Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

maart

Dalende omzetcijfers en stijgende leegstand van winkels in het centrum van Hoorn. Het Hof van Hoorn doet niet mee in deze gegevens: daar zit groei in. Over maatregelen om de bestedingen van consumenten in de stad te behouden dan wel uit te breiden wordt inmiddels overlegd. Wethouder Tap roept op om in winkels te kopen en minder on line. De Nadine OK Run, die jaarlijks door de Nadine Foundation wordt georganiseerd, zal dit jaar worden uitgebreid met een parcours voor de halve marathon dat hartje Hoorn doorkruist. De Foundation is opgericht na de moord op Nadine Beemsterboer om in haar geest geweld tegen mens en dier terug te dringen. Pastoor Eugene Jongerden wordt pastoor van de r. k. fusie-parochie Amstelland. Hij zal, na 13 jaar, Hoorn verlaten. Stoomlocomotief NS 6513 is door de Museumstoomtram in Hoorn gerestaureerd en rijdt als oudste nog rijdende stoomlocomotief in Nederland vanaf juli tussen Hoorn en Medemblik. Het lichtreclamescherm op het Oostereiland wordt door de gemeente overgenomen en definitief verwijderd. Er komt een reclamebord voor terug, dat aan de gevel wordt bevestigd.
2: Nieuw reclamebord
2: Reclamebord Oostereiland
Voor de eindmontage van de filmdocumentaire 'De oorlog van mijn vader' van Joost Schrickx wordt een inzameling gehouden om de ontbrekende € 7.500 te verwerven. Vanaf april wordt er een proef gedaan met maatregelen die van het Kerkplein een prettiger verblijfsgebied moeten maken. De walstroom voor cruiseschepen op het Oostereiland komt mogelijk niet in dit seizoen beschikbaar. De oplossing voor het probleem met touringcars ten behoeve van de witte vloot wordt door de gemeenteraad geaccepteerd: er is een inrijverbod voor bussen van kracht. Zij parkeren aan de Nieuwe Wal. Elektrische treintjes worden ingezet om de toeristen van de cruiseschepen op te halen. De fracties VVD, Hoorns Belang en VOCH willen het ingezette beleid van de gemeente om openbaar groen in grasvelden om te zetten definitief terugdraaien. Het college wil de aanleg van een fiets- en wandelroute via een tunnel onder de Provincialeweg bij het Keern uitstellen en voorrang geven aan de verbetering van de doorstroming van het verkeer door de aanpak van de turborotonde. Er is een plan gemaakt om het parkeren voor zowel de nieuwe wijk Holenkwartier als voor voetbalvereniging Always Forward mogelijk te maken. Het B en C-veld moeten daarvoor worden verlegd. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar te stellen. De gemeenteraad schrapt diverse bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontwikkeling van het stationsgebied, waarbij verplaatsing van het busstation naar de noordzijde en de bouw van een parkeergarage daar een centrale rol spelen, wordt door de gemeenteraad in april besproken.
10: Busstation
10: Busstation
Fotowerkgroep Hoorn bestaat 90 jaar. Zij viert dat met een grote expositie in Galerie Oost 99. De binnenmuren van de Oosterkerk moeten opnieuw worden voorzien van een pleisterlaag. De bestaande laag inclusief de onderliggende cementlaag moet eerst van de eeuwenoude muren worden gejekkerd en gebikt. Het bestuur streeft ernaar om het project afgerond te hebben in 2019, als de kerk 500 jaar bestaat. De werkzaamheden beginnen in juni van dit jaar. Naast reeds toegezegde subsidies is een fors bedrag nodig dat met financiële acties nog verworven moet worden. Na 48 jaar verbonden te zijn geweest met de Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria neemt pianist en zangpedagoog Aukje Broers afscheid bij het Tea Concert op 23 april in de Oosterkerk. Het nieuwe boostergemaal voor de riolering in de Risdam is opgenomen in het bestemmingsplan voor Risdam en Nieuwe Steen. Het zal deels onder de grond worden gerealiseerd langs de Blokmergouw ter hoogte van Schoener. Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer neemt 80% van de Hoornse kiesgerechtigden deel. De VVD behaalt 23,2% van de stemmen, D66 12,8% en de Partij voor de Vrijheid 12,5%. In het nieuwe schooljaar start aan het Clusius College locatie Hoorn de tweejarige hbo-opleiding Associate degree Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness (transport, marketing en logistiek en financiële administratie). De civiele rechter in Alkmaar oordeelt in het conflict van het stichtingsbestuur van het Affichemuseum met de eigenaren van het pand Grote Oost 2-4 in het voordeel van de pandeigenaren. De Kinderkledingbank KKB Hoorn zal per eind april verhuizen naar De Oude Veiling 106. Jan Koelink en Marion de Bruin van bunkerschip Atalanta bij het Oostereiland hebben genoeg van de overlast van cruiseschepen en het gebrek aan medewerking van de overheid. Zij besluiten hun schip te koop te zetten en beëindigen hun werkzaamheden ten behoeve van de beroeps- en pleziervaart.
