Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Slagers van Hoorn 1945 - 2005

Grote Noord

Het Grote Noord kende ook enkele panden waarin een slagerij heeft gezeten. Vanaf het Kleine Noord komen we eerst Jan Paauw tegen. Op nummer 128 had hij een slagerij, overgenomen van Jan Paauw Sr. Toen Ted Commandeur, die bij Paauw werkte, in de VUT kon, heeft Jan Paauw bij gebrek aan een opvolger het bedrijf gesloten. Dat gebeurde begin jaren '90. 

Schuin aan de overkant op nummer 73 was na de oorlog Piet Rol gevestigd. In 1957 kwam Jan Büscher er werken en in 1959 kon hij het bedrijf overnemen. Toen Jan Büscher er kwam had Rol al een gekoelde toonbank in de winkel. Dit was zeker in de tijd van de ijsstaven als koeling een zeer vooruitstrevende zet van Rol. 

Dankbetuiging van de vereniging Oud Hoorn aan de toenmalige eigenaar van het pand Jan Büscher voor het weer aangebrachte evenwicht tussen onderpui en bovengevel.
Dankbetuiging van de vereniging Oud Hoorn aan de toenmalige eigenaar van het pand Jan Büscher voor het weer aangebrachte evenwicht tussen onderpui en bovengevel. 

Rode Steen

Aan de Rode Steen 6 zat Jan Zunnebeld als slager. Zunnebeld verhuisde zijn bedrijf vanaf het Grote Oost nr. 36 naar de Rode Steen. Lopen we door de Grote Havensteeg dan komen we op de Vismarkt.

Aan de Vismarkt had Piet Eeken een slagerij, op de hoek van de Wijdesteeg op nummer 1. Zijn opvolger heette Piet Dontje die het bedrijf later overdeed aan Herfst. Dontje verhuisde naar de Rode Steen en Herfst zette zijn bedrijf voort aan de Nieuwsteeg. In het pand heeft nog een tijdje een pannenkoekhuis gezeten en is nu een restaurant.

Door de Appelsteeg komen we op het Grote Oost. Op nummer 36 zat na de oorlog ene Toon Koning als slager, niet de schoonzoon van Dirk Langendijk Sr. 

Koning werd opgevolgd door Dick Kars, die het bedrijf overdeed aan Jan Zunnebeld. Dick Kars startte een slagerij aan de Joh. Poststraat. Boven het pand aan het Grote Oost is nog in steen de woorden "Vleeshouwerij T.Koning Spekslagerij" gebeiteld als herinnering aan een ver verleden.

Gevelsteen boven het pand Grote Oost 36 van T.Koning.
Gevelsteen boven het pand Grote Oost 36 van T.Koning.

Op nummer 65, waar nu een Italiaans restaurant gevestigd is, was de slagerij van Cor Eilander. In 1939 was hier nog een slagerij maar of het er nog was in 1945 is mij niet bekend.

Verderop aan het Grote Oost op nummer 129 had Jaap Ursem een slagerij. Vóór Jaap Ursem had Reek deze slagerij. Reek was een zg. 'bereslager'. Een mannelijk varken wordt 'beer' genoemd. Bij Reek werkte Jaap Jonker. Toen Ursem het bedrijf overnam wilde Jonker meer geld verdienen, waar Ursem niet mee akkoord ging zodat Jonker elders zijn heil zocht. Nadat Ursem zijn bedrijf beëindigde in 1952-53, werkte hij bij Jan Paauw en later bij Groot - Booy. 

Gerritsland

Het Gerritsland kende ook een slagerij. Op nummer 33 had N.L. Otte een slagerij en was tevens koopman in vee. Het pand is nu een café. Doorlopend komen we uit op de

Breestraat

Alewijn Ott was slager op nummer 1. Kort na de oorlog nam Ted Commandeur dit bedrijf over. Toen Ted ermee ophield werkte hij eerst bij de slagerij van Deen supermarkt waarna hij de overstap maakte naar Jan Paauw op het Grote Noord. Het pand ging als slagerij verloren en is nu een café.

In de Pieterseliesteeg 11 begon Hero van Wijngaarden zijn bedrijf. Hij nam het bedrijf over van Zeeger Davidzon, een paardenslager. Het pand werd onbewoonbaar verklaard in 1951. In dit pand was later de sigaren- en sigarettenhandel van Baesjou gevestigd. Hero van Wijngaarden verhuisde zijn bedrijf naar het

Kerkplein op nummer 32. Dit bedrijf werd later overgenomen door Siem Lakeman. De worstmakerij had van Wijngaarden in de Warmoesstraat. Hij moest dus heel wat heen en weer lopen om zijn worst te maken, te roken en gaar te maken. Als je dan bedenkt dat waterketels regelmatig opgestookt moesten worden om op gelijke temperatuur te blijven, dan is een worstmakerij direct achter de winkel een uitkomst. Even terug naar de Kerkstraat.