Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2021

januari

Slechts enkele groepjes ‘diehards’ wagen zich aan de nieuwjaarsduik in het Julianapark. De voorafgaande oudejaarsnacht verloopt rustig. De gemeente wil het wonen boven winkels in de stad stimuleren en blaast daarom de oude subsidieregeling nieuw leven in. Voor de komende vijf jaar wordt € 375.000 beschikbaar gesteld. Over het inleveren van afgedankte kerstbomen bij de gemeente ontstaat door vage communicatie verwarring en onbegrip. Het resultaat: her en der achtergelaten bomen waarvoor de jeugd geen belangstelling meer heeft. Teksten als ‘Weg met JP Coen’ die zondagavond met niet-permanente verf zijn aangebracht in de binnenstad, worden door de gemeente verwijderd. De kosten (plm. € 300) worden verhaald op de daders. De gemeenteraadsfractie DRP (De Realistische Partij) vindt dat de organisaties Building the Baileo en We Promise moeten worden uitgesloten van de gesprekken over de toekomst van het standbeeld van J. Pz. Coen. De actie op 5 januari j. l. is aanleiding voor dit standpunt. De burgemeester laat de gemeenteraad weten dat de Hoornse ‘stadsgesprekken’ over onder meer het koloniale verleden, racisme, discriminatie en uitsluiting, beginnen in maart of april. Ze lopen waarschijnlijk door tot eind dit jaar. De raadsfracties HOP en VOCHoorn menen dat het college de raad onjuist heeft geïnformeerd over de toekomst van de leegstaande viskraam op Hoofd 2B. Zij stellen daar schriftelijk vragen over.
Toekomst leegstaande viskraam
7: Toekomst leegstaande viskraam.
Dijck Heeren XVII’, het nagelnieuwe appartementencomplex aan de Westerdijk, is op verzoek van de gemeente Hoorn ‘gasloos’ uitgevoerd. Bij oplevering blijkt dat de bewoners/eigenaren teleurgesteld zijn, omdat de gemeente niet voldoet aan de eerder gewekte verwachtingen dat zij aan de bij deze uitvoering noodzakelijke hogere kosten zal bijdragen. De jaarlijkse monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn wordt toegekend aan ‘het huis met de drie egeltjes’, Achterom 3-5. Het krijgt zijn oorspronkelijke functie terug en telt nu 14 woonplekken.
Diaconiehuis
12: Diaconiehuis.
De stichting Risdam-Noord Groen kondigt verzet aan tegen de komst van een groot gebouw met scholen in het sportpark. De plannen voor de bouw van een ‘integraal kind- en expertisecentrum’ (IKEC) bedreigen het sportpark en openbaar groen in de wijk. De gemeente doet, op verzoek van de gemeenteraad, onderzoek naar de komst van een IKEC op deze plek. Komend voorjaar is dat klaar en kan de meningsvorming op gang komen. Het IKEC behelst een vergaande vorm van samenwerking tussen speciaal onderwijs, opvang en zorg aan circa 450 kinderen van 0 tot 12 jaar. De scholen De Wissel, De Piramide en De Eenhoorn, Stichting Kinderopvang Hoorn en andere organisaties werken hierin samen. Een aantal scholen is nu gehuisvest in verouderde gebouwen, verspreid over de stad. De Stichting Varend Erfgoed Hoorn ontvangt subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds voor versterking van het ‘historisch lint’ dat de binnenstad en de Hoornse havens zichtbaar verbindt. Verenigde Huurdersorganisaties De Boog, woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn maken afspraken voor de periode 2021 - 2025 om meer energiezuinige sociale huurwoningen in Hoorn te bouwen. Het vernieuwde Kerkplein is nagenoeg klaar. Omwonenden ervaren nadelige gevolgen van het gebrek aan duidelijk aangegeven parkeerplaatsen en doorgang voor voetgangers. Het Dijklander Ziekenhuis kan de stroom coronapatiënten nauwelijks meer aan en plaatst aan de lopende band mensen over naar ziekenhuizen in de regio. Scholen voor voortgezet onderwijs worden creatief met ‘digitale open dagen’. Een eigen magazine voor leerlingen in groep 8, een chatsessie met ouders, diverse filmpjes en livestreams, dat alles om de leerlingen te werven voor het nieuwe schooljaar. Een groep bewoners van de Westerdijk gaat bij de gemeente een plan indienen om de grote parkeerplaats daar om te toveren in een stadsparkje: het Westerpark. Hoornse