Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Slagers van Hoorn 1945 - 2005

Een wandeling door de Hoornse binnenstad

(Eerder gepubliceerd in Oud Hoorn Kwartaalblad 2005/3, pp. 107-113)

Toen mijn vader in 1946 het bedrijf van Siem Tool overnam waren er in Hoorn 28 slagers. Op een inwonertal van ± 16.000 mensen. Blijkbaar was er voor iedereen brood te verdienen met de verkoop van vlees. 

Het aantal van 28 slagers is in de jaren tot nu drastisch verminderd. Allerlei oorzaken liggen daaraan ten grondslag. In dit deel van het artikel wil ik graag een inventarisatie maken van de bedrijven die er toen waren. Ik richt me op de jaren van na de oorlog. De oorlogsjaren waren zo afwijkend dat die periode geen goede basis is om de slagersstand in kaart te brengen.

Elke slager werkte hard voor zijn eigen boterham. Een ieder was de concurrent van de ander maar desondanks was de onderlinge band in het algemeen goed. Er bestond zelfs een zomeravondvoetbalelftal dat tegen een elftal van de bakkers en andere beroepsgroepen speelde. Het werd ad hoc samengesteld en speelde ook voor goede doelen.

Keern

De laatste slager die hier het vak uitoefende was Thijs Blankendaal. Vanwege personeelstekort en de verkeerssituatie op het Keern heeft hij het bedrijf in 2002 gesloten. In 1988 nam hij het bedrijf over van Joop Schouten die hier 33 jaar het vak heeft uitgeoefend. Vic. van de Sand, van wie hij de slagerij in 1954 overnam, zien we terug als gebruiker van het Openbaar Slachthuis.

Kleine Noord

Het Kleine Noord verschafte aan meerdere slagerijen een plek. Homme de Vries dreef een bedrijf op nummer 31 waar tot voor twee jaar geleden Tromm's bromfietshandel was gevestigd. De Vries emigreerde naar Australië en na hem kwam korte tijd een andere slager in het pand. Nadien werd het omgevormd tot de bromfietshandel van Tromm. 

Even verderop zit nu Schulz herenmode. Het pand Kleine Noord 23 herbergde na de oorlog, al vanaf 1 mei 1935, de slagerij van Dirk Langendijk. Van 1965 tot 1971 was de chef slager Toon Koning, schoonzoon van Dirk Langendijk Sr. Toon Koning ging in 1971 verder als zelfstandig slager tot 1976.

Ook aan het Kleine Noord, op nr. 8, was de slagerij van Cor Zwaan. Dit was een specifieke paardenslager en paardenhandelaar. Cor Zwaan hield zich voornamelijk bezig met de veehandel en had voor de gang van zaken in de slagerij een chef: G.Kuiper.

Gevel van Kleine Noord 8. Duidelijk teken dat hier ooit een paardenslagerij was gevestigd.
Gevel van Kleine Noord 8. Duidelijk teken dat hier ooit een paardenslagerij was gevestigd.

Samen met de zoon van Cor Zwaan, Wim, nam hij het bedrijf over. Na een motorongeluk in 1947, waarbij G. Kuiper om het leven kwam, werd Wim uitgekocht en ging het bedrijf als Wed. G. Kuiper verder. Wim Zwaan ging als slager verder in de Pieter Florisstraat.
Na Kuiper heeft in het pand Kees Kaijer een slagerij gehad waarna het overging op Gerard Imming. 
Aan het Kleine Noord nummer 14 heeft Jan Eeken, een broer van Piet Eeken een slagerij gehad. Wanneer dit bedrijf is opgeheven is mij niet bekend.