Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1982)

DORLEIJN, Peter: Van gaand en staand want: de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee, I.
Bussum, 1982, 276 p., ill.

HOFSTEDE, Rem ter: Onderdak in Hoorn: een impressie van 75 jaar sociale woningbouw.
Hoorn, [1981], 20 p., ill.

HOOGEVEEN, Leo: Burgemeesterswoningen in Hoorn, 1.
Decorum, 10e jrg. (1982), no. 5, p. 4-6, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Grote Oost 58.
Oud-Hoorn: kwartaalblad van de Vereniging Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 3, p. 54-58, ill.

HOOGEVEEN, L[eo]: De Hoornse archieven omstreeks 1917.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 2, p. 45-47, no. 3, p. 66-67, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Ramen 29.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 4, p. 93-94, ill.

HOOGEVEEN, Leo: Stumpel: enkele feiten over de schenker van het standbeeld van Velius.
Decorum, 10e jrg. (1982), no. 5, p. 7-10, ill.

HOOGEVEEN, L[eo]: Het verleden van Schoolsteeg 7.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 3, p. 51-53, ill.

HOORN: huizen, straten, mensen: momenten uit de geschiedenis van monumenten.
Hoorn, 1982, XVIII, 366 p., ill.

JUBILEUMNUMMER [schaakclub] Caïssa 1922-1982.
Hoorn, 1982, 70 p., ill.

KAAGMAN, P., C. Loos en J.J. van der Gulik: Hoorn-Noord toen en nu.
[Hoorn, 1982], 32 p., ill.

KERKMEIJER, J.C.: De historische schoonheid van Hoorn; 6e herz. en aangev. dr. door H.O.J. de Ruyter de Wildt.
Hoorn, 1982, 128 p., ill.

KERKMEIJER, J.C.: Over oude klokken te Hoorn (II-III).
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 1, p. 19-23 en no. 2, p. 48, ill. Verscheen eerder als artikelenserie in de Nieuwe Hoornse Courant van december 1935/januari 1936.

KOOIJMANS, L., J. de Jong en A. de Jongh: Een onderzoek onder regenten, Hoorn, Gouda, Gorinchem 1710-1740.
Bulletin Werkgroep Elites, jrg. 1 (1980), no. 2, p. 23-30.

KORPERSHOEK Jr., K.: Aan Gods zegen is alles gelegen: een overzicht van bijna 150 jaar gereformeerd leven in Hoorn e.o., waarvan 100 jaar aaneengesloten officieel als kerkelijke gemeente.
Inzicht, 21e jrg. (1982), no. 6 (jubileumnummer), p. 9-22, ill.

KORPERSHOEK Jr., K.: Hoorn's neo-gotische kapel: een vergeten monument.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 3, p. 61-64, ill.

NUS-VAN IKELEN, J. van: Jeugdherinneringen.
Nederlandse Historiën, 16e jrg. (1982), no. 3, p. 87-90, ill.

ONSTENK, Jan: De bouwers van St. Cyriacus en Franciscus.
[Hoorn, 1982, 32 p.], ill.

ONSTENK, J[an]: 1917: bewogen maar kalm, het jaar van Kerkmeijer.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 2, p. 30-34, ill.

RIJSWIJK, Hans: De Oosterkerk in Hoorn: een redding op het nippertje.
Noord-Holland, le jrg. (1982), no. 8, p. 7-11, ill.

RIJSWIJK, Hans: Schermer en Zoon b.v.: twee eeuwen in 't natte aan het Kleine Noord te Hoorn.
WFON, 49 (1982), p. 142-153, ill.

SAALTINK, H.W.: Het verleden van Bierkade 10.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 1, p. 3-5, ill.

SAALTINK, Henk: Het verleden van Breed 12.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 4, p. 76-79, ill.

SAALTINK, H.W.: Het verleden van Onder de Boompjes 8.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 2, p. 27-29, ill.

SAALTINK, H.W.: Het Westfries Museum in 1917.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 2, p. 35-38, ill.

STEENDIJK, Toon: Archiefdocumenten over een 17e eeuwse Hoornse pijpmaker en het tabaksverbruik in West-Friesland in die tijd.
Pijpelogische kring Nederland, 5e jrg. no. 19 (december 1982), p. 56-61, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: Hoorn uit haar isolement.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 1, p. 13-14, ill.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: De Hoornse geneeskundige genootschappen en hun ijver ten aanzien van de vaccinatie in de 19de eeuw.
Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, jrg. 5 (1982), no. 3, p. 105-114.

STEENDIJK-KUYPERS, J.: De weeskinderenpassie te Hoorn in 1674.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 4, p. 92.

TIEN jaar kreativiteit in Westfriesland.
Hoorn, 1982, 44 p., ill.
Betreft het kreativiteitscentrum de Blauwe Schuit.

UITERWIJK, Femke: Het Mennistenhofje te Hoorn.
Oud-Hoorn, 4e jrg. (1982), no. 4, p. 84-87, ill.