Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

april

De fusie van het Westfriesgasthuis met het Waterlandziekenhuis is definitief. Grote, ingewikkelde ingrepen vinden plaats in het ziekenhuis in Hoorn, kleinere in Purmerend. De brandweergarage aan de Nieuwe Wal wordt voorzien van 200 zonnepanelen. Bewoners uit de omgeving kunnen door te investeren meeprofiteren van de energie-opbrengst. Na een onderhoudsbeurt van 2 maanden wordt het carillon teruggeplaatst op het stadhuis. Stadsbeiaardier Frits Reynaert arrangeert nieuwe melodieën en zet die op de nieuwe carilloncomputer.
2: Carillon Stadhuis
2: Carillon Stadhuis
De wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen van 2,1 jaar in 2014 naar 2,7 jaar in 2016. De PvdA wil dat Intermaris tijdelijk stopt met de verkoop van huurwoningen. De Stichting Waterfront heft zichzelf op. Het doel: de bevaarbaarheid van het Hoornsche Hop stimuleren en behouden acht zij bereikt. De gemeenteraad besluit met grote meerderheid de uitwerking van het project Poort van Hoorn aan te vangen. De eerste stappen betreffen de voorbereiding van de aanpak van de turborotonde, de ontwikkeling van het Stationsgebied Noord en de bouw van een parkeergarage (1250 plaatsen op vier lagen) op het huidige Transferium. De nieuwe organisatie Hoorn Marketing gaat de citymarketing van de stad vorm geven. De eerste feiten: een nieuwe slogan ('Ik hou van Hoorn') en een nieuw logo.
5: Ik hou van Hoorn
5: 'Ik hou van Hoorn'
De plannen voor de vervanging van 26 eengezinswoningen aan de Johan Poststraat en Pater Bleijsstraat worden door (oud)bewoners enthousiast ontvangen. Het karakter van de straat blijft zoveel mogelijk behouden. Openluchtzwembad De Wijzend zal, ondanks eerdere toezegging dat de 'seizoenopenstelling dezelfde zal zijn als nu', twee weken eerder sluiten dan gebruikelijk. Bij mooi weer blijft het bad langer open... Mensen met een WMO-vervoerspas in Blokker, de Kersenboogerd en de binnenstad van Hoorn kunnen voor korte ritten gebruik maken van elektrisch vervoer (in zgn. E-shuttles) voor één euro. Tijdens de tiende Hoornse lokale veteranendag wordt midden-oosten veteraan Arie van den Broek onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn meer dan vijftig jarige vrijwillige inzet voor de samenleving en voor andere Nederlandse veteranen. Vier jaar duren de voorbereidingen voor de 'vrijeschoolstroom' op de Atlas OSG West-Friesland. Er melden zich elf leerlingen voor aan, te weinig om met voortgezet vrijeschool onderwijs te beginnen. Daarvoor blijft Bergen of Amsterdam aangewezen. De Bibliotheek van Hoorn brengt een bod uit op de Noorderkerk. Ondernemers rond het Kerkplein uiten bezwaren tegen de proef van de gemeente om het plein attractiever te maken. Hiervoor zijn 50 betaalde parkeerplekken opgeheven en dat heeft invloed op de omzet. Zij vragen de voorzieningenrechter in Alkmaar de maatregel om parkeerplaatsen op te heffen terug te draaien.
12: Kerkplein met boombakken
12: Kerkplein met boombakken
De artsen van het Westfriesgasthuis doen de patiënten en medewerkers van het ziekenhuis het kunstwerk 'Ondeelbaar verlangen' van beeldhouwer Pieter Oebels cadeau. Het krijgt een plaats op de hoek Van Dedemstraat en Maelsonstraat.
12: Kunstwerk WFG
12: Kunstwerk Westfries Gasthuis
De Vereniging Oud Hoorn vraagt leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar ideeën over 'Hoe maak je Hoorn aantrekkelijk voor jongeren'. Het antwoord komt van diverse groepjes, waarbij drie jongens uit Havo 4 s.g. Werenfridus de eerste prijs verwerven. Hun idee om met een onderzeeër als rondvaartboot de grachten en het Hoornsche Hop te bevaren maakt indruk. De gemeenteraad stemt in met de wijkvisie en het programmaplan voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier en met de keuzes voor het Holenkwartier. Het werk aan de Westfrisiaweg N23 gaat definitief door. De rel tussen aannemer Heijmans en opdrachtgever provincie Noord-Holland is voorbij. De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker besluit de Noorderkerk te verkopen aan de Coöperatie Westfries Cultuur Goed in Hoorn, een groep West-Friese kapitaalkrachtige ondernemers die de kerk als eigen sociëteit gaat gebruiken. De gemeente treedt op tegen al te vrolijk getinte zonneschermen langs winkelgevels.
21: Zonneschermenbeleid
21: Zonneschermenbeleid
De verkoopmanifestatie voor het project Toren van Hoorn van projectontwikkelaar Scholtens trekt veel belangstellenden. Door de ruimte op begraafplaats Zuiderveld en de vrijkomende graven op begraafplaats Berkhouterweg lijkt het niet nodig om de tweede fase van Zuiderveld in te richten. Het aantal mensen dat wordt begraven, daalt. Ook de verhoogde begraaftarieven spelen een rol bij de vraag naar een plek op de begraafplaatsen. Zeven fracties van de gemeenteraad willen dat het college alsnog een poging doet om de openbare bibliotheek in de Wisselstraat te verhuizen naar de Noorderkerk. In de bijeenkomst in de Oosterkerk worden negen mensen koninklijk onderscheiden: Peter Smit, Karin Sijp-Schutte, Harm Stumpel, Marion Jensch-Terpstra, Bart de Block, Marian van Berkum-Schouten, Jan Haring, Koos van Bockxmeer en Kniltje van Bockxmeer-Vink. Zij worden allen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Thirza Pennekamp krijgt een gemeentelijke onderscheiding vanwege haar inzet voor het Huttendorp Hoorn. Het college wijst de rijtuigenloods van de museumstoomtram en de tuindersschoorsteen in Blokker aan als gemeentelijke monumenten.