18: Bunkerschip Atalanta
18: Bunkerschip Atalanta
VOC-museumschip Halve Maen sluit het tweede seizoen af met een tekort van € 9.530. Het schip ontving 19.000 bezoekers. Gastouderbureau Berend Botje bestaat 25 jaar. Het groeit onder leiding van Alien Alberts uit van vijf medewerkers in 1992 tot 350 medewerkers en 600 gastouders in dit jubileumjaar. Het Westfriesgasthuis start een proef op de afdeling chirurgie waarin patiënten delen van hun medisch dossier digitaal ter inzage kunnen krijgen. Doel: nagaan of vroegtijdig over de gegevens beschikken leidt tot meer en betere vragen in het consult. Het werk dat buurtkinderen onder begeleiding van de Hoornse kunstenaar Boxie gemaakt hebben, is gefotografeerd en overgebracht op vier aluminium panelen. Deze worden aangebracht op de flats Westfriese Hof in het kader van initiatieven om de buurt leefbaarder te maken.
22: Kunstwerken Westfriese Hof
22: Kunstwerken Westfriese Hof
Als eerste club in Noord-Holland doorloopt voetbalvereniging Always Forward het traject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanjager Loek Stam presenteert het bijbehorende plan waarin het beleid van de vereniging voor de komende tien jaar beschreven staat. De fracties VOC Hoorn en Hoorns Belang in de gemeenteraad uiten hun zorg over de voorzieningen voor parkeren in de bouwplannen voor appartementencomplex Toren en het Missiehuis. De start van het toeristenseizoen met de komst van de eerste riviercruiseschepen verloopt soepel. De regeling voor het transport van schip naar touringcar met elektrisch vervoer door het havengebied blijkt succesvol. Deze regeling zorgt wel voor een afname met 40 cruiseschepen ten opzichte van het vorig seizoen. 'Koudwatervrees van de rederijen', aldus Rob van Loon van Hoorn Events.
23: Toeristenvervoer
23: Electrisch toeristenvervoer
Twee extra toezichthouders aanstellen en andere maatregelen nemen, zoals braamstruiken planten op bestaande grasstroken, is het plan om te komen tot een beteugeling van de overlast van groepen jongeren langs de kuststrook van de gemeente. In een open brief stellen West-Friese ondernemers en bestuurders aan premier Mark Rutte onder andere voor de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro door te trekken tot aan Hoorn en een vaarverbinding Hoorn-Almere over het Markermeer te starten. Daarmee kunnen problemen in de metropool Amsterdam opgelost worden. De PvdA stelt voor jongeren die hier als vluchteling komen, extra ondersteuning te geven, omdat zij vaak ook hun ouders ondersteunen. Voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning kan de bouw van complexen waar mensen kunnen wonen die tijdelijk een huis nodig hebben, een oplossing zijn. Een project in Eindhoven zal door raadsfracties worden bezocht. Het bunkerschip Atalanta en de winkel in scheepsbenodigdheden aan het Oostereiland blijven behouden voor Hoorn.