Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

december

Met een grote meerderheid in de gemeenteraad wordt de Nieuwe Wal in het Julianapark aangewezen als parkeerplaats voor touringcars die voor de riviercruisevaart naar Hoorn komen. Jan de Lange wordt onderscheiden met de Martinusspeld vanwege zijn verdiensten voor de parochie in Zwaag. Het is de laatste; de voorgaande 12 regelde hij zelf voor anderen. Vrijwilligerscrisis in Hoorn; er zijn twee kampen aan het ontstaan in het vrijwilligersleger dat zich met het organiseren en begeleiden van evenementen in de stad bezighoudt. De eerste fase van de verbouwing van winkelcentrum Grote Beer is klaar. Ans Maassen viert in Westerhaven haar 100e verjaardag. Fashion designer Sepher Maghsoudi ontvangt de Global Goals cheque ter waarde van € 500 vanwege zijn inzet voor talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Hij nodigt vijf Syriërs (nieuwkomers) uit om mee te werken aan zijn nieuwe couture collectie. Hoornaar Jerry van de Kop werkt als professioneel kite surfer mee aan diverse projecten, waarmee hij aandacht vraagt voor de problemen rond de opwarming van de aarde. Hij presenteert zijn documentaire film Follow the Wind over de triatlon in Zanzibar waaraan hij deelnam. Het Westfriesgasthuis kampt met de grootste uitbraak van de VRE-bacterie in jaren. Het initiatief van Hoorns belang en CDA om de Nederlandse vlag in de raadszaal te voeren roept diverse andere voorstellen op. Roger Tonnaer stelt onder meer voor om de wapens van Hoorn, Blokker en Zwaag weer in de raadszaal te hangen. Initiatiefgroep Anders Wonen wil op het 'Landje van Mak', het terrein achter de hervormde kerk in Zwaag, een deel van het perceel benutten voor de bouw van acht 'tiny houses', kleine huizen van maximaal 50 m2 met ruimte daarbij voor een groentetuin. De politieke partijen worden hiervoor benaderd. Op de Nationale Vrijwilligersdag worden in de Oosterkerk Iris Bijleveld en Jeno Bot uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2017. De stichting Swim to Fight Cancer is winnaar in de categorie organisaties en projecten. Het college wijst twee plekken aan voor mogelijke bouw van een complex voor flexwonen (voor mensen die tijdelijke woonruimte dringend nodig hebben): het centrum van Bangert en Oosterpolder en het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen. Door veranderde Europese regels loopt het project Holenkwartier een jaar vertraging op. Inmiddels hebben zich 2000 gegadigden voor een woning in het plan gemeld. Er zijn nu vijf winkels van Syrische ondernemers in de binnenstad: een telefoonzaak, twee supermarkten en twee kapsalons.
10: Syrische winkels
10: Syrische winkels
Eigenares en chef-kok Nanja Pol maakt bekend per direct te stoppen met restaurant Zuideten op het Visserseiland. Onderzocht wordt door de drie eigenaren van het gebouw of het gesloopt en vervangen gaat worden of verplaatst naar een plek verderop, waar 17 jaar geleden al palen geslagen zijn voor de fundering. De gemeente wil hier een officiële zwemplek realiseren.
11: restaurant Zuideten
11: restaurant Zuideten
Marketingorganisatie Holland Boven Amsterdam wordt tijdelijk ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Door juridische obstakels (Europese regelgeving) is bij de ontwikkeling en promotie van onze regio vertraging opgelopen. Na ruim 16 jaar leiderschap legt Anky Weiland haar functie als directeur bij Stichting Netwerk neer. Het burgerinitiatief Ruimte om te Wonen Hoorn vraagt met een petitie aandacht voor woningnood in Hoorn. Zowel Optisport als het college van burgemeester en wethouders van Hoorn zijn tevreden over de exploitatieresultaten van het afgelopen jaar in de beide zwembaden en de kunstijsbaan. Samenwerking van verschillende organisaties (Roode Steen, Herberg Hoorn en Kerst op het Plein) zorgen in dit weekend met super koopzondag voor een 'kerstlint' van activiteiten en presentaties in het gebied dat zich uitstrekt van de Noorderveemarkt tot aan de Roode Steen. De gemeente rondt de aanbesteding van buitenreclame af. Vanaf 2018 vangt zij per jaar € 285.350, dat is € 91.600 euro meer dan daarvoor. De gemeenteraad besluit met grote meerderheid een werkgroep opdracht te geven om binnen drie tot zes maanden met een breed gedragen plan te komen voor de herinrichting van het Kerkplein. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de plannen voor de verbouwing van de Grote Kerk. Met het project Burenhulp wordt in woonzorgcentrum Avondlicht georganiseerd dat de hulpvraag van de een bewoner gekoppeld wordt aan de 'kwaliteiten' van een buurman of buurvrouw. Het initiatief is al gedeeld met de vijftien andere zorgcentra van Wilgaerden. De tijdelijke fietscrossbaan (sinds 2013) bij de Strip in Zwaag moet wijken voor woningbouw. Naar een nieuwe (tijdelijke) plaats wordt onderzoek gedaan. Een meerderheid in de gemeenteraad wil niet dat er precario wordt geheven bij evenementen als de Kunstmarkt, Speeldag NL en de Jaarmarkt Blokker. Met 18 tegen 16 stemmen besluit de gemeenteraad om de Nederlandse vlag te plaatsen in de raadszaal. Wethouder Douw (Tijdelijke Lijst Socialisten) krijgt van de gemeenteraad de vrije hand om een oplossing te zoeken voor het tekort aan slaapplaatsen voor daklozen. Zij gaat met het Leger des Heils en andere organisaties in overleg en doet achteraf verslag. Het college stelt aan de raad voor om, vooruitlopend op de nieuwe Warmtewet, vast te leggen dat alle nieuwbouw aardgasvrij wordt. Voor heel Hoorn is onderzocht waar alternatieven voor aardgas toegepast kunnen worden: volledig elektrisch, warmte-koude opslag en aardwarmte. Als eerste van de monumenten in de stad wordt de Statenpoort in de schijnwerpers gezet. In 2018 volgen nog enkele locaties die worden aangelicht, waaronder mogelijk de Hervormde kerk in Zwaag en in Blokker.
24: Verlichting Statenpoort
24: Verlichting Statenpoort
In het rapport van het bureau Arrivée wordt geconcludeerd dat Hoorn geen duidelijk beleid heeft met betrekking tot het parkeerbeleid. Een visie op de parkeernorm die gehanteerd wordt in het centrum ontbreekt. Daardoor staan woningbouwontwikkelingen in de binnenstad op dit moment stil. Het college heeft een voorstel ter discussie aan de gemeenteraad voorgelegd. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 doen de volgende partijen mee: PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij, Hoorn Lokaal, Sociaal Hoorn, De Realistische Partij, en De Christen Unie. De laatste drie doen voor het eerst mee. In de reserve (16,7 miljoen euro) die de gemeente heeft opgebouwd voor het onderhoud van de riolering zit een overschot van 2,7 miljoen. De VVD stelt hierover vragen in een brief aan het college. Het Belevingscentrum, een winkel op het Kleine Noord waarin de gemeente en bedrijven voorlichting geven over voorzieningen voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen, wordt na twee jaar gesloten. Het project krijgt een doorstart doordat Wit Mobiliteit de voorlichting met Langer Thuis Wonen opneemt in zijn winkel aan de Kerkstraat.