Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

augustus

Schouten Techniek in Zwaag krijgt voor € 17 miljoen aan opdrachten. De orderportefeuille stijgt daardoor tot € 50 miljoen, een absoluut record voor het bedrijf. Het Westfries Museum ontvangt een groot legaat uit de nalatenschap van Frans le Cocq d'Armandville uit Heemstede: schilderijen, antiek, zilver en een geldbedrag van ongeveer € 1,7 miljoen. Het moet ten goede komen aan het Westfries Museum. Als de gemeenteraad het legaat aanvaardt, komt het geld in een Le Cocq d'Armandville-Plancken Fonds, dat door de gemeente zal worden beheerd. De Fractie Tonnaer stelt in een brief aan het college van B&W dat het beheer van de legaatgelden in handen van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum in betere handen is. De loopbrug tussen het gebied Poolster en winkelcentrum Grote Beer in de Grote Waal wordt verwijderd en vervangen door een geleidelijk oplopende trap met een bordes. De gemeente neemt een nieuw logo en een nieuwe website (www.hoorn.nl) in gebruik, aangepast en aangevuld naar de behoeften van de gebruikers: duidelijke taal en toegankelijk.
6: Nieuw logo Gemeente Hoorn
6: Nieuw logo Gemeente Hoorn
Het nieuwe watertappunt bij het Cruyff Court in Risdam-Noord wordt in gebruik genomen. Bij de opening van het testament blijkt dat erflater Frans le Cocq d'Armandville het Westfries Museum benoemt tot enig erfgenaam van de nalatenschap. Restaurant d'Oude Waegh en de gemeente Hoorn ontvangen het keurmerk MVO Proud Partner. Zij bieden mensen met een arbeidsbeperking werk. Rien Vleesch Du Bois stopt met werken in zijn groente- en fruitkraam en neemt na 52 jaar afscheid van de Hoornse markt. Het zebrapad tussen het Westfriesgasthuis en het Station Hoorn wordt van zwart-wit omgetoverd tot een kleurrijk geheel. Tijdens de eerste Hoorn Pride Walk op de eerste maandag van de kermis (Roze Maandag) wordt het regenboogzebrapad officieel in gebruik genomen.
9: Regenboogzebrapad
9: Regenboogzebrapad
De Noorderkerk wordt definitief verkocht aan Coöperatie Westfries Cultuurgoed. In een brief aan het college luidt Fractie Tonnaer de noodklok vanwege het gevaar dat de woekerplant Japanse Duizendknoop (fallopia) vormt voor monumenten en kademuren in de stad. Wethouder Theo van Eijk opent de 572e editie van de Hoornse kermis officieel op het plein van schouwburg Het Park. Showband Hoorn viert op het Doelenplein de 40e editie van de traditionele barbecue tijdens de Hoornse Kermis. Gemeenteraadslid voor de PvdA Simon Broersma stapt per direct over naar de Fractie Tonnaer. Niels Appelman uit Zwaag doet mee aan de 28e Internationale Biologie Olympiade, waaraan 250 studenten deelnemen. Op de universiteit van Warwick in Coventry eindigt hij op de 62e plaats. De VerhalenArk, 'het eerste drijvende Bijbelmuseum ter wereld', krijgt tot eind februari volgend jaar een ligplaats aan de Compagniesteiger bij het Oostereiland. Het museum is dagelijks geopend voor bezoekers.
23: VerhalenArk
23: VerhalenArk
De gemeente stelt regels vast die het mogelijk maken Oost-Europese werknemers en andere arbeidsmigranten die geen huishouden vormen, via kamerverhuur te huisvesten. Een enorm geveldoek met daarop de tekst 'Welkom in de Gouden Eeuw' bedekt de gevels naast de toegang tot het Westfries Museum. Tot eind oktober blijft zo het zicht op de werkzaamheden voor groot onderhoud verborgen.
26: Geveldoek Westfries Museum
26: Geveldoek Westfries Museum
Met de deelname van 64 peperdure bolides is de rally die Kareltrans by Junior op bedrijventerrein Westfrisia organiseert, een groot succes. Het Westfries Museum richt in het najaar een expositie in over Roofkunst. In Oekraïne teruggevonden kunstwerken zijn dan in volle glorie te zien na hun restauratie. Door de expositie van andere gestolen kunstwerken, waaronder veel religieus erfgoed, wordt een veelzijdig beeld van kunstdiefstal gegeven. De gemeente Hoorn geeft het Leger des Heils een extra subsidie, omdat in opvangcentrum Het Startpunt aan het Dampten structureel tien plekken voor nachtopvang extra in gebruik zijn. De fracties VOCHoorn en HOP stellen hierover aan het college kritische vragen, omdat de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld is van de problematiek bij de nachtopvang en omdat het college buiten de raad om € 226.000 extra subsidie verstrekt.