aangelegd die door de schepen verplicht moet worden gebruikt. De gemeente geeft € 5.000 subsidie en staat bovendien voor € 8.500 garant als bijdrage aan de uitgave van het boek ‘Hoorn in de twintigste eeuw’ dat de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Bas Baltus in 2017 in twee delen uitgeeft bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Een werkgroep inventariseert de mogelijkheden om te komen tot verzelfstandiging van de drie Hoornse goederenmarkten. Jur Sluis en Chris Lammers zetten het project DemenTalent in Hoorn op. Zij geven bij scholen en sportclubs voorlichting over dementie en over mogelijk vrijwilligerswerk door mensen met dementie. Diverse instellingen en de gemeente werken hierbij samen. Projectontwikkelaar De Nijs uit Warmenhuizen belooft na deze zomer met een plan te komen voor een nieuwe invulling van het Missiehuis.

17: Compagniesteiger op het Oostereiland.
17: Compagniesteiger op het Oostereiland.
De vernieuwde Steiger I op het Oostereiland wordt bij de in gebruikneming omgedoopt tot Compagniesteiger. Voor de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg krijgt de gemeente een bijdrage van bijna € 750.000 van de provincie Noord-Holland.

19: Islamitische basisschool Elif.
19: Islamitische basisschool Elif.
De islamitische basisschool Elif aan de Hanebalk groeit boven verwachting tot 67 leerlingen aan het eind van het eerste jaar van haar bestaan. Het volgend jaar wordt gestart met naar verwachting 116 leerlingen. Tijdens de Hoornse kermis organiseren de voetbalverenigingen HSV Sport, Westfriezen en Always Forward een nieuw voetbaltoernooi Copa Beeldwerk Hoorn. Het vervangt het vroegere Hoornse Zes toernooi. Als vierde deelnemer wordt een club uit de regio uitgenodigd, dit jaar Spartanen uit Wognum. De gemeente en projectontwikkelaar Terra Marique (Intermaris/Zeeman Vastgoed) komen overeen het voormalige Philipsterrein aan de Holenweg te ontwikkelen tot een mix van wonen, werk en recreëren. Na een inspraakavond wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. De Hoornse firma Corda Banket bestaat 100 jaar. Over de geschiedenis van deze hofleverancier verschijnt het boek ‘Van Bakker Conijn naar Corda Banket (1916-2016)’. De gemeente Hoorn draagt het geld uit haar eigen Noodfonds over aan het Hulpfonds Maatschappelijk Werk van de West-Friese kerken. Zij verwacht dat meer inwoners van de gemeente hierdoor geholpen kunnen worden. Op 26 juli start een nieuwe toeristische bootverbinding Hoorn - Amsterdam v.v., opgezet in samenwerking met de Hoornse musea Westfries Museum, Museum van de 20e Eeuw en de Halve Maen. Openbare bibliotheek Hoorn doet onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van de centrale vestiging aan de Wisselstraat. De coup in Turkije leidt in Hoorn niet tot incidenten. De aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg vordert. Voor een tweede viaduct over de A7 bij Hoorn-Noord worden de liggers geplaatst. De Stichting Hoornse Havenconcerten probeert met een crowdfundingactie € 7500 op te halen voor het middagconcert waarin jong muzikaal talent optreedt. Het voortbestaan van de havenconcerten staat om financiële redenen onder druk. Vluchtelingen in Hoorn kunnen met juridische vragen voortaan terecht in Wijkcentrum Kersenboogerd, waar al langer het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming van Vluchtelingenwerk Nederland gevestigd is. Tot nu toe wordt het Steunpunt in Alkmaar benut.