Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2017

september

Met het Havenconcert op de Karperkuil en de Kunst- en Cultuurmarkt in de binnenstad wordt het seizoen 2017-2018 ingeluid.
4: Kunst- en Cultuurmarkt
4: Kunst- en Cultuurmarkt
In de lokalen van de bovenbouw van de dependance van de Montessorischool aan de Joh. Messchaertstraat wordt asbest aangetroffen. De verbouwing van het schoolgebouw loopt daardoor flink vertraging op. Django de Vreng wordt uit twaalf deelnemers uitgeroepen tot ZomerOndernemer Westfriesland. Hij mag deelnemen aan de finale van de Stichting The New Entrepreneur die in oktober wordt gehouden. De gemeente zet het omstreden voorstel door om bebouwing tot 20 meter hoog in het middendeel van bedrijventerrein Zevenhuis mogelijk te maken. Het college wil het bestemmingsplan uit 2013 hiervoor laten wijzigen. In de gemeente Medemblik bestaat veel bezwaar tegen de plannen van Hoorn. Carmen Koedood behaalt twee gouden medailles op de Wereldkampioenschappen Handbiking in Zuid Afrika. In de tijdrit over 15 km en in de wegwedstrijd over 36 km eindigt zij als eerste. Renata Gravendijk vervangt Symen van der Meer als raadslid voor Hoorns Belang. De gemeente voert een strakkere regie op hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en gezinnen. Als stagnatie in de hulpverlening dreigt, zorgt de gemeente ervoor dat betrokken hulpverleners bij elkaar komen om zo een oplossing 'af te dwingen'. De tweede editie van de Swim to Fight Cancer brengt bijna € 100.000 op. Wethouder Judith de Jong (PvdA) legt haar functie neer nadat de PvdA-fractie het vertrouwen in haar heeft opgezegd. De bestuursleden Dennis Bruin en Jack van Es van de PvdA-Afdeling Hoorn stappen op. Regenval van 60 mm (60 liter water per m2) in één etmaal brengt het kurkvulsel op de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van Always Forward en De Blokkers aan de oppervlakte en maakt ze zo onbespeelbaar. Het herstelwerk wordt vergoed door de verzekering. Nadat een eerder voorstel door de gemeenteraad was afgewezen, komt het college met een nieuw plan voor het heffen van precario op markten. Standhouders op markten die een maatschappelijk doel hebben, worden vrijgesteld. Op markten met een commercieel doel en bij soortgelijke projecten (Hoorn Modestad bijvoorbeeld) dient precario te worden geheven. Het voorstel behelst een aantal onduidelijkheden, zodat wethouder Van Eijk (CDA) in de raadscommissie wordt opgedragen een aan de opmerkingen aangepast voorstel in het college te bespreken. De plannen voor het Missiehuis en omgeving aan de Blauwe Berg kunnen op veel steun rekenen vanuit de Hoornse politiek. Op het perceel Bangert 40 wordt een nieuwe fase archeologisch onderzoek naar vrouwenklooster Bethlehem (1475 - 1572) uitgevoerd. De nieuwe huisstijl van de gemeente Hoorn wordt gepresenteerd. Voor het nieuwe logo baseert de ontwerper zich op de officiële omschrijving van het stadswapen zoals in 1816 vastgesteld. De sfeerverlichting in de binnenstad is tien jaar oud en nodig aan vervanging toe. Op 28 oktober wordt de 'revolutionair' genoemde nieuwe installatie onthuld. Ondanks het slechte weer en het alcoholverbod tijdens de Speeldag Hoorn op zondag houden de ondernemers van het festijn 'Culinair Hoorn' goede moed voor het vervolg in 2018.
18: Speeldag Hoorn
18: Speeldag Hoorn
De gemeente kampt met een gebrek aan geschikte woningen voor mensen die op straat komen te staan, terwijl steeds meer mensen dakloos raken. Toen opvangcentrum Het Startpunt aan het Keern begon werd het aantal benodigde bedden bewust te laag ingeschat. De raadscommissie adviseert het college om de vernieuwing van het sportcomplex in Risdam-Noord voorrang te geven bij de bundeling van sportaccommodaties. Het onderzoek naar een 'prestatieve sportaccommodatie' voor Zwaluwen'30 en v.v. Hollandia aan de Middelweg stagneert, omdat onduidelijk is wat deze clubs precies willen. De meerderheid in de raadscommissie gaat akkoord met het vragen van advies aan de provincie over veranderingen van het bestemmingsplan betreffende het bedrijventerrein Zevenhuis. De SP in Hoorn (vier zetels in de gemeenteraad en een wethouder in het college) zal niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De plaatselijke afdeling krijgt hiervoor geen toestemming van het landelijk partijbestuur. Ondernemers Stad Hoorn introduceert dit jaar gekleurde pieten bij de intocht van Sint Nicolaas. Er wordt fel op gereageerd. De Engel van Hoorn gaat na tien jaar organiseren van bezinningsbijeenkomsten in de Noorderkerk verder op een andere locatie: elke derde zondag van de maand in de kapel van Dijk en Duin aan de Wilhelminalaan. Het college ziet geen reden voor een plan om de woekerplant Japanse Duizendknoop te bestrijden. Fractie Tonnaer is niet tevreden met dit standpunt en kaart het probleem aan bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en bij het hoogheemraadschap. Met een stadswandeling, workshops en een theatervoorstelling van Op Roet bij het Centrum voor Varend Erfgoed vertelt de Vereniging Oud Hoorn aan basisschoolleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 over schurken en helden in het verleden van de stad. Een cadeautje bij het 100-jarig jubileum van de VOH. De SP-fractie en de SP wethouder van Hoorn zeggen het vertrouwen op in SP afdelingsvoorzitter Yvonne Kostelijk. De opmerking die zij maakte over haar wens fractievoorzitter Mathé van Stralen monddood te maken, komt haar zo duur te staan. De gemeenteraad neemt unaniem een motie aan die ervoor moet zorgen dat het CAW-besluit om € 20 te gaan heffen voor het ophalen van grof vuil, wordt ingetrokken. De nieuwe locatie van het Jongerenloket (om jongeren aan het werk te krijgen en ze buiten een uitkering te houden) wordt gevestigd op Grote Noord 20.
27: Grote Noord 20
27: Grote Noord 20
Het CAW trekt het omstreden besluit (zie 27 september) in. De overweg in de Koepoortsweg wordt grootscheeps aangepakt. De wissels tussen de overweg in het Keern en in de Koepoortsweg worden ook vernieuwd. Het college presenteert een lijst van stukken grond waarop mogelijk flexwoningen worden gebouwd, appartementen bedoeld voor tijdelijke bewoning door één 'spoedzoeker'(mensen die snel een onderkomen nodig hebben, maar niet direct in aanmerking komen voor een sociale huurwoning). De fototentoonstelling in etalages in de binnenstad met als titel 'Veranderende stad' is een activiteit waarmee de vereniging Oud Hoorn in de komende maanden haar 100-jarig bestaan viert.
30: FSototentoonstelling in etalages
30: Fototentoonstelling in etalages