ondernemers in de binnenstad uiten grote bezwaren tegen het plan om parkeerplaatsen op de Westerdijk in te ruilen voor een plantsoen. De Stichting Hoorn City Marketing, in 2017 van start gegaan op initiatief van ondernemers, blijkt onvoldoende in staat om gemaakte subsidieafspraken na te komen. In de vergadering van de raadscommissie wordt het fiasco vastgesteld. De gemeenteraad krijgt een nieuw plan voorgeschoteld en is het eens met de aanbeveling dat de gemeente de regie moet terugnemen. De randen van de verhoging op het hardstenen plateau rond de Grote Kerk zullen zo mogelijk worden afgeslepen. Hierdoor wordt de kans op schade aan de steen als gevolg van het ‘grinden’ door steppers, skateboarders en BMX-ers verkleind. Hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt, ligt het aantal besmettingen in Hoorn nog ver boven het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit gegevens van het RIVM en de GGD Hollands Noorden. De gemeente, Stichting Deeltuinen en Stichting Steenbreek dagen de inwoners van Hoorn uit mee te denken over meer groen en minder steen in tuinen, om zo bij te dragen aan een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. De monumenten- en welstandscommissie gaat akkoord met het ontwerp van striptekenaar en grafisch kunstenaar Joost Swarte voor een nieuw glas-in-loodraam in de Oosterkerk. De witte pleisterlaag van de binnenmuren in de Oosterkerk, in 2018 en 2019 vernieuwd, laat aan de westkant op sommige plekken alweer los. Op andere plaatsen ontstaan vlekken. De richtlijnen voor de avondklok (van 21.00 uur tot 04.30 uur mag je niet buiten op straat zijn) worden in de stad goed opgevolgd. De maatregel geldt landelijk als onderdeel van de coronamaatregelen die de overheid treft. De gemeente Hoorn wil woningcorporatie Intermaris één miljoen euro geven om te waarborgen dat huurders in de wijk Kersenboogerd na aansluiting op het warmtenet niet opeens hogere woonlasten krijgen. De fracties CDA Hoorn, Hoorn Lokaal, HOP en VOCHoorn stellen vragen aan het college. Aanleiding is het feit dat in oktober een aanvraag van rijkssubsidie via de regeling ‘Proeftuin aardgasvrije wijken’(PAW) is afgewezen. Fractie Sociaal Hoorn en de ChristenUnie stellen het college opnieuw vragen over de toeslagenaffaire en gedupeerden uit de gemeente Hoorn. Landelijk openlijk protest, dat escaleert in geweldpleging en plundering, tegen de avondklok die in het kader van coronamaatregelen is ingevoerd. In Hoorn worden twee verdachten aangehouden. Voor de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart worden 21 stemlocaties ingericht. Tien hiervan zullen ook op 15 en 16 maart geopend zijn. Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen een briefstembewijs, zodat zij per post kunnen stemmen. De pandemie maakt tijdelijke extra maatregelen nodig. Deen Vastgoed en de gemeente Hoorn tekenen een overeenkomst om het plan voor winkels en woningen op de plek van het voormalige postkantoor bij winkelcentrum De Huesmolen verder uit te werken. Het bedrijf Rolan Robotics in Zwaag vindt een machine uit die testbuisjes volautomatisch opent, het monster er uit haalt en de buisjes dichtdraait. Zo kan de verwerking van een verzameling corona testmonsters teruggebracht worden van 22 uur gemiddeld naar 28 minuten. Koning Willem-Alexander bezoekt opnieuw Omring locatie Lindendael. Met belangstelling verneemt hij de ervaringen van medewerkers met covid-19, en de steun die de onderlinge saamhorigheid aan ieder biedt. Duizend bewoners van de diverse locaties Omring worden de volgende dag gevaccineerd. De vaccinatiebereidheid is groot. De gemeente zal dit jaar 46 bomen planten langs de Willemsweg: dertien esdoorns en drieëndertig iepen. De supermarkt in het winkelcentrum De Korenbloem in Risdam-Noord gaat een aantal dagen dicht om een muizenplaag te bestrijden. Voor 31 woningen in het nieuwbouwplan Bloecwere, nabij de hoek Kolenbergstraat-Bangert, melden zich ruim 550 gegadigden. Mobiele 90-plussers krijgen voorrang met de coronavaccinatie. Zij moeten daarvoor wel naar Purmerend…..