Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

maart

De aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel op de kruising Keern / Provincialeweg loopt vertraging op. Omdat het zo'n complex onderwerp is moet er meer tijd worden uitgetrokken voor afstemming met andere activiteiten in het gebied. 1: Linden op de Veemarkt.
1: Linden op de Veemarkt.
De linden op de Veemarkt worden flink bijgewerkt: de kronen worden voor een derde teruggesnoeid om de bomen, gezien de beperkte wortelruimte, meer kansen te geven. Nu de werksteiger bij het Centrum voor Varend Erfgoed door de komst van de Halve Maen niet meer beschikbaar is voor de bruine vloot, is een alternatief gewenst. Dat kan worden gevonden in de aanleg van een werksteiger aan het Middeldijkje in de buitenhaven. Bijenkasten in het stedelijk gebied van Hoorn leveren opvallend goede honingopbrengst op in vergelijking met het omliggende platteland. Daar zijn de ‘productiepolders’ beperkt tot het aanbod van gewas als kool of gras. (Bron: de jubilerende Bijenteeltvereniging West-Friesland) De gemeente staat maximaal vier seksclubs binnen haar grenzen toe, maar geeft geen duidelijkheid over de plaats(en) waar die gevestigd kunnen worden. De Raad van State buigt zich over deze situatie naar aanleiding van de aanvraag van een seksclubondernemer. Het Hoofdbestuur van het Lectorium Rosicrucianum in Haarlem zegt voor het Rozenkruisersgenootschap aan de Roode Steen de huur op. Het vrijkomende pand mag door de gemeente alleen als woning voor de burgemeester of voor museale doeleinden gebruikt worden. Nieuwe plaatsaanduidingen op de kaart van Hoorn: Tochtebrug voor de brug in de Geldelozeweg over de historische afwateringssloot ‘de Togt’. En Zuiderhoutpad voor het fietspad tussen Westerblokker en Zuiderhout. De vestiging van UWV WERKbedrijf en het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord verhuizen naar het stadskantoor van de gemeente Alkmaar. Werkzoekenden kunnen via internet al hun zaken regelen rond werk en tijdelijk inkomen. In diverse wijken worden WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst, met name om inbrekers af te schrikken. Schoonmaakwerk in het stadhuis wordt voor vier jaar gegund aan WerkSaam (organisatie die in West-Friesland de sociale werkvoorziening uitvoert). De partijen HOP en Hoorns Belang vinden dit onbehoorlijk, omdat het personeel van het huidige schoonmaakbedrijf Asito niet wordt overgenomen. Voor het college is dit een zaak van de CAO van het schoonmaakbedrijf, waaraan WerkSaam niet is gebonden.

8: Voormalige Fordgarage.
8: Voormalige Fordgarage.
Het Komitee Hoorn Helpt Vluchtelingen stelt voor, met instemming van de eigenaar van het terrein, om op het terrein van de voormalige Fordgarage aan het Keern zestig vluchtelingen met een asielstatus voor een periode van vijf tot tien jaar te huisvesten. De grote opknapbeurt van 171 huurwoningen in het Venenlaankwartier gaat van start. Onderhoudswerk wordt uitgevoerd, zonnepanelen worden aangebracht. Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen grootschalige opvang van asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. Bij zijn afscheid als wethouder wegens benoeming tot burgemeester van de gemeente Drechterland wordt Michiel Pijl (CDA) via een schertsmotie door de gemeenteraad benoemd tot ‘honorair consul van de stad Hoorn’. ‘Voor onbepaalde tijd, onbezoldigd en zonder diplomatieke onschendbaarheid’. Hij wordt opgevolgd door Theo van Eijk (CDA) die in deze raadsvergadering wordt geïnstalleerd. De gemeenteraad besluit dat tijdens evenementen in Hoorn geen (wens)ballonnen mogen worden opgelaten: dierenleed en milieuvervuiling en oorzaak van brand wordt daardoor voorkomen.

12: Nieuw kerkraam in Oosterkerk.
12: Nieuw kerkraam in Oosterkerk.
Conservator Jeroen van der Vliet (Rijksmuseum Amsterdam) en Judith de Jong (wethouder van Hoorn) onthullen in de Oosterkerk het nieuwe kerkraam over Hoorns maritiem verleden. In de feestelijke bijeenkomst vertellen ontwerper/tekenaar Peter Dorleijn en glazenier Marije Wolfswinkel over de realisatie van dit project. De rioleringswerkzaamheden langs de Blokmergouw lopen een maand vertraging op. De vaste gebruikers van de fietsroutes daar maken dikwijls hun ongenoegen over het ongemak kenbaar in woord en gebaar.

