Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Slagers van Hoorn 1945 - 2005

Kerkstraat

In de Kerkstraat had mijn vader in 1946 de slagerij van Siem Tool overgenomen. Het pand kende al een slagerij in 1903 toen E.M.Polak voor het veranderen van de winkelpui en het plaatsen van een hekje op de stoep een vergunning aanvroeg. In 1907 verplaatste L.Polak, handelend onder de naam Fa. E. Polak & Zn. het bedrijf naar de overkant van de Kerkstraat, naar nummer 9. In dat jaar nam S. Tool het bedrijf op nummer 4 over, richtte een vleesrokerij op en vroeg vergunning aan voor het bouwen van een varkenshok. Gezien de gladde vloer, de goot langs de muur, de zware haken in de oude balken is het achterste deel van het pand indertijd gebruikt als slachtplaats. Siem Tool maakte ook leverworst in het zuur. Het werd 'verpakt' in glazen flessen en hij had zelfs een vertegenwoordiger die langs de afnemers ging om het product te verkopen.

Het pand kende in 1946 slechts één waterkraan. Voor het hele bedrijf, inclusief de worstfabricage, én voor privé gebruik was men dus aangewezen op één tappunt. Dat was ook een van de eerste acties van mijn vader om dat te verbeteren. 

Achter het winkelraam mijn vader, rechts, en mijn opa, links. Op het raam nog de tekst Vleeshouwerij! Let op de stoep voor het pand. Nu veranderd in een tegelstoep.
Achter het winkelraam mijn vader, rechts, en mijn opa, links. Op het raam nog de tekst Vleeshouwerij! Let op de stoep voor het pand. Nu veranderd in een tegelstoep.

De slagerij kende net als alle andere slagerijen nauwelijks koeling. Dit punt betrof overigens de periode voor dat mijn vader de zaak overnam. Later kwamen er ijsstaven van de ijsfabriek aan het Pelmolenpad om de koelkast te koelen. 

Onder het pand, onder het vroegere woongedeelte, zijn nog de resten van een kelder met daarin pekelbakken om spek en vlees te pekelen. Doordat het grondwater er altijd hoog staat was de ruimte niet bruikbaar en is inmiddels afgesloten. Ook de zeer steile trap naar beneden maakte het niet erg werkbaar.

Toen ik in mijn slagerij een vetafscheidingsput installeerde ontdekte ik in de worstmakerij onder de vloer de resten van een waterput, rond gemetseld en met kristalhelder water. Duidelijk een overblijfsel uit de tijd dat dit deel van het pand nog niet bebouwd was. 

Het bedrijf deed ik over aan Theo Wognum die tot op heden in de Kerkstraat de slagerij heeft.

De huidige slager Theo Wognum met twee van zijn verkoopsters.
De huidige slager Theo Wognum met twee van zijn verkoopsters.

Richting de Nieuwstraat links de Lange Kerkstraat. In 1945 heette dat nog de Kerksteeg. In de Kerksteeg waren de slagerijen van Hein Smit en Theo Deen. Theo Deen werd opgevolgd door zijn zoon Hans Deen. In het pand zit nu een handel in oude kaarten en boeken. Van Hein Smit heb ik geen gegevens noch informatie.