Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

juni

De Raad van State beslist dat de gemeente Hoorn het kinderdagverblijf De Blokkendoos in 2012 terecht onder verscherpt toezicht heeft geplaatst na een reeks anonieme klachten. Op het nautisch bedrijventerrein bij de Schelphoek vestigen zich de eerste scheepsbouwbedrijven. De gemeente start een proef met het bestrijden van onkruid met stralingswarmte. De bruggen in de wijk Bangert en Oosterpolder zijn of worden voorzien van kunstzinnig ontworpen leuningen en hekwerken. De Binnenstadsvisie op ontwikkelingen die gaan plaatsvinden wordt ter discussie aangeboden. In juli zal de gemeenteraad het stuk vaststellen. Co Buysman start met schaakles aan acht leerlingen van een nieuwkomersklas van basisschool Jules Verne een project waarin hij de denksport als ‘medicijn’ wil promoten.

6: ‘Het laden en lossen aan de Vischmarkt’.
6: ‘Het laden en lossen aan de Vischmarkt’.
Het evenement ‘Het laden en lossen aan de Vischmarkt’ (zoals dat in 1920 placht plaats te vinden) ondervindt veel belangstelling. Met het Centrum Varend Erfgoed Hoorn hoopt de organisatie er een jaarlijks schouwspel van te maken. De vrije school Parcifal wordt door een vakjury uit drie finalisten gekozen als Cultuurschool van Noord-Holland. Na zeven jaar wordt de renovatie van de Sterflats in de Grote Waal afgerond. De Sterflats blijven staan, de E-blokken zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 8: Muziekschool Gerard Boedijn.
8: Muziekschool Gerard Boedijn.
Aan de marathon van Hoorn doen 2500 lopers mee. Daarvoor is de startlocatie bij Sportinstituut Frits van der Werff eigenlijk te klein. Volgend jaar zal daarom de start vanaf Schouwburg Het Park plaatsvinden. Muziekschool Gerard Boedijn verkeert in financiële problemen, die vooral door teruglopende subsidies worden veroorzaakt. De reorganisatie wordt door het dagelijks bestuur geleid. Het voormalig kantongerechtsgebouw aan het Grote Oost gaat in de verkoop. In het monumentale pand kan een mix van kantoren en wonen worden gerealiseerd. De burgemeester zal het pand Corantijn 77 in Zwaag wegens geconstateerde illegale hennepteelt per 12 juli voor 3 maanden sluiten. De eigenaar kan in beroep gaan. Voor een pand aan de Electronweg is de sluiting voor drie maanden per 30 juni al definitief. In het nieuwe toeristenseizoen zal de voorstelling van de kaasmarkt worden afgewisseld met optredens van dansgroepen uit Spierdijk en Blokker. De avondmarkt vervalt wegens gebrek aan belangstelling. Martin Hoiting is 19 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris. Volgend jaar gaat hij met pensioen. Zeven partijen in de gemeenteraad vragen om een helder overzicht van alle onderdelen van het plan Poort van Hoorn. Aanleiding is de verwachting dat de fiets- en voetgangerstunnel onder de Provincialeweg meer gaat kosten dan aanvankelijk gedacht.

11: Bangert en Oosterpolder.
11: Bangert en Oosterpolder.
De voorbereidingen voor de bouw van een winkelcentrum en appartementen in Bangert en Oosterpolder tussen De Kreek en De Strip gaan beginnen. Volgens planning is het winkelcentrum eind 2017 klaar. Bedrijfspanden in een groot deel van het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis langs de Westfrisiaweg in Zwaag mogen van het college 20 meter hoog worden. Dat is hoger dan de bedoeling was. Wethouder Judith de Jong (PvdA) vindt het niet nodig een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de situatie waarin de Hoornse Muziekschool Gerard Boedijn is terechtgekomen. 14: Centrum Varend Erfgoed.
14: Centrum Varend Erfgoed.
Directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum presenteert de expositieruimte van het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland. Het ‘visitekaartje van maritiem Hoorn’ is gratis te bezoeken. Het Risdamhuis aan de Scheerder, waar 20 mensen met dementie wonen, krijgt een ‘belevingstuin’. De stichting Stadslandbouw Hoorn zet zich hiervoor in met hulp van wijkbewoners. Een buitengaatse steigeraccommodatie voor riviercruiseschepen is mogelijk ten zuiden van het Visserseiland en bij het Julianapark (Nieuwe Wal). De politiek kiest op korte termijn welke locatie wordt gerealiseerd. De gemeente overweegt de turborotonde tussen de Provincialeweg en de A7 te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. In de spits heeft de rotonde te weinig capaciteit om het verkeer te verwerken. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Provincialeweg in Hoorn gaat zeker anderhalf miljoen euro meer kosten dan gedacht. Met een kleinere opzet en de opbrengst van de Stadspas als financieel steuntje in de rug wordt de 18e editie van de Stadsfeesten weer een succes. Twee paardenkastanjes bij het Kippebruggetje over het Nieuwland worden gekapt. Ze zijn in slechte conditie en staan werkzaamheden aan de kademuur in de weg. Het leegstaande gebouw van ABN Amro aan Koopvaarder wordt verbouwd tot 32 koopappartementen. Er wordt een extra verdieping op gebouwd. Alle appartementen zijn al verkocht. Oplevering in de tweede helft van 2017. Het Actiecomité van de Koepelkerk bouwt na ruim 30 jaar de activiteiten af: vergrijzing van het vrijwilligersbestand en veranderingen die binnen het kerkgebouw gaan plaats vinden. Groot onderhoud aan de fronttorens en de gevel van de kerk zullen de opbrengst van de acties van de laatste jaren opslokken. De gemeente praat met buurgemeenten over extra opvang van dak- en thuislozen. In Hoorn zijn te weinig bedden beschikbaar. Peuterspeelzaal Risdam wordt overgenomen door de stichting Netwerk Hoorn. De door vrijwilligers bestuurde stichting heeft 43 jaar de zorg voor peuters uitgevoerd. Hospice Dignitas krijgt, evenals het hospice in Alkmaar, weer subsidie van het ministerie van VWS voor de coördinatie van de vrijwilligers en een tegemoetkoming voor huisvestingskosten. De stichting Het Affichemuseum dreigt failliet te worden verklaard. Er is een conflict met de verhuurder over achterstallige huur en verrekening van door de stichting bij de verbouwing voorgeschoten bedragen voor onder meer de aanleg van verwarming. De gemeente maakt alsnog subsidie over, waardoor na intrekking van de aanvraag van het faillissement weer overleg mogelijk is. De gemeente koopt het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 van de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH) om het door te verkopen aan woningcorporatie Intermaris. Het gebouw wordt vervangen door een appartementencomplex voor sociale woningbouw. Met de campagne LaatjeHoorn! roepen de gemeente en woningcorporatie Intermaris bewoners van het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord op mee te denken over de toekomst van hun wijk.