Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

juni

Woningcorporatie Intermaris presenteert de ontwerpen voor de vijf flats die zij in de Grote Waal gaat bouwen ter vervanging van de huidige bouwwerken aan de Siriusstraat en de Steenbokstraat. In oktober wordt gestart met de sloop van de eerste twee flats aan de Siriusstraat. Van de vijftig grootste gemeenten van Nederland staat Hoorn op de 26e plaats als het gaat om het geluksgevoel van de inwoners. Aldus de Atlas voor gemeenten 2017. Ondernemer Pierre Komen ontwikkelt plannen voor de Grote Kerk. Naast een hotel en een restaurant wordt gedacht aan een brouwerij en een kaasproeverij. Voor twaalf ligplaatsen voor historische woonschepen in Hoorn wordt een woonbestemming afgegeven. Daarmee is de verplichting om de schepen op het riool aan te sluiten een feit. Voor de bewoners een aardig prijskaartje. De schoollocatie Oscar Romero van het Tabor College krijgt van de ambassade van El Salvador een buste van de in 1980 vermoorde aartsbisschop van San Salvador. Burgemeester Jan Nieuwenburg en Simon Roselaar (100 jaar oud en 65 jaar lid van de vereniging) onthullen de gedenksteen die in de gevel van het Oost-Indisch Pakhuis aan Onder de Boopjes 22 is aangebracht ter herinnering aan de oprichting van de vereniging Oud Hoorn door J.C. Kerkmeijer, nu 100 jaar geleden.
7: Gedenksteen J.C. Kerkmeijer
7: Gedenksteen J.C. Kerkmeijer
De testrit die na tien jaar restauratiewerk met de oudste stoomlocomotief van Nederland bij de Museumstoomtram Hoorn Medemblik wordt uitgevoerd, verloopt met succes. Bioscoop Vue Hoorn verwelkomt de miljoenste bezoeker, Sjari Mol-Kaarsemaker uit Onderdijk. Vanwege aanhoudende protesten herstelt de gemeente elf parkeerplaatsen van de vijftig die op het Kerkplein bij wijze van proef zijn geblokkeerd. De maximale parkeertijd daar wordt verhoogd naar één uur. Ondernemers verzetten zich ook tegen het plan de Kerkstraat af te sluiten.
10: Parkeerplaatsen Kerkplein
10: Parkeerplaatsen Kerkplein
Inwoners van de gemeente met een eigen koopwoning en minimaal 55 jaar oud of met een zorgvraag, kunnen via de gemeente een 'blijverslening' sluiten om te zorgen dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarmee kunnen aanpassingen aan de woning worden gefinancierd. In het afgelopen jaar heeft de gemeente meer dan 80 teksten herschreven, zodat deze beter door burgers kunnen worden begrepen. De jaarrekening 2016 van de gemeente Hoorn wordt gesloten met een positief resultaat van 12,6 miljoen euro. De begroting voor 2017 en de daarop volgende jaren is sluitend. Bij nadere uitwerking blijken de plannen voor dijkversterking en aanleg van een stadsstrand fors af te wijken van de eerdere versie. De bewonersgroep Westerdijk maakt zich zorgen. Het college stelt voor bepaalde adressen in de binnenstad uit te sluiten voor het aanvragen van een parkeervergunning. Daardoor kunnen bouwplannen die niet aan de parkeernorm voldoen, toch doorgaan. Het voorstel roept weerstand op in de politiek. Het college wacht het oordeel van de gemeenteraad af. De ChristenUnie wil in maart volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker wordt Kees Maas. Richard Spoelstra wint de Feico de Leeuw Aanmoedigingsprijs. Hij is de initiatiefnemer van het Bevrijdingsdagfestival in Hoorn. De gemeente trekt de plannen om onderhoudsvriendelijker groen te creëren in. Verzet vanuit de buurten en de gewijzigde financiële situatie leiden tot dit besluit. Deze zomer worden voor de twintigste keer de Hoornse Zomerspelen gehouden. Het betreft activiteiten voor kinderen vanaf zes jaar. De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn voert drie miljoenenprojecten uit: OSG West-Friesland, Werenfridus en d'Ampte worden fors verbouwd en met nieuwbouw uitgebreid. Roode Steen 14 en 15 krijgen een nieuwe bestemming. Plannen voor de vestiging van een kleinschalig hotel en uitbreiding van het Westfries Museum worden bekend. Vergunningen worden aangevraagd. Voor het gebouwtje bij het Transferium is geen nieuwe eigenaar gevonden. Het wordt gesloopt.
30: Transferium
30: Transferium
Huurders van de Sterflats in de Grote Waal presenteren het boekwerk 'Het herrijzen van de Sterflats'. Nu het renovatie project is opgeleverd blikken zij, met medewerking van wooncorporatie Intermaris, terug op een roerige tijd.