Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

november

Werkzaamheden ter versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam bestaan nu nog uit archeologisch onderzoek naar mogelijke scheepswrakken op de bodem van de ondiepe vroegere Zuiderzee. Een opgeviste scheepsbalk en ander wrakhout, de laatste grote vangst van het onderzoekvaartuig De Triton Grootebroek, wordt op het Houten Hoofd gelegd en voor dendrologisch onderzoek meegenomen. De voortgangsreportage over de opvang in Hoorn van vergunninghouders/vreemdelingen signaleert een aantal problemen waarmee ook de gemeenteraad zich gaat bezighouden. Met name de spreiding van woningen voor jonge vergunninghouders over de gemeente is daarbij een punt van aandacht. Op initiatief van de gemeenteraadsfractie Hoorn Lokaal zal de gemeente huis aan huis een 'in geval van nood'-kaart verspreiden, waarop belangrijke gegevens over de bewoner van de woning vermeld kunnen worden die bij hulpverlening snel handelen mogelijk maken. De hondenzwemplek in het Julianapark wordt op korte termijn verplaatst. Er wordt een stenen trap naar het water aangelegd en een bankje met afvalbak geplaatst. De Stichting Historisch Zwaag presenteert het boek 'Oorlog in Zwaag'. Het behandelt de verhalen van 186 inwoners van het dorp in de periode 1940-1945. Als eerste school sleept het Clusius College in Hoorn de 'groene vlag' in de wacht, die geldt als internationaal keurmerk voor duurzaamheid en milieuvriendelijke opzet. Op Bedrijventerrein Zevenhuis fase 1a vestigt zich De Eekhoorn Dutch Furniture uit Zwaagdijk-Oost (25.000 m2). Daardoor is er niet veel ruimte meer voor andere bedrijven, reden waarom de exploitatiemaatschappij Zevenhuis besluit om fase 1b te gaan realiseren. Aan de Van Aalstweg wordt de kringloopwinkel van Dorcas geopend, de bekroning van het werk van inmiddels 55 vrijwilligers die zich inzetten voor hulpprojecten voor de allerarmsten in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.
16: Dorcas
16: Dorcas
Het NL-Plein in de Centrale Bibliotheek Hoorn, een ontmoetings- en leerplek voor taalstudenten, wordt feestelijk geopend. Het is bedoeld om de Nederlandse taal beter te leren spreken, lezen en schrijven en òm te gaan met computer, tablet en internet. Bij de presentatie van de Hoornse Veiligheidsambitie voor de komende vier jaar wordt teruggekeken op behaalde successen in de afgelopen periode. Voor de komende vier jaar staat veiligheid in de Kersenboogerd centraal en de inzet van de hulp van 'big data' om problemen achter de voordeur aan te pakken. Ook wordt de aanpak van de grootste overlastgevers in Hoorn, die intensief worden begeleid, voortgezet. Op de nationale 'Dag van de Ondernemer' nemen 250 plaatselijke ondernemers deel aan het Ondernemersontbijt dat de gemeente Hoorn organiseert. Door diverse inleidingen en veel netwerken is de activiteit zeer geslaagd. Jo Visser-Roskam viert in Westerhaven haar 100e verjaardag. Zij ontvangt de Eenhoornplaquette uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg.
20: Koninklijke Erepenning
20: Koninklijke Erepenning
Aan het eind van de feestelijke viering 100 Jaar Vereniging Oud Hoorn in schouwburg Het Park ontvangt voorzitter Jaap van der Hout de Koninklijke Erepenning. Daaraan voegt burgemeester Jan Nieuwenburg een Eenhoornzegel ter waarde van € 1000 toe voor de vereniging die inmiddels 2000 leden en 100 vrijwilligers telt. Tijdens het feestprogramma wordt het boek 'Hoorn in de twintigste eeuw' (2 delen, 880 pagina's) gepresenteerd.
