Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

februari

De Fractie Tonnaer vraagt het college in een motie die door de gehele gemeenteraad wordt ondersteund, om een uitgewerkt plan voor het aanlichten van Hoorns historisch erfgoed. Vanwege verontreiniging door zout dat voorheen op de Stadswerf op De Oude Veiling in Zwaag lag opgeslagen, moet een deel van het terrein gesaneerd worden. Van de geplande 28 bedrijfsunits kunnen er nu maar 14 gerealiseerd worden. De gemeente ondertekent met zo'n 70 andere gemeenten een brandbrief aan het ministerie van binnenlandse zaken om het heffen van precariobelasting op ondergrondse leidingen en kabels snel te beëindigen. De doorberekening van de belasting aan consumenten leidt tot een oneerlijke verdeling van lasten. Bij de Sterflats in de Grote Waal komt een beweeg- en ontmoetingstuin voor jonge gezinnen en voor ouderen. Er wordt bijna € 80.000 in geïnvesteerd. In mei zal het werk klaar zijn. Het is onzeker of het personeel van Zwembad De Wijzend een contract voor het nieuwe seizoen krijgt. Optisport, dat ook Zwembad De Waterhoorn en IJsbaan De Westfries exploiteert, is hiertoe niet verplicht. De wethouder doet een 'moreel appel' op de organisatie. De Vrienden van De Wijzend maken zich zorgen. Zeven grafmonumenten in Hoorn, Blokker en Zwaag en een deel van de begraafplaats aan het Keern/Dampten in Hoorn komen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het ballroomteam en het latinteam van DSV Dance Impression ontvangen respectievelijk de zilveren en de bronzen sportpenning van de gemeente Hoorn. Beide teams werden in oktober 2016 Nederlands Kampioen formatiedansen. Het college stelt voor om bij de aanleg van kunstgrasvelden in 2017 kurk te gebruiken. Het betreft twee velden bij De Blokkers en het A-veld van Always Forward. Het C-veld wordt hier nog niet gerenoveerd, omdat de ontwikkeling van het Holenkwartier nog niet duidelijk is. Het Westfriesgasthuis gaat medicatie bij patiënten extra controleren via het veiligheidssysteem MedEye. De gemeente Hoorn heeft de zaken op orde als het gaat om het beschikbaar stellen van woningen en uitkeringen aan statushouders. De gemeenteraadsfracties HOP en HSP maken zich zorgen over de toekomst en willen dat het gemeentebestuur actiever wordt met het maken van een plan voor maatschappelijke begeleiding, onderwijs, zorg en integratie. In 2015 zijn 123 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest, in 2016 waren dat er 183. De gemeente Hoorn stelt €15.000 beschikbaar voor het maken van 350 filmpjes van het interieur van alle Hoornse winkels en horecagelegenheden. Deze kunnen door de ondernemers gebruikt worden om zich te presenteren op de eigen website en op social media. Dit past in het initiatief De Nieuwe Winkelstraat, waarin de gemeente, de vereniging Ondernemers Stad Hoorn (OSH) en de Rabobank samenwerken om het off-line winkelen te promoten. Op het terrein van Marina Kaap Hoorn wordt een groot toilet- en douchegebouw geplaatst (afkomstig van een camping), bedoeld voor degenen die hier met zeilboot of zeiljacht aanleggen bij de steiger van Kaaphoorn Charters.
11: Toiletgebouw Marina Kaap Hoorn
11: Toiletgebouw Marina Kaap Hoorn
Kleine zelfstandigen en zzp-ers kunnen in Hoorn in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé-belastingaanslagen van de gemeente. De regeling maakt deel uit van een pakket maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Piet Stam viert dat hij 40 jaar instructeur is bij de Showband Hoorn. Hij ontvangt de gemeentelijke Eenhoornspeld tijdens een repetitie van de band. Na anderhalf jaar gesteggel over de meerkosten bereiken de Provincie en Wegenbouwbedrijf Heijmans overeenstemming. De werkzaamheden aan de Westfrisiaweg worden hervat.
16: Touringcarverbod binnenstad
16: Touringcarverbod binnenstad
De raadscommissie besluit om voor het jaar 2017 akkoord te gaan met het voorstel van het college om touringcars voor de riviercruisevaart voortaan op de Nieuwe Wal te laten wachten. Het verbod om met die touringcars de Hoornse binnenstad in te rijden gaat op 1 maart in. Hoorn City Tours gaat de passagiers van de cruiseschepen met elektrische treintjes vervoeren tussen Oostereiland en Nieuwe Wal. Op diverse strategische plaatsen verschijnen verkiezingsborden nieuwe stijl: op (recyclebaar!!) vinyldoek tweezijdig worden 24 politieke partijen vermeld die aan de verkiezingen van 15 maart 2017 deelnemen.
17: Verkiezingsborden nieuwe stijl
17: Verkiezingsborden nieuwe stijl
Bij de renovatie van het winkelcentrum Grote Beer in de Grote Waal zal de loopbrug die Poolster met het winkelcentrum verbindt, worden gesloopt. De bewoners maken zich daarover grote zorgen en pleiten voor behoud van de verbinding. Het college vergadert niet alleen op het Stadhuis, maar gaat op dinsdag ook op locatie bij een onderneming of maatschappelijke organisatie die een vergaderruimte ter beschikking stelt. Kennismaking en verbinding, zo luidt het motto. De gemeente Hoorn onderzoekt de mogelijkheid om schouwburg Het Park aan de schouwburg zelf te verkopen. De werkgroep die hiervoor is ingesteld bekijkt ook de mogelijkheid van verhuur. De schouwburg ontvangt van de gemeente per jaar bijna 2 miljoen euro aan subsidie, die volgens rapport van een speciale visitatiecommissie goed wordt besteed.
20: Schouwburg Het Park
20: Schouwburg Het Park
Het 'waterfront' van de Westerdijk ondergaat de komende tijd een ware metamorfose: behalve de twaalf woningen die op de plek van de oude schouwburg gebouwd worden, zijn er plannen voor twee grote woonhuizen hier pal naast en zeventien appartementen tussen de Geldersesteeg en Westerhaven. Zo ontstaat een nieuwe gevelrij van 140 meter. Bedrijventerrein Hoorn 80 is uitgekozen om aan een pilot van een grootschalig verduurzamingsproject deel te nemen. Het is de bedoeling dat het terrein meer energie gaat leveren dan het verbruikt. Zonnepanelen en led-verlichting op grote schaal inzetten, om zulke ideeën gaat het. De overdracht van de Hoornse zwembaden aan Optisport valt € 100.000 duurder uit dan verwacht. De gemeente geeft dit als een extra (laatste) bedrag aan subsidie aan de Stichting Zwembaden Hoorn. Zij staat garant voor een liquidatietekort van de Stichting. Deze wordt opgeheven. De Schipper-Oosterkerkprijs 2017 wordt uitgereikt aan de Stichting Het Groene Kerkje in Lambertschaag. De Openbare Bibliotheek biedt in samenwerking met Leekerweide door middel van een Formulierenbrigade hulp aan mensen die moeite hebben met het begrijpen van post van instanties.