16: Aanlegsteiger Visserseiland.
16: Aanlegsteiger Visserseiland.
Verenigingen die gebruik maken van de aanlegsteiger bij restaurant Zuid op het Visserseiland, maken ernstig bezwaar tegen het plan van de gemeente om het water aan te wijzen als officiële zwemlocatie. Naast het Europees kampioenschap open-water-zwemmen komt begin juni nu ook het wereldjeugdkampioenschap open-water-zwemmen naar Hoorn. In het programma wordt ook een recreatieve zwemtocht opgenomen om geld op te halen voor een goed doel. Op verzoek van het Wijkoverleg Risdam worden in park Risdammerhout 80 nestkasten opgehangen. Deze zijn gemaakt door leerlingen van het vakcollege techniek van Taborschool d'Ampte. De proef om mengvormen van detailhandel en horeca toe te staan is aan een aantal beperkingen gebonden, met name om te voorkomen dat winkels ‘café gaan spelen’. In het dagelijks televisieprogramma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ van de Evangelische Omroep staat volgende week Hoorn centraal. Dat geldt ook voor het dagelijks radioprogramma ‘Thuis op 5’. Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt geeft in de centrale bibliotheek een lezing over Chili en Kaap Hoorn. Koen en Harm, jeugdleden van de watersportvereniging Hoorn, vertellen over hun ervaringen bij de zeilwedstrijd in Puerto Williams, ook bij gelegenheid van de herdenking 400 jaar Kaap Hoorn in Zuid-Amerika. Openbare basisschool Wereldwijzer heeft te weinig leerlingen, maar kan onder dezelfde naam en op dezelfde plaats aan Nachtegaal in de Kersenboogerd blijven bestaan door te fuseren met basisschool Jules Verne in de Grote Waal. Petra en Hans Dontje staan meer dan veertig jaar met groente en fruit op weekmarkten in Hoorn en in de regio. Zij gaan nu met pensioen. Muziekschool Gerard Boedijn viert het 25-jarig bestaan en ontvangt tijdens de dirigeerwedstrijd bij het jubileum een Eenhoornzegel ter waarde van € 500. In de Binnenstadsvisie wordt voorgesteld om parkeerplaatsen op het Kerkplein en op de Veemarkt op te heffen. Deze worden aan de rand van het centrum, met name aan de noordzijde van het station, gecompenseerd. Het originele fotoarchief uit de Tweede Wereldoorlog van de Hoornse fotograaf Jan Osinga wordt door zijn zoon Jan overgebracht naar het Westfries Archief, waar het ook digitaal beschikbaar komt. De Raad van State bevestigt het beleid van de gemeente Hoorn aangaande de vestiging van seksclubs: de Algemene Plaatselijke Verordening is hierover duidelijk genoeg. In 2015 bezoeken 471.000 toeristen de stad; 24.000 meer dan een jaar eerder. Zij geven bijna 45 miljoen euro uit. In de passage in winkelcentrum de Huesmolen wordt voortaan op zaterdag een kleine markt gehouden. Negen minderjarige vluchtelingen (15 tot en met 17 jaar) die in Nederland mogen blijven wonen, krijgen een onderkomen in het pand Lageweg 4. Zij worden dag en nacht begeleid door Stichting Parlan. Jan Nieuwenburg (48) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hoorn. In 2015 neemt hij van 6 juli tot 25 oktober de taken van wethouder Judith de Jong tijdens haar zwangerschapsverlof waar. Pater Piet Korse mhm beschrijft de historie van het Missiehuis aan de Berkhouterweg in zijn boek ‘Missiehuis Hoorn & de Westfriese Mill Hillers’. Sarah van der Hoek (11) wordt de nieuwe kinderstadsdichteres van Hoorn. De gemeente Hoorn en wooncorporatie Intermaris werken samen in het voorkómen van grote schulden door huurachterstand. Bewoners van het Visserseiland sluiten zich aan bij de bezwaarmakers tegen het plan om bij restaurant Zuid een officiële zwemlocatie te maken.