20: Presentatie boek 'Hoorn in de twintigste eeuw'
20: Presentatie boek 'Hoorn in de twintigste eeuw' (foto: Benno Ellerbroek, Hoorn)
Het samenwerkingsverband dat zich richt op het ondersteunen van kwetsbare kinderen IKEC (Integraal Kind en Expertisecentrum voor het jonge kind) betrekt voorlopig een vestiging aan de Scheerder. In 2020 hoopt men een nieuw gebouw op het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen in gebruik te nemen. Natuureducatiecentrum MAK Blokweer dient een plan in voor grootschalige vernieuwing van het bezoekersgebouw. Het vraagt van de gemeente een bijdrage van € 75.000. Zelf heeft het centrum al zo'n bedrag voor het doel gespaard. Stadsherstel investeert nog eens 1,35 miljoen euro in de afronding van de restauratie van de St. Michaëlkerk aan de Westerblokker. Een nieuwe verdieping op eigen fundering en constructie in de kerk maakt de vestiging van een marketing- en communicatiebureau mogelijk. De vier leden van de voormalige SP-fractie in de gemeenteraad gaan onder de naam Tijdelijke Lijst Socialisten verder. Ook wethouder Nel Douw treedt nu op namens TLS. Zij nemen afscheid van de SP na het besluit van de landelijke SP dat Hoorn niet meedoet in de komende gemeenteraadsverkiezingen en na beschuldigingen dat aan de afdrachtsregeling van de partij geen voldoende gevolg zou zijn gegeven. Bij de behandeling van de Hoornse zedenzaak rond de vrouw die de man die haar aanrandde via haar telefoon opspoorde, maakt de politie veel fouten, waardoor de opsporing en aanhouding veel later dan mogelijk was plaatsvindt. Het voorval krijgt hierdoor landelijke aandacht. De flats aan de Siriusstraat die in 1968 werden opgeleverd, worden gesloopt. Zij worden door nieuwbouw vervangen. In Hoorn-Noord worden 38 woningen aan de Merensstraat, Binneblijfstraat en Drieboomlaan ook gesloopt voor nieuwbouw.
23: Sloop woningen Hoorn-Noord
23: Sloop woningen Hoorn-Noord
De veiling van 26 glas-in-loodramen van de Oosterkerk, beschilderd door Hoornse kunstenaars, brengt € 18.450 euro op om het roosvenster in de voorgevel van gebrandschilderd glas te laten voorzien.
24: Veiling glas-in-loodramen Oosterkerk
24: Veiling glas-in-loodramen Oosterkerk
De oostgevel van het Westfriesgasthuis wordt voorzien van een nieuw kunstwerk van Eindhovenaar Tijs Rooijakkers. De tekst hierin ('Droomopwaarts komen verhalen tot bloei') is van Merel Morre, ook uit Eindhoven.
24: Kunstwerk Westfries Gasthuis
24: Kunstwerk Westfries Gasthuis
In een enquête die door bijna 500 inwoners is ingevuld, wordt duidelijk dat in Hoorn (nog) geen vuurwerkvrije zones behoeven te worden ingesteld. Vanwege haar activiteiten voor de samenleving gedurende meer dan twintig jaar wordt mevr. Cokky Bronsgeest onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. Voor de bouw van het appartementencomplex Toren begint Scholtens Groep met het uitgraven van een gat ten behoeve van de parkeergarage (278 plaatsen). Daarvoor is het verplaatsen van uitgekomen grond en aanvoer van zand nodig door in totaal 1500 vrachtwagens (24 m3), tien per uur gedurende vier weken. Met de gemeente is de route hiervoor vastgesteld. De gemeente Hoorn sluit zich aan bij de landelijke actie 'Operatie Steenbreek'. Bewoners, maar ook de gemeente zelf, worden gestimuleerd om de omgeving 'minder stenig' te maken en de natuur meer ruimte te geven. Doel: verbetering van de biodiversiteit en afvoer van regenwater. De Stichting Tegen Zinloos Geweld kiest na Zwolle nu Hoorn uit voor de uitgave van een bordspel op basis van het ganzenbordspel. Middels de lokale gegevens wordt bewustwording en betrokkenheid van de spelers vergroot, zo luidt de doelstelling. Het bord is gratis voor onderwijs en welzijnswerk, verder op diverse adressen te koop. De Top X-aanpak van Hoorn, bedoeld om de grootste criminelen op het rechte pad te krijgen, wordt uitgebreid naar de andere West-Friese gemeenten. De Hoornse politiek komt er niet uit: wat is de beste manier om precariobelasting te heffen op markten en evenementen? De VVD stelt voor om die belasting af te schaffen. Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland verwijt Museum van de 20e Eeuw onzorgvuldigheid rond Zwarte Piet en wil zo nodig zijn standpunt voorleggen aan het College van de Rechten van de Mens. Aanleiding is de tentoonstelling 'Zwarte Piet in Spotprenten' in het Museum, waar een overzicht van spotprenten en cartoons in een periode van 150 jaar te zien is.