Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

oktober

Hoorn is op Wereldalzheimerdag uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Daarvoor is de nieuwe website www.dementievriendelijkhoorn.nl voor mensen met dementie en hun naasten ingericht. Tal van Hoornse organisaties en bedrijven trekken samen op in het 'dementienetwerk Hoorn'. Het ontbreken van de monumentale sierlijst op het pand van het Westfries Museum op de Roode Steen geeft aan dat de ingrijpende restauratie van het museum gaande is. Een de gehele gevel bedekkend doek verhult de werkzaamheden in de komende weken. Het college stelt voor de tarieven voor begraven in Hoorn met 27% te verlagen naar het niveau van 2014, hetgeen een nadeel van € 60.000 per jaar oplevert. De plaatsing van een uit grote dierenbotten samengesteld kunstwerk in de beeldenroute op de Westerdijk, tegenover verzorgingshuis Westerhaven, roept reacties van afschuw en protesten op.
4: Knekelboom
4: Knekelboom
De vier leden van de fractie van de PvdA in de gemeenteraad stappen uit de partij. Jeroen van der Veer, Kholoud Al Mabayed, Jan Stuijfbergen en Dilek Kucuksanturk vinden dat er bij leden en het bestuur van de PvdA Hoorn te weinig vertrouwen is in de fractie. Zij blijven op eigen titel aan als gemeenteraadslid Met een druk bezochte receptie in het stadhuis neemt Judith de Jong (PvdA) afscheid als wethouder na haar ontslag in september j. l. . Zij verklaart lid te zijn van de PvdA en beschikbaar te zijn als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 In het kader van het eeuwfeest van de Vereniging Oud Hoorn wordt deze maand in de Kerkmeijerzaal de expositie 'Hoornse Wonderkamer - hedendaagse schilders zien Hoorn' ingericht.
8: Wonderkamer, Frits ten Hagen
8: Wonderkamer, Frits ten Hagen
Exploitatiemaatschappij West-Friesland besluit voor het ontwikkelen van een aantal percelen een beroep te doen op het 'zelfrealisatierecht'. De gemeente heeft dan geen deel aan de bouwprojecten; de opbrengsten van nieuwe straten gaan naar de bouwondernemer. Dit betekent voor de gemeente Hoorn een extra tekort op de grondexploitatie van 3,7 miljoen euro boven het tekort van 1,7 miljoen dat al voor 2017 was gecalculeerd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de woekerplant Japanse duizendknoop bestrijden. Nu de uitbreiding van het Westfries Museum met Roode Steen 15 een feit is presenteert directeur Ad Geerdink een plan voor herinrichting van het totale complex. Het thema De Gouden Eeuw is hierin actueel en toekomstbestendig. Met moderne presentatietechnieken worden allerlei verbanden tussen heden en verleden zichtbaar gemaakt. Stefan Kraft van Ermel (44) wordt aangesteld als 'citymarketeer' van Hoorn. Zijn taak is de aantrekkingskracht van de stad te vergroten. Tijdens een speciale jubileumavond wegens 25 jaar Stedenband Hoorn-Pribram ontvangen de Hoornse Stichting en de Tsjechische delegatie allebei een Eenhoornzegel. De uit de PvdA gestapte gemeenteraadsleden gaan verder onder de nieuwe naam Sociaal Hoorn. De gemeentebegroting voor 2018 en volgende jaren laat een positief resultaat zien. Een lange periode van bezuinigingen komt hiermee ten einde. De Hoornse vlag die met de bark Europa (met kapitein Klaas Gaastra) Kaap Hoorn in december 2015 rondde, is terug in Hoorn. Hij wordt opgenomen in de collectie van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders in hun museum aan het Achterom. In het Westfries Museum gaat de tentoonstelling 'Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland'. Zij geeft in beeld en woord een indrukwekkend overzicht van alle facetten van kunstdiefstal. De in 2005 gestolen en inmiddels uit Oekraïne beschadigd teruggekomen en nu gerestaureerde schilderijen worden daarin met trots getoond. De meerderheid in de Hoornse politiek vindt dat de voordelen die de VOC-replica 'Halve Maen' de stad biedt, opwegen tegen de kosten. Het schip zal nog een jaar in Hoorn blijven, waarna bekeken wordt of verlenging mogelijk en haalbaar is. In 2019 gelden nieuwe Europese normen waaraan het schip pas na ingrijpende maatregelen (op kosten van de Amerikaanse eigenaar) kan voldoen. Op bedrijventerrein West-Frisia runt kledingontwerpster Marilou Evelo borduuratelier About a Jacket. In samenwerking met Werksaam Westfriesland begeleidt zij mensen die uit hun eigen land zijn gevlucht. Zij komen hier tot rust en kunnen nieuwe contacten aangaan. Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken verhuist naar het pand Dampten 16, waar ook het Straatpastoraat onderdak vindt. Volwassen Kledingbank Free Choice, gevestigd in de Mosterdsteeg 1, telt na twee jaar inmiddels een paar honderd vaste klanten die een indicatie hebben en gratis kleding komen uitzoeken. De knekelboom 'Force of healing' wordt vanwege de commotie die erover bestaat, van zijn plek tegenover Westerhaven aan de Westerdijk verwijderd. (zie ook 4 oktober). In het antwoord op vragen van de fracties Hoorns Belang, Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoornse Seniorenpartij meldt het college dat de gemeente enkele personen in beeld heeft die 'mogelijk radicale sympathieën hebben' op het gebied van de Islam. Er wordt voluit aan gewerkt om verdere radicalisering te voorkomen. Op 14 oktobermeert Hotelschip Poseidon aan de steiger bij de Schelphoek. Dit feit leidt tot vragen aan het college over het onderzoek of de Schelphoek geschikt is voor de aanleg van cruiseschepen en als overstapplaats voor bussen. De tweets van een van de Hoornse wijkagenten op een willekeurige dag in deze maand geven aan dat zijn werk in de wijk door de magere bezetting in de regio wordt overruled door inzet voor noodoproepen buiten de wijk. Het college constateert dat de overlast van toeristen van de riviercruisevaart in de binnenstad vrijwel is verdwenen door het gebruik van watertaxi en elektrische treintjes. Het stelt voor door te gaan met deze manier van vervoer.
31: Electrisch toeristenvervoer
31: Electrisch toeristenvervoer van Hoorn City Tours