Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Een regentenfamilie uit Grootebroek 

Het is 1 Maart 1849 als Teunis Albertus Pool op het Groote Noord 55 zijn winkel en tabaksfabriekje start. Teunis is kort daarvoor gehuwd met Bertha Helena van der Linden uit Muiden en begint zijn eenmansbedrijfje in een tijd dat tabak nog gezien wordt als genotmiddel en vooral los werd verkocht.

Familiewapen Pool Grootebroek
Familiewapen familie Pool

Teunis stamt af van een uit Grootebroek afkomstige invloedrijke regentenfamilie. De familie Pool heeft zo'n honderd jaar bestuursfuncties bekleed. Meestal functies als secretaris van het waterschap Drechterland en gemeentesecretaris en burgemeester van Grootebroek.

Op een landkaart van het waterschap uit 1773, "Nieuwe kaart van het Dijkgraafschap van Drechterland", worden de naam van secretaris Joannes Pool en het familiewapen weergegeven. Joannes Pool is een van de voorouders van Teunis Albertus Pool.


Kaart Omringdijk
Kaart van de Omringdijk

Ook vader Albert Pool is secretaris van het waterschap Drechterland. Als Teunis Albertus wordt geboren op 24 januari 1826 (om half twaalf) en de volgende dag de geboorteakte wordt opgemaakt is behalve vader Albert ook oom Cornelis Pool medeondertekenaar van de geboorteakte. Oom Cornelis is dan burgemeester en gemeentesecretaris van Grootebroek. Bovendien is hij notaris. Een vermenging van functies die niet ongebruikelijk was in die tijd.

Het aangeven van de geboorte van Teunis Albertus lijkt, te oordelen naar de geboorteakte, een gezellig onderonsje te zijn geweest. Behalve de twee broers die ook nog eens buren zijn is er ook een andere buurman aanwezig, veldwachter Jan Huyberts. Hij tekent als getuige.

Met ingang van 6-1-1848 wordt het burgemeesterschap van Grootebroek aan de 13 jaar oudere broer van Teunis, Christiaan overgedragen. Christiaan wordt daarmee de opvolger van zijn oom Cornelis.

Mogelijk was door deze benoeming voor Teunis geen ander bestuursambt meer beschikbaar. Mogelijk ook had Teunis gewoon andere ambities. Bij de rijkere families was (en is het nog steeds) niet ongebruikelijk om voor de jongere zonen, die niet voor opvolging in aanmerking komen iets anders te zoeken. In ieder geval zien we dat Teunis op een leeftijd van 23 jaar de tabaksfabriek met winkel op het Groot Noord start.