Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1986)

ACH lieve tijd: zeven eeuwen Hoorn, zijn bewoners en hun rijke verleden.
Zwolle, 1986. 3 delen, ill.

BALTUS, J.M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 1, p. 28-29, nr. 2, p. 60-61, nr. 3, p. 74-75 en nr. 4, p. 107-108, ill.

BOGAARTS, Marcel: Het Burgerweeshuis te Hoorn 1772-1795.
Hoorn, 1985. 94 bl., ill. Hoofdvakscriptie.

BOON, Piet, Henk Saaltink: Van Stad tot Streek: de geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen.
Hoorn, 1986. 128 p., ill.

BOXTEL, Geert VAN: De Rode Steen of Kaasmarkt te Hoorn: een bouwgeschiedenis van een stedeplaats.
Amsterdam, 1986. 70 bl., ill. Kandidaatsscriptie KHI Amsterdam.

BRAASEM, W.A.: Lucas de Dragonder: een 'enfant terrible' onder de Hoornse regenten.
Noord-Holland, jrg. 5 (1985/86), nr. 5, p. 32-36, ill.

DIJKSTRA, J.L.N.: De Zaadbeurs te Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 3, p. 68-69, ill.

EEKHOUT, L.M.M.: Pieter Florisz: dapper, maar klein.
Marineblad, jrg. 96 (1986), p. 199-205, ill.

ESTIE, Paul: De eerste dertig jaar van de Lutherse Gemeente te Hoorn 1628-1658.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 1, p. 4-8, nr. 2, p. 38-41 en nr. 3, p. 76-78, ill.

HART-KUYN, T. DE: Ode aan de Grote Kerk.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 2, p. 42, ill.

HELLINGMAN, C.S.: Het Achterom in vroeger dagen.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 1, p. 15-18, ill.

HEMMER, E.E. (Bertus): Brood, kaas en boter; met commentaar en aanvulling van T. de Hart-Kuyn.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 2, p. 54-55.

HEMMER, E.E. (Bertus): Mensen van toen.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 4, p. 115, ill.

HERINNERINGEN van J.M. Ridderikhoff: Hoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918.
Oud-Hoorn, jrg. (1986), nr. 2, p. 43-47, ill.

JONG, Carel C. DE: De Hoornse aandeelhouders der Vaderlandsche Maatschappij: een prosopografisch onderzoek.
Andijk, 1986. 55 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

KERKMEIJER-DE REGT, C.: Hoorn in de verdrukking 1940-1945.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 2, p. 48-53, nr. 3, p. 89-96 en nr. 4, p. 122-128, ill. Verscheen eerder (in 1953) in boekvorm.

KÖLKER, A.J.: Hoorns laatste windmolen werd in 1950 prooi van het vuur.
WFON, 53 (1986), p. 128-145, ill.

KUPPERS, C.: Hoornse straatnamen: {Van Dedemstraat}.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 1, p. 20-21, ill.

LEENDERS, J.M.M.: Katholiek Hoorn in de achttiende eeuw.
WFON, 53 (1986), p. 76-92, ill.

LEENDERS, J.M.M.: Omslag van ideeën: het Nut te Hoorn 1850-1870.
De Negentiende Eeuw, jrg. 10 (1986), nr. 3, p. 93-113, ill.

OOIJEVAAR, O.G.: Bouwhistorisch onderzoek Penitentiaire inrichting Oostereiland te Hoorn.
Delft, 1986. 99 bl., ill. Scriptie TH Delft.

RENCKENS, R.A.: De familie Renckens.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 4, p. 116-120, ill.

SAALTINK, H.W.: Begraven in Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 4, p. 111-113, ill.

SAALTINK, H.W.: Hoorn 1806 een jaar later.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 4, p. 101-106, ill.

UITERWIJK, Femke: Over het Café 't Vosje en de laatste stalhouderij die Hoorn gekend heeft.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 1, p. 10-13, ill.

ZEL, Giel VAN DER: Mijn jeugdjaren op en om de Oosterpoort.
Oud-Hoorn, jrg. 8 (1986), nr. 3, p. 70-73 en nr. 4, p. 134-136, ill.