Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

s

2017

mei

Openbare basisschool De Troubadour sluit aan het eind van dit schooljaar de deuren vanwege een al jaren durend teruglopend leerlingaantal.
2: Basisschool De Troubadour
2: Basisschool De Troubadour
Documentairemaker Joost Schrickx presenteert 'De oorlog van mijn vader', een film over de ervaring en herinnering van zijn vader Chris en die van zijn familie en diverse andere ooggetuigen van de executie van vijf mannen, die op het Kerkplein op 4 januari 1945 als represaille voor de moord op een Nederlandse SS-er plaatsvond. De vergadering van de raadscommissie adviseert het college om de tarieven voor begrafenissen in Hoorn te verlagen en het verder ontwikkelen van begraafplaats Zuiderveld te stoppen. Abraham en Elizabeth van den Berge-Sjerp worden postuum onderscheiden met de medaille Yad Vashem. Zij gaven in de Tweede Wereldoorlog joden onderdak in hun huis aan de Tweeboomlaan 74. De gemeente verstrekt aan Muziekschool Gerard Boedijn een lening van € 150.000. Een reorganisatie zorgt na jaren voor een positief exploitatieresultaat over 2016. Binnen vier jaar zal de schuld ten behoeve van de liquiditeitspositie worden terugbetaald uit de opbrengst bij verkoop van het huidige pand aan de Noorderstraat 3. Op termijn zal de muziekschool met het centrum voor Kunsteducatie De Blauwe Schuit in een bestaand pand in Hoorn gezamenlijke huisvesting betrekken.
10: Peter Dorleijn
10: Peter Dorleijn
Peter Dorleijn draagt zijn levenswerk Zuiderzeebotter MK 63 over aan de Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK63. De Vereniging Oud Hoorn vraagt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker om garanties over het toekomstig onderhoud en gebruik van de Noorderkerk. Theo Viset volgt Erik Visser op als voorzitter van de Stichting Hoornse Stadsfeesten. Het Westfries Museum gaat vanaf 2018, elk jaar drie maanden lang, kunstwerken uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam exposeren.
13: Klaas de Hart
13: Klaas de Hart
Klaas de Hart coördineert al dertig jaar het praktijkexamen op de fiets voor leerlingen van het basisonderwijs in West-Friesland. Nu stopt hij ermee. Alle camera's in de binnenstad worden vervangen door HD-camera's die een veel betere beeldkwaliteit geven. Daarnaast wordt het cameratoezicht uitgebreid en worden toezichthouders uitgerust met 'bodycams'. De verkoop van de Noorderkerk aan de Coöperatie Westfries Cultuur Goed is definitief. Het religieuze karakter van het gebouw blijft behouden zodat een aantal kerkdiensten gehouden kunnen worden. Stichting Netwerk, de GGD, Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH), de gemeente Hoorn en Wilgaerden zetten een begeleidingsproject voor tienermoeders op. In de wijk Kersenboogerd komt het eerste tienermoederhuis via woningcorporatie Intermaris. René Feller vertelt in zijn boek 'Het zwarte schaap van de KNVB' over zijn levensloop als trainer van amateurverenigingen in Nederland en als (assistent-) bondscoach en jeugdtrainer in Koeweit, Eritrea en Rwanda. Hij presenteert het resultaat in Boekhandel Stumpel. Frank Goezinnen draagt het voorzitterschap van de kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken (thuishaven Boterhal) over aan Wouter Hakhoff. Na een loopbaan van 45 jaar als voetbaltrainer bij diverse clubs in West-Friesland neemt Sjaak Tol (73) afscheid als trainer van MOC. Talent United, de stichting die vanuit locatie Sportcentrum Hoorn jonge sporttalenten uit West-Friesland begeleidt bij de ontwikkeling van hun sportcarrière, ontvangt van de gemeente Hoorn een cheque ter waarde van € 2.500. Het Rock 'n Roll Festival wordt voor de laatste keer in de stad georganiseerd. De eerste fase van de restauratie van de binnenmuren van de Oosterkerk moet met een jaar worden uitgesteld. De uitvoering zal wellicht € 100.000 meer gaan kosten.
31: Binnenmuur Oosterkerk
31: Binnenmuur Oosterkerk