Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van Wijk

van Breed naar Grote Noord

In 1939 werd de winkel en groothandel in borstels verplaatst van het Breed naar het Grote Noord, nu onder leiding van de zoon Piet van Wijk. De panden nummer 86 en 88 waren aangekocht. In deze panden was tot dan toe de boekhandel/drukkerij en uitgeverij van de familie Vermande gevestigd. Een grote verbouwing volgde. Er werd vergunning gevraagd om op de plek van de nummers 86 en 88 een geheel nieuwe woon- en winkelpand te bouwen in roodbruine baksteen met verdiepte voeg en een erker. Een ontwerp van architect H.J.Hermans.

Pand van van Wijk
Grote Noord 86 en 88

De bronzen arend

Ook kwam er toestemming een 'gevelsteen' aan de gevel te plaatsen in de vorm van een bronzen arend, de vogel die als herkenningsteken, als briefhoofd, van de firma werd gebruikt en die sindsdien met uitzwaaiende vleugels boven op de erker op het winkelende publiek neerkijkt.

Bronzen adelaar
De bronzen arend zoals hij nog steeds te zien is op Grote Noord 88

Uitbreiding naar Grote Noord 84

De verkoop begon weer in november 1940.Eerst werden de voorraden die er nog waren verkocht. Per slot van rekening was het oorlog. De aanvoer van nieuwe artikelen was schaars. Toen dat weer mogelijk was, breidde de handel zich uit. Ook hengels, rieten koffers en lederwaren, zoals koffers, tassen en leren handwarmers voor op het stuur van de fiets gingen op verzoek van mevrouw Van Wijk deel uitmaken van het assortiment.
Vanaf 1957 was (klein)zoon Ruut van Wijk werkzaam in het familiebedrijf. In 1959 werd de winkeloppervlakte uitgebreid door het aankopen van Grote Noord 84. Op de begane grond was nu een winkelruimte die bijna drie panden besloeg en op de verdieping werd gewoond. Ook nu, 19 jaar later, werd architect H.J. Hermans opnieuw ingeschakeld om de voorgevel van Grote Noord 84 in dezelfde stijl aan te laten sluiten bij de nieuwbouw van 1940: roodbruine baksteen met een verdiepte voeg.
De winkel en groothandel in borstels had tot die tijd kunnen rekenen op veel klanten in heel Noord-Holland, maar in de zestiger jaren kromp hun aantal drastisch in. De borstelverkoop stagneerde. De naam 'de Arend' werd veranderd in de familienaam 'Van Wijk'. Ruut van  Wijk had nu de leiding.

Achterzijde van Wijk aan de Nieuwe Noord
Nieuwe Noord 29, het pand van Van WIjk

In 1976 werd het monumentale pandje Nieuwe Noord 29 bij de winkel gevoegd.
Dit pandje is omstreeks 1870 door de Hoornse architect A.C.Bleijs gebouwd voor de drukkerij van de firma Vermande.
Door de achtergevel van dit huisje te slopen werden er weer enkele vierkante meters aan de winkeloppervlakte toegevoegd.

 

Ruitersport en keramiek

Ook werden in datzelfde jaar de portiek en de aparte opgang van nummer 84 bij de winkel betrokken.
De liefhebberij van Ruut van Wijk, de ruitersport, maakte dat er vanaf de jaren zeventig ook artikelen werden verkocht die met deze sport te maken hadden. Ze stonden opgesteld in een kamer op de eerste verdieping, bereikbaar via een spiltrapje. Zo voegt iedere generatie Van Wijk zijn eigen liefhebberij aan het assortiment toe. Toen achterkleindochter Hanneke Coffeng in 1986 de leiding nam, begon ze naast de verkoop van lederwaren met een afdeling keramiek. Door grote concurrentie van de tuincentra liep de verkoop daarvan na een goede start achteruit.
Nu is de winkel gedoemd te verdwijnen.Dat ligt zeker niet aan het assortiment, dat nog voor een groot deel bestaat uit lederwaren. De kleine etalage links van de ingang wordt nog altijd gebruikt voor het etaleren van paardensportartikelen. Nu, half november (2003), staan veel van deze artikelen in de aanbieding.Maar iemand in de familie Van Wijk die het bedrijf voort kan zetten, is er niet. De lederwarenverkoop wordt overgenomen door de firma Van Os Lederwaren, die vanaf februari 2004 in een kleiner pand aan de Gedempte Turfhaven de verkoop voortzet. Dan is wederom een bekende Hoornse middenstandsnaam uit het Hoornse centrum verdwenen. Hopelijk slaat de bronzen arend nog lange tijd zijn vleugels uit boven het Grote Noord. Dat geeft nog een klein beetje cachet aan deze winkelketenstraat.

Handkar van van Wijk
September 2004, de handkar van P.M. v. Wijk op het voorplein v.h. Westfries Museum

 

Auteur
Femke Uiterwijk

Illustraties
Frans Zack, Westfries Museum e.a.

© februari 2004 Eerder gepubliceerd in Kwartaalblad 2003/4

Naar aanleiding van het tijdens de verbouwing afwijken van de verleende bouwvergunning voor de gevel van het pand van de firma Van Wijk, heeft het bestuur van Oud Hoorn in een brief het Gemeentebestuur gevraagd om meer toezicht op handhaving van verleende bouwvergunningen.
In het kwartaalblad (juni 2004, blz 88) werd de afwijking van de bouwvergunning al genoemd als het Cool Cat-drama.

Klik hier voor de brief van het bestuur over dit onderwerp