Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

september

De gemeente ziet definitief af van de claim van in eerste instantie 2,5 miljoen euro die zij had ingediend tegen de Staat wegens extra kosten voor de restauratie van de gebouwen op het Oostereiland. 4: Watergang uit de 16e eeuw.
4: Watergang uit de 16e eeuw.
Een meerderheid in de gemeenteraad wil geen haast maken met de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Provincialeweg. Zij wil de ontwikkelingen rond het stationsgebied in samenhang bekijken. In het Westfriesgasthuis wordt op de begane grond een compleet nieuwe ‘stilteruimte’ gebouwd. Op het terrein naast het Horizon College is naast de Provincialeweg een tentenkampje aangetroffen, waar daklozen kennelijk de nacht doorbrengen. Hierover worden vragen gesteld aan het college in relatie tot de regionale aanpak van de daklozenopvang. Op de open monumentendag 10 september wordt de gemetselde watergang uit de 16e eeuw open gesteld voor het publiek. In het Glop wordt een 15 meter lang informatiebord over de historie van de waterhuishouding en riolering van Hoorn geplaatst.

5: Westerdijk.
5: Westerdijk.
Alle tien koopmanshuizen langs de Westerdijk, waar voorheen schouwburg Het Park stond, zijn verkocht. De bouw kan beginnen. Het Westfries Genootschap kent de Westfrieslandprijs toe aan de Stichting Varend Erfgoed. De gemeenteraad reageert verdeeld op het voorstel van het college om bedrijventerrein Zevenhuis aantrekkelijker te maken door twintig meter hoge gebouwen toe te staan. Op verzoek van diverse fracties gaat wethouder Ben Tap in overleg met omwonenden en bestuurders van Medemblik. De OSG West-Friesland start dit schooljaar met een zogenoemd technasium. De leerlingen van deze afdeling werken in zes jaar in groepjes aan 25 opdrachten uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Het dagelijks bestuur van de provincie ziet het bedrijventerrein Zevenhuis als een alternatief voor Distriport in de gemeente Koggenland. Het project Buurtbemiddeling in Hoorn werkt goed om conflicten tussen buren op te lossen. Nieuwe vrijwilligers worden geworven. Buurtbemiddeling is een project van Stichting Netwerk, Intermaris en de gemeente Hoorn. Vijf van de vierentwintig geroofde schilderijen uit het Westfries Museum komen terug naar Hoorn. Ze zijn flink beschadigd. Voor de restauratie is veel geld nodig. De zorgverzekeraars willen het nog niet financieren. Dat is de reden waarom de samenwerking tussen de Huisartsenpost (HAP) en de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Westfriesgasthuis met één loket voor spoedzorg niet van de grond komt. Vroegtijdig op bezoek gaan bij mensen die in grote schulden dreigen te raken voorkomt ontruimingen en aanzeggingen daartoe. Het project van gemeente Hoorn en Intermaris blijkt zeer succesvol. Het college stelt voor om maximaal vijf horecabedrijven waar na het uitgaan nog wat gegeten kan worden, toe te staan om in het weekend tussen 01.00 uur en 03.30 uur eten en niet-alcoholhoudende drank te verkopen. Enorme stoomlocomotieven trekken alle aandacht bij de viering van 40 jaar Historische Driehoek (Hoorn-Medemblik-Enkhuizen). Het Bello-festival op het emplacement van de Stoomtram in Hoorn is een groot succes. De stoomlocomotieven verzorgen een speciale dienstregeling tussen Hoorn en Enkhuizen.

20: ‘Hoornse straatjes’.
20: ‘Hoornse straatjes’.
De nieuwe winkeliersvereniging ‘Hoornse straatjes’, waarin zestig ondernemers in het gebied tussen Grote Kerk en Koepelkerk samenwerken, presenteert zich met tal van activiteiten. Dank zij sponsors viert Blokker weer kermis met echte attracties op het plein bij winkelcentrum de Beurs. Het college stelt onder de noemer ‘maatwerk’ een aantal verruimingen en aanpassingen voor in het beleid aangaande terrassen.

21: Teekengenootschap Debutade.
21: Teekengenootschap Debutade.
Teekengenootschap Debutade viert zijn 150-jarig jubileum met exposities in achtereenvolgens het Westfries Museum, Schouwburg Het Park, Westerhaven en Grand Café Turf. Het maaien van in totaal 115 hectare waterplanten op zeven verschillende plekken in het Hoornsche Hop blijkt niet genoeg om overlast voor recreanten te beteugelen. Ook in 2017 zal er gemaaid worden, maar gemeenten en provincie vinden dat er meer moet gebeuren. Het Westfriesgasthuis neemt apparatuur met nieuwe techniek voor borstonderzoek (mammografie) in gebruik. Tot nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris wordt benoemd Cees Tip (45). Hij is de opvolger van Martin Hoiting, die per 1 januari met pensioen gaat. De voormalige dependance van basisschool Dynamis op de Jacques Bloemhof in de Kersenboogerd wordt gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 28 zorgappartementen. Woningstichting Het Grootslag bouwt het complex, de Stichting Philadelphia Zorg verzorgt op de begane grond de intramurale zorg. Op de eerste en tweede etage komen de overige appartementen, waar extramurale zorg voor beschikbaar is. Centrum Varend Erfgoed brengt door een demonstratie met historische schepen het Varend Erfgoed onder de aandacht. Op de Vismarkt laat het de werkwijzen en materialen zien die verband houden met vrachtvaart en visserij in vroegere dagen. Inbrekers stelen 290 strekkende meter koper en lood van het dak van het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Door het gebrekkig alarmsysteem kunnen zij ook in het gebouw hun slag slaan. Zij nemen drie laptops mee. De organisatie van festival Outdoor Stereo hangt een bestuurlijke boete van 1360 euro boven het hoofd, omdat tijdens het festival sterk alcoholhoudende drank zou zijn verkocht en verstrekt aan bezoekers. De gemeenteraad stemt in met het beschikbaar stellen van € 600.000 om verder te kunnen werken aan plannen (de Poort van Hoorn) om de binnenstad beter bereikbaar te maken. Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en VVD stemmen tegen: zij vinden € 270.000 voldoende. Raadslid Simon Broersma duwt Albert de Graaf in diens rolstoel over plaveisel in de Hoornse binnenstad. Zij ervaren dat er veel plaatsen zijn waar verbetering dringend noodzakelijk is. Het PvdA raadslid stelt hierover vragen aan de verantwoordelijke wethouder. De gehele gemeenteraad steunt een motie die stelt dat er een geluidswal moet komen langs de A7 ter hoogte van de Grote Waal. Een 50 meter hoge toren van 18 verdiepingen als markant punt op de hoek van de nieuwe verbindingsweg (nu in aanleg) met de Maelsonstraat en de Provincialeweg ontstaat bij de bouw van een appartementencomplex daar met minimaal 150 koopwoningen en ruimten voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het geldende bestemmingsplan levert geen problemen op. Het plan kan eind 2018 uitgevoerd zijn.

30: Tabor College locatie Werenfridus.
30: Tabor College locatie Werenfridus.
De renovatie en nieuwbouw van het Tabor College locatie Werenfridus gaat van start. De monumentale gevel aan de Liornestraat/De Keijserstraat blijft bestaan, daarachter vindt sloop en nieuwbouw plaats. Vroegere leerlingen en gebruikers kunnen nog eenmaal een blik werpen in het bestaande gebouw voordat de bouw begint. De oplevering is gepland in de kerstvakantie 2017-2018. De leerlingen worden tijdens de bouw gehuisvest in het gebouw op de hoek Johan Poststraat/Liornestraat en in de kantoorgebouwen tegenover het stadhuis aan de Nieuwe